Năng lượng âm truyền qua mặt cầu tâm O đi qua B trong 1 phút

Bài toán
Nguồn âm tại O có công suất không đổi , phát ra âm trong một môi trường được xem là đẳng hướng và không hấp thụ âm. Trên một đường thẳng qua O có hai đểm A, B sao cho A là trung điểm của OB và OB=2m. Biết cường độ âm chuẩn là $I_0$=$10^{-12}$ W? M^2 và mức cường độ âm tại A là 50dB. Năng lượng truyền qua mặt cầu có tâm O đi qua trong 1 phút
A. 24$\mu $J
B. 24$\pi $ $\mu $J
C. 12$\mu $J
D. 12$\pi $ $\mu $J
 
Bài toán
Nguồn âm tại O có công suất không đổi , phát ra âm trong một môi trường được xem là đẳng hướng và không hấp thụ âm. Trên một đường thẳng qua O có hai đểm A, B sao cho A là trung điểm của OB và OB=2m. Biết cường độ âm chuẩn là $I_0$=$10^{-12}$ W? M^2 và mức cường độ âm tại A là 50dB. Năng lượng truyền qua mặt cầu có tâm O đi qua trong 1 phút
A. 24$\mu $J
B. 24$\pi $ $\mu $J
C. 12$\mu $J
D. 12$\pi $ $\mu $J
Lời giải
$$OA=\dfrac{1}{2}OB=1\left(m\right)$$
$$50=10lg\dfrac{I_{A}}{I_{0}}\Rightarrow I_{A}=I_{0}.10^{5}=10^{-7}\left(J\right)$$
Mặt khác:
$$I_{A}=\dfrac{P}{4\pi OA^{2}}\Rightarrow P=I_{A}4\pi OA^{2}=4\pi .10^{-7}\left(W\right)$$
$$\Rightarrow E=P.t=4\pi .10^{-7}.60=24\pi \left(\mu J\right)$$
Đáp án B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
lethisao Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S đi qua A và B là Bài tập Sóng cơ 1
chinhanh9 Năng lượng của sóng âm giới hạn bới hai mặt cầu S đi qua A,B là? Bài tập Sóng cơ 1
Demonhk Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi mặt cầu tâm S qua A và B là Bài tập Sóng cơ 9
minhhieu95 Tìm năng lượng của sóng âm? Bài tập Sóng cơ 1
hoangmac Tính năng lượng sóng âm giới hạn trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu Bài tập Sóng cơ 1
2 Năng lượng âm truyền qua diện tích S trong 1s có giá trị bằng? Bài tập Sóng cơ 1
S Năng lượng sóng âm giới hạn bởi mặt cầu tâm S qua A và B là? Bài tập Sóng cơ 1
T Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A và B là ? Bài tập Sóng cơ 2
VAN SI LUC Tính năng lượng giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A, B Bài tập Sóng cơ 0
rainmeteror Để duy trì thì năng lượng cần cung cấp sau mỗi dao động: Bài tập Sóng cơ 1
T Năng lượng sóng tại một điểm A cách nguồn một khoảng $3m$ có giá trị Bài tập Sóng cơ 1
A Hỏi ống sáo có khả năng cộng hưởng những âm có tần số nào sau đây, biết tốc độ âm trong không khí v= Bài tập Sóng cơ 1
Q Năng lượng sóng âm giới hạn bởi 2 mặt cầu Bài tập Sóng cơ 1
Chettroi Khối lượng dây là Bài tập Sóng cơ 0
lannhi Thay đổi tần số rung một lượng nhỏ bằng Bài tập Sóng cơ 2
tung113311 Sóng cơ trên sợi dây có khối lượng Bài tập Sóng cơ 0
Nfjhfg Mức cường độ âm tại điểm A bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
minhtangv Bài tập về âm thanh tính chiều dài thanh ray Bài tập Sóng cơ 1
Đạt QH Âm truyền đi trong môi trường Bài tập Sóng cơ 1
An Ny Sóng âm Bài tập Sóng cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Âm thanh có mức cường độ âm có độ lớn xấp xỉ là Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Bước sóng ứng với tần số âm cơ bản do dây phát ra bằng: Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
V Tỉ số khoảng cách 2 điểm đến nguồn âm Bài tập Sóng cơ 1
maihoaphien Mức cường độ âm tại B xấp xỉ bằng? Bài tập Sóng cơ 2
V Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 7
DcPhan Bước sóng dài nhất của âm là?? Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hiệu cường độ âm cuối cùng và đầu tiên xấp Xỉ Bài tập Sóng cơ 1
jinsk7r Sau $2s$ nữa nghe được mức cường độ âm là? Bài tập Sóng cơ 2
caybutbixanh Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m gân bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
O Mức cường độ âm tại điểm M thuộc đoạn AB với AM=2BM là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm tần số f của âm Bài tập Sóng cơ 2
BoythichFAP Công suất phát âm của loa là? Bài tập Sóng cơ 1
A Nếu bật cả 3 dãy ghế đầu thì mức cường độ âm tại O là: Bài tập Sóng cơ 2
BoythichFAP Gần với âm nào nhất trong thang nhạc? Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tính tần số cực tiểu để âm ghi được là cực đại? Bài tập Sóng cơ 4
VAN SI LUC Mức cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 4
C Mức cường độ âm tại trung điểm C của AB là Bài tập Sóng cơ 6
A Để mức độ cường âm tại B vẫn không đổi thì Bài tập Sóng cơ 5
Lãng Tử_Mưa Bụi Hãy tìm hệ số tắt dần của sóng âm Bài tập Sóng cơ 0
H Lỗ thứ 5 phát ra âm cơ bản có tấn số Bài tập Sóng cơ 1
N Cường độ âm gần giá trị nào Bài tập Sóng cơ 1
congchuaxuxu97 Họa âm của dây đàn Bài tập Sóng cơ 1
0 Hai người ấy nghe được cùng một âm của buổi hòa nhạc cách nhau một khoảng thời gian là Bài tập Sóng cơ 7
NAMDOAN Có bao nhiêu lần nghe được âm ở miệng ống là to nhất Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Hỏi bạn A nghe được âm có cường độ là bao nhiêu khi bạn ấy ném còn trúng cái bìa cứng? Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Cường độ âm gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 3
K Mức cường độ âm tại điểm M thuộc AB với AM = 4 MB là: Bài tập Sóng cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Cần phải đặt O số nguồn âm giống nguồn ban đầu là Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top