Chọn đáp án đúng cho tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng.

Bài toán
Sóng truyền theo phương ngang trên một sợi dây dài với tần số 10Hz. Điểm M trên dây tại một thời điểm đang ở vị trí cao nhất và tại thời điểm đó điểm N cách M 5cm đang đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ và đi lên. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Biết khoảng cách MN nhỏ hón bước sóng của s óng trên dây. Chọn đáp án đúng cho tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng.
A. 60 $\text{cm}/\text{s}$, truyền từ M đến N
B. 3 $\text{m}/\text{s}$, truyền từ N đến M
C. 60 $\text{cm}/\text{s}$, từ N đến M
D. 30 $\text{cm}/\text{s}$, từ M đến N
 
Bài toán
Sóng truyền theo phương ngang trên một sợi dây dài với tần số 10Hz. Điểm M trên dây tại một thời điểm đang ở vị trí cao nhất và tại thời điểm đó điểm N cách M 5cm đang đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ và đi lên. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Biết khoảng cách MN nhỏ hón bước sóng của s óng trên dây. Chọn đáp án đúng cho tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng.
A. 60 $\text{cm}/\text{s}$, truyền từ M đến N
B. 3 $\text{m}/\text{s}$, truyền từ N đến M
C. 60 $\text{cm}/\text{s}$, từ N đến M
D. 30 $\text{cm}/\text{s}$, từ M đến N
N cách M 5cm đang đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ MN nhỏ hón bước sóng của sóng trên dây
+>N nằm sau M
$\Rightarrow$ $\dfrac{A}{2}-$\Rightarrow$A$ $\Rightarrow$ khoảng thời gian đó là $\dfrac{T}{12}$ hay $\dfrac{\lambda}{12}$ $\Rightarrow$ $\lambda = 60 \ \text{cm}$ $\Rightarrow$ v= 600 $\left(\text{cm}/\text{s}\right)$
+>N trước sau M
$\Rightarrow$ MN $\dfrac{\lambda}{2}+\dfrac{\lambda}{12}$ $\Rightarrow$ $\lambda$ ( số xấu ) $\Rightarrow$ loại
Vậy điểm M trên dây tại một thời điểm đang ở vị trí cao nhất điểm N cách M 5cm đang đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ và đi lên $\Rightarrow$ truyền từ M đến N
Củng gần gần đ. A A ^^! . Có thể sai
 
Bài toán
Sóng truyền theo phương ngang trên một sợi dây dài với tần số 10Hz. Điểm M trên dây tại một thời điểm đang ở vị trí cao nhất và tại thời điểm đó điểm N cách M 5cm đang đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ và đi lên. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Biết khoảng cách MN nhỏ hón bước sóng của s óng trên dây. Chọn đáp án đúng cho tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng.
A. 60 $\text{cm}/\text{s}$, truyền từ M đến N
B. 3 $\text{m}/\text{s}$, truyền từ N đến M
C. 60 $\text{cm}/\text{s}$, từ N đến M
D. 30 $\text{cm}/\text{s}$, từ M đến N
Điểm M ở vị trí cao nhất nên M đang nằm ở biên dương.
N đang qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ và đi lên nên
+M sớm pha hơn N và sóng truyền từ N đến M
+$\Delta \varphi _{MN}= \dfrac{\pi }{3}$
$\Rightarrow MN= \dfrac{\lambda }{6}= 5$
$\lambda= 30$ $\Rightarrow v= 300 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)= 3 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
chọn B.
Đây là ý kiến Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 làm của mình, có sai đoạn nào thì mọi người góp ý với vì phần truyền sóng này mình hay bị nhầm lẫn lắm. Tks nhiều:((
 
Điểm M ở vị trí cao nhất nên M đang nằm ở biên dương.
N đang qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ và đi lên nên
+M sớm pha hơn N và sóng truyền từ N đến M
+$\Delta \varphi _{MN}= \dfrac{\pi }{3}$
$\Rightarrow MN= \dfrac{\lambda }{6}= 5$
$\lambda= 30$ $\Rightarrow v= 300 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)= 3 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
chọn B.
Đây là ý kiến Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 làm của mình, có sai đoạn nào thì mọi người góp ý với vì phần truyền sóng này mình hay bị nhầm lẫn lắm. Tks nhiều:((
Ủa anh ơi M sớm pha hơn N thi phải truyền từ M ~> N chứ nhỉ ? ?
 
Last edited:
$\dfrac{\lambda}{8}=5$ , $\lambda =20 $ do đó v=400 $\text{cm}/\text{s}$ và truyền từ M đến N như hình vẽ . Không chắc đúng không có gì góp ý nhé :nosebleed:. Khúc MN hổng biết có băng $\dfrac{\lambda}{8}$ không hay bằng $\dfrac{\lambda}{6}$ nữa .
Untitled.png
 
Bài toán
Sóng truyền theo phương ngang trên một sợi dây dài với tần số 10Hz. Điểm M trên dây tại một thời điểm đang ở vị trí cao nhất và tại thời điểm đó điểm N cách M 5cm đang đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ và đi lên. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Biết khoảng cách MN nhỏ hón bước sóng của s óng trên dây. Chọn đáp án đúng cho tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng.
A. 60 $\text{cm}/\text{s}$, truyền từ M đến N
B. 3 $\text{m}/\text{s}$, truyền từ N đến M
C. 60 $\text{cm}/\text{s}$, từ N đến M
D. 30 $\text{cm}/\text{s}$, từ M đến N
Lời giải

Ta có: $\dfrac{\lambda}{6}=5cm\Rightarrow\lambda=30cm$
Mặt khác: $\lambda=\dfrac{v}{f}\Rightarrow v=3 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
N đang đi lên nên sóng truyền từ N đến M
 

Quảng cáo

Top