Chu kì dao động của vật và độ nén tối đa của $k_2$ trong quá trình dao động là:

Bài toán
Một con lắc lò xo dao động trên phương ngang được bố trí bằng cách gắng vật $m = 100 \ \text{g}$ vào lò xo nhẹ có độ cứng $k_1 = 60 \ \text{N}/\text{m}$ , đầu còn lại gắn của k1 gắn vào điểm cố định O1 . Lò xo $k_2 = 40 \ \text{N}/\text{m}$ một đầu gắn vào điểm cố định O2 và đầu còn lại buông tự do không gắn vào m . Tại vị trí cân bằng hai lò xo không bị biến dạng và một đầu k2 đang tiếp xúc với m . Đẩy nhẹ vật về phía lò xo $k_1$ sao cho nó bị nén 5cm rồi buông nhẹ cho nó dao động điều hòa . Bỏ qua ma sát , lấy $\pi = 3,14$. Chu kì dao động của vật và độ nén tối đa của $k_2$ trong quá trình dao động là:
A. 0,227; 3,873
B. 0,212; 4,522
C. 0,198; 3,873
D. 0,256; 4,522
 
Bài toán
Một con lắc lò xo dao động trên phương ngang được bố trí bằng cách gắng vật $m = 100 \ \text{g}$ vào lò xo nhẹ có độ cứng $k_1 = 60 \ \text{N}/\text{m}$ , đầu còn lại gắn của k1 gắn vào điểm cố định O1 . Lò xo $k_2 = 40 \ \text{N}/\text{m}$ một đầu gắn vào điểm cố định O2 và đầu còn lại buông tự do không gắn vào m . Tại vị trí cân bằng hai lò xo không bị biến dạng và một đầu k2 đang tiếp xúc với m . Đẩy nhẹ vật về phía lò xo $k_1$ sao cho nó bị nén 5cm rồi buông nhẹ cho nó dao động điều hòa . Bỏ qua ma sát , lấy $\pi = 3,14$. Chu kì dao động của vật và độ nén tối đa của $k_2$ trong quá trình dao động là:
A. 0,227; 3,873
B. 0,212; 4,522
C. 0,198; 3,873
D. 0,256; 4,522
$$T=\pi \left(\sqrt{\dfrac{m}{k_{1}}}+\sqrt{\dfrac{m}{k_{1}+k_{2}}}\right)=0,227 \ \text{s}$$
$$A_{2}=A_{1}\sqrt{\dfrac{k_{1}}{k_{1}+k_{2}}}=3,873 \ \text{cm}$$
Đáp án A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
nhungsnow Chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 4
D Chu kì dao động và phương trình dao động của con lắc có thể là? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
Dungg Thời gian lò xo bị giãn trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 1
D Chu kì dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
Đạo_Cappj Xác định chu kì dao động của chất điểm? Bài tập Dao động cơ 3
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
Trang Simon Chu kì thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
trangconan123 Vật sẽ tiếp tục dao động với chu kì là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 7
trangconan123 Vật sẽ dao động với chu kì và biên độ góc là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
N Tìm chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 0
L Chu kì dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 0
L Chu kì của con lắc và lực căng cực đại của dây có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 0
T Chu kì dao động điều hòa của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
T Một con lắc đơn có chu kì T = 2s Bài tập Dao động cơ 1
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
thanhmoc Tính chu kỳ dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 6
T Chu kì dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 0
T Nếu ta cho con lắc dao động với biên độ 4,5 độ thì chu kì của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 4
T Chu kì là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
T Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kỳ T Bài tập Dao động cơ 1
T Tính thời gian trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 1
Bty Chu kì dao động gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
T Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2011 Bài tập Dao động cơ 4
Moechanto2810 Chu kì dao động của con lắc trên là Bài tập Dao động cơ 1
ahehe Chu kì dao động nhỏ của con lắc khi đó gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 2
V Tốc độ trung bình của vật trọng một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 1
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
V Chu kì dao động của con lắc đơn! Bài tập Dao động cơ 1
My sky Tìm chu kì dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
Bibubo225 Tính chu kì dao động của con lắc 2 Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Thời gian lực đàn hồi tác dụng lên vật cùng chiều với lực phục hồi trong một chu kỳ dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
vtinhkp Nếu đảo chiều điện trường mà vẫn giữ nguyên cường độ thì con lắc sẽ dao động nhỏ với chu kỳ Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
LOVELY Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua VTCB lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hình chiếu của $K$ xuống một đường kính đường tròn có tốc độ trung bình trong một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 12
ghjcghj Chu kì dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 6
H Quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi trong 1/3 chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 2
L Tìm thời gian trong $\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu để toạ độ vật không vượt quá $-3,5cm$ Bài tập Dao động cơ 4
T Quãng đường ngắn nhất trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 3
iori198 Chu kỳ dao động của quả cầu sau đó là Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top