Truyền tải điện Tiết diện của đường dây dẫn phải thỏa điều kiện nào?

Bài toán
Người ta cần truyền một công suất 5MW từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ cách 5km. Hiệu điện thế hiệu dụng cuộn thứ cấp của máy tăng áp là U=100 kV. Muốn độ giảm thế của đường dây không quá 1%U thì tiết diện của đường dây dẫn phải thỏa điều kiện nào? Biết điện trở suất của dây tải điện là $1,7.10^{-8}$,
A. 5,8 ($mm^{2}$) $\leq $ S
B. 5,8 ($mm^{2}$) $\leq $ S $\leq $ 8,5 ($mm^{2}$)
C. 8,5 ($mm^{2}$) $\leq $ S
D. S $\leq $ 8,5 ($mm^{2}$)
 
Bài toán
Người ta cần truyền một công suất 5MW từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ cách 5km. Hiệu điện thế hiệu dụng cuộn thứ cấp của máy tăng áp là U=100 kV. Muốn độ giảm thế của đường dây không quá 1%U thì tiết diện của đường dây dẫn phải thỏa điều kiện nào? Biết điện trở suất của dây tải điện là $1,7.10^{-8}$,
A. 5,8 ($mm^{2}$) $\leq $ S
B. 5,8 ($mm^{2}$) $\leq $ S $\leq $ 8,5 ($mm^{2}$)
C. 8,5 ($mm^{2}$) $\leq $ S
D. S $\leq $ 8,5 ($mm^{2}$)
Lời giải
Chúng ta chú ý tới các công thức:
$$P=UI.$$
$$\Delta U =I p.\dfrac{l}{S}.$$
$$\Rightarrow I=50\left(A\right).$$
$$\Delta U \leq 0,01.U=1000.$$
$$\Rightarrow S \geq 8,5 \ \text{m}m^2.$$
Chọn $C$.
P/s: Truyền tải điện cần 2 dây dẫn!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của mạch sau T/6 Bài tập Điện xoay chiều 1
N Truyền tải điện Muốn độ giảm thế trên đường dây không quá 1%U thì tiết diện của đường dây dẫn phải thỏa điều kiện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
missyou1946 Điện lượng chạy qua tiết diện dây trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,15 s là Bài tập Điện xoay chiều 8
K Điện lượng chạy qua tiết diện dây trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,15s là Bài tập Điện xoay chiều 3
Snow_flower_9x Điện lượng đi qua tiết diện dây trong 0.25T Bài tập Điện xoay chiều 6
Bty Dòng diện xoay chiều có L thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 2
missyou1946 Tỉ số thời gian đèn sáng và tắt trong 1 chu kì của dòng diện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
tisdadu Khi tụ bị nối tắt thì hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu diện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Nếu mắc R và C nối tiếp rồi mắc vào nguồn trên thì dòng diện qua mạch có giá trị hiệu dụng là Bài tập Điện xoay chiều 1
dauxutocroi C biến thiên Cường độ đòng diện hiệu dụng tăng rồi giảm ? Bài tập Điện xoay chiều 3
thanhphuocphan L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Y f biến thiên Hãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số? Bài tập Điện xoay chiều 0
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
Đạt QH Giá trị của UR Bài tập Điện xoay chiều 1
U Lệch pha Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị của U là Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
nhungsnow C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi C=Co là: Bài tập Điện xoay chiều 7
Tích Chu f biến thiên Gía trị của $f_{1}$ là Bài tập Điện xoay chiều 1
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
Lê Quang Hưng Tức thời Công suất tiêu thụ của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 2
phượng nhím Giá trị nhỏ nhất của phi 1 + phi 2 gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 3
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
T Chiều cao của thác nước là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Trong một chu kì của dòng điện, công suất tức thời bằng 0 bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đào Anh Thành Gía trị của f để hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm max Bài tập Điện xoay chiều 4
Đậu Hoàng Anh Tìm điều kiện của dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 4
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
hoàidien Để hiệu điện thế 2 đầu cùng pha với điện áp hai đầu R thì điện dung của tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 2
L Khi tốc độ quay của rôto là n2 thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện đại cực đại và bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 4
Đàm Nam Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 0
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Điện trở của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 3
T Công suất tiêu thụ của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
ptnhungnp f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 0
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Tuân f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
T C biến thiên Giá trị của R là?? Bài tập Điện xoay chiều 0
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Phùng Tiến Hào Thay đổi f đến khi hệ số công suất mạch còn một nửa thì công suất của mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
phạm thị thúy quỳnh Công suất tiêu thụ trung bình của mạch trong khoảng thời gian từ t=1/300s đến t'=1/150s Bài tập Điện xoay chiều 0
Bty Khi tốc độ quay của roto là n$\sqrt{2}$(vòng/phút) thì công suất của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 16
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
ĐỗĐạiHọc2015 Dung kháng khi đó của đoạn mạch khi thay đổi $U_{RCmax}$ bằng bao nhiêu. Bài tập Điện xoay chiều 16
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
ahehe Sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần của tần số là? Bài tập Điện xoay chiều 6
G Tức thời Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 14
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của $R_m$ và $P_m$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top