Chọn đáp án Sai khi nói về dao động của các con lắc

Bài toán
Xét ba con lắc lò xo giống nhau, một con đặt nằm ngang, một treo thẳng đứng, một đặt trên mặt phẳng nằm nghiêng và đều chon góc O ở vị trí cân bằng, Ox trùng trục lò xo. Bỏ qua ma sát và sức cản. Cản ba trường hợp, kéo vật theo chiều dương đến cùng tọa độ và truyền cho các vật vận tốc như nhau. Chọn đáp án Sai khi nói về dao động của các con lắc
A. Vận tốc cực đại bằng nhau
B. Cùng chu kỳ
C. Lực đàn hồi cực đại bằng nhau
D. Biểu thức lực phục hồi như nhau
 
Bài toán
Xét ba con lắc lò xo giống nhau, một con đặt nằm ngang, một treo thẳng đứng, một đặt trên mặt phẳng nằm nghiêng và đều chon góc O ở vị trí cân bằng, Ox trùng trục lò xo. Bỏ qua ma sát và sức cản. Cản ba trường hợp, kéo vật theo chiều dương đến cùng tọa độ và truyền cho các vật vận tốc như nhau. Chọn đáp án Sai khi nói về dao động của các con lắc
A. Vận tốc cực đại bằng nhau
B. Cùng chu kỳ
C. Lực đàn hồi cực đại bằng nhau
D. Biểu thức lực phục hồi như nhau
Đáp án C. Lực đàn hồi khi con lắc treo thẳng đứng khác lực phục hồi.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
kiemro721119 Bài toán: Chọn đáp án đùng về dao động điều hòa của con lắc đơn: A. Khi đưa từ chân không vào không Lí thuyết Dao động cơ 2
mai hoàn Chọn phát biểu sai, trong dao động của vật chịu lực cản nhỏ không đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Chọn phát biểu sai về thế năng trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Chọn phát biểu đúng về lực đàn hồi Lí thuyết Dao động cơ 2
Tích Chu Chọn kết luận đúng. Lí thuyết Dao động cơ 2
Tích Chu Chọn phương án đúng. Lí thuyết Dao động cơ 0
Toan12345 Chọn phát biểu sai của dao động cơ điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 8
L Chọn phát biểu sai về dao động duy trì Lí thuyết Dao động cơ 1
hoàidien Chọn phát biểu đúng về đồ thị vận tốc, thời gian Lí thuyết Dao động cơ 4
Hải Quân Chọn phát biểu sai về sự tương tự giữa dao động với góc lệch nhỏ của con lắc đơn với dao động điện Lí thuyết Dao động cơ 4
C Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 3
K Chọn kết luận đúng về sau va chạm hai vật Lí thuyết Dao động cơ 4
• ßáñħ Ðä »¼« Chọn câu đúng về hiện tượng cộng hưởng Lí thuyết Dao động cơ 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 12
adamdj Chọn phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 9
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng về chu kì của con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 3
C Chọn nhận xét sai về các loại dao động Lí thuyết Dao động cơ 4
tkvatliphothong Chọn phương án đúng Lí thuyết Dao động cơ 8
Sao Mơ Chọn câu đúng: Lí thuyết Dao động cơ 4
lvcat Chọn phát biểu sai về dao động tuần hoàn Lí thuyết Dao động cơ 1
NTH 52 Chọn câu trả lời đúng nhất về con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 1
tkvatliphothong Tìm phương án đúng về biên độ dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top