C biến thiên Thắc mắc về C biến thiên

Câu hỏi
Ở trên diễn đàn mình gặp khá nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dạng như sau
Cho mạch RLC có C thay đổi được . Lúc đầu $C=Co$ điện áp sớm pha hơn dòng điện goc $\phi _1$ . Thay đổi $C=\dfrac{Co}{n}$ thì điện áp trễ pha hơn dòng điện góc $\phi _2$ . Biết $\phi _1 + \phi _2 = \dfrac{\prod{}}{2}$ . Thấy nhiều bạn giải kiểu này : $\left(Z_L-Z_C \right)\left(\dfrac{Zc}{n}-ZL \right)= r^{2}$ . Do tính đối xứng nên suy ra được từng cái suy ra $Z_C Z_L$ . Mình thắc mắc là chỉ từ dữ kiện đó có thể suy ra được như vậy không?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Thắc mắc công thức? Bài tập Điện xoay chiều 4
Tú Hoàng Đoạn mạch xoay chiều R L C mắc nối tiếp Bài tập Điện xoay chiều 4
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
phuchang Trong cách mắc hình sao hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha là? Bài tập Điện xoay chiều 3
L Nếu mắc nối tiếp thêm tụ có điện dung $C$ sao cho $2LC\omega ^{2}=1$ thì cường độ hiệu dụng là? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
I Một cuộn dây mắc vào dòng điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 3
Quan_Tham Hỏi trước khi mắc tụ thì công suất trên mạch là bao nhiều Bài tập Điện xoay chiều 1
0 Dùng hai đèn như vậy mắc nối tiếp với nhau và mắc và đầu AC thì các đèn sáng như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 0
K Cho đoạn mạch điện AB gồm ba đoạn AM,MN,NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chỉ chứa điện trở thuần R, đoạn MN Bài tập Điện xoay chiều 2
khanhtrinh97 Tụ điện khi mắc thêm có điện dung là: Bài tập Điện xoay chiều 2
PHÙNG VĂN TĨNH Lệch pha CÔNG SUẤT của mạch AB khi chưa mắc tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
P Công suất tiêu thụ trên mạch khi chưa mắc thêm tụ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Kate Spencer Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc hiệu điện thế trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu mắc thêm vào 1 điện trở thì cường độ là Bài tập Điện xoay chiều 1
haninso Đặt hiệu điện thế này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử trên mắc nối tiếp thì cường độ Bài tập Điện xoay chiều 1
D Nếu mắc nối tiếp 2 đoạn mạch này với nhau rồi vào điện áp xoay chiều trên thì trên đoạn mạch mới? Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable Nếu chỉ mắc $C_1$ nối tiếp với cuộn dây thì tần số cộng hưởng là: Bài tập Điện xoay chiều 3
huynhcashin f biến thiên Hỏi hai mạch trên mắc nối tiếp thì cộng hưởng khi $\omega $ bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
P Khi mắc nguồn điện B vào đoạn mạch LRC nối tiếp ở trên thì điện áp trên tụ C là? Bài tập Điện xoay chiều 4
N Nếu mạch điện chỉ có điện trở R, cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp vào điện áp trên thì P mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Để điện áp giữa hai đầu cuộn dây thứ hai đạt giá trị lớn nhất thì phải mắc nối tiếp thêm một tụ ? Bài tập Điện xoay chiều 1
lkshooting Cho mạch $RLC$ mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm $L = \dfrac{1,5}{\pi }$ Bài tập Điện xoay chiều 5
N Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch này với nhau rối vào điện áp xoay chiều trên thì đoạn mạch mới tạo? Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 MBA Khi mắc cuộn 2 vào một hiệu điện thế $U_2$, thì cuộn 1 để hở có hiệu điện thế là? Bài tập Điện xoay chiều 5
T Nếu mắc R và C nối tiếp rồi mắc vào nguồn trên thì dòng diện qua mạch có giá trị hiệu dụng là Bài tập Điện xoay chiều 1
P Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
dreamhigh315 Máy phát điện tạo ra nguồn điện, mắc vào mạch. Tính công suất tiêu thụ của mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
T Hệ số công suất của mạch khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 f biến thiên Mắc nối tiếp 2 mạch có $R,L,C$, tính tần số góc cộng hưởng Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Hệ thức nào sau đây không đúng về công suất tiêu thụ của đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 2
Huyen171 Nhận định nào sau đây sai về đoạn mạch này? Bài tập Điện xoay chiều 13
tkvatliphothong Số máy hoạt động đã được nhập về thêm là Bài tập Điện xoay chiều 8
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
Oneyearofhope C biến thiên Chọn đáp án đúng về mối liên hệ giữa $\varphi _1$ và $\varphi_2$ Bài tập Điện xoay chiều 10
Annapham95 MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 10
tkvatliphothong Chọn kết luận đúng về thời các thời điểm $U_L, U_C, U_R$ đạt cực đại Bài tập Điện xoay chiều 9
tkvatliphothong Chọn phương án đúng về công suất trung bình Bài tập Điện xoay chiều 1
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top