Tính điện tích của bản tụ còn lại và nhiệt lượng tỏa ra theo thời gian

Bài toán
Tụ điện cầu có bán kính trong là a bán kinh ngoài là b. Khoảng giữa 2 bản tụ được lấp đầy bởi chất dẫn điện có hằng số điện môi $\epsilon$, độ dẫn điện là $\sigma =\dfrac{1}{\rho }$. Tích điện q cho bản tụ bên ngoài. Tính điện tích cho bản còn lại và nhiệt lượng tỏa ra theo thời gian
Ps: Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này có thể quy về Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán cho mạch điện chỉ gồm R và C mắc nối tiếp. Tích điện q cho một bản tính điện tích của bản còn lại. Nhưng mà mình không biết giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này sao nên đăng cả Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cụ thể
 

Quảng cáo

Top