Tính cường độ dòng điện cực đại trong mạch

Bài toán
Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L có độ tự cảm L=0,5mH và hai tụ điện gồm $C_{1}=3\left(nF\right), C_{2}=6\left(nF\right)$ mắc nối tiếp. Ban đầu khóa K ngắt (khóa K nằm giữa $C_{1}$ và $C_{2}$), tụ điện $C_{1}$ được tích điện đến điện áp 10 V, còn tụ điện $C_{2}$ chưa tích điện. Sau đó đóng khóa K. Tính cường độ dòng điện cực đại trong mạch.
 
Bài toán
Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L có độ tự cảm L=0,5mH và hai tụ điện gồm $C_{1}=3\left(nF\right), C_{2}=6\left(nF\right)$ mắc nối tiếp. Ban đầu khóa K ngắt (khóa K nằm giữa $C_{1}$ và $C_{2}$), tụ điện $C_{1}$ được tích điện đến điện áp 10 V, còn tụ điện $C_{2}$ chưa tích điện. Sau đó đóng khóa K. Tính cường độ dòng điện cực đại trong mạch.
Lời giải

Theo mình năng lượng sẽ được bảo toàn vì đây k phải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán ngắt tụ ra.
$$W=\dfrac{1}{2}C_{1}U^{2}=\dfrac{1}{2}Li^{2}\Rightarrow i=$$
 
Lời giải

Theo mình năng lượng sẽ được bảo toàn vì đây k phải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán ngắt tụ ra.
$$W=\dfrac{1}{2}C_{1}U^{2}=\dfrac{1}{2}Li^{2}\Rightarrow i=$$
Theo định luật bảo toàn điện tích $q_{1}+q_{2}=C_{1}U_{o1}=3.10^{-9}.10=3.10^{-8}\left(C\right)$(1)
Theo định luật bảo toàn năng lượng: $\dfrac{q_{1}^{2}}{2C_{1}}+\dfrac{q_{2}^{2}}{2C_{2}}+\dfrac{Li^{2}}{2}=\dfrac{q_{o}^{2}}{2C_{1}}\left(2\right)$
Rút $q_{2}$ từ (1) thay vào (2) ta được pt:
$\dfrac{q_{1}^{2}}{2C_{1}}
\dfrac{\left(q_{o}-q_{1}\right)^{2}}{2C_{2}}+\dfrac{Li^{2}}{2}=\dfrac{q_{o}^{2}}{2C_{1}}\rightarrow C_{2}q_{1}^{2}+C_{1}\left(q_{o}-q_{1}\right)^{2}+LC_{1}C_{2}.i^{2}-C_{2}q_{o}^{2} $=0 , thay số:
$3q_{1}^{2}-2q_{o}q_{1}-q_{o}^{2}+3.10^{-12}.i^{2}=0$(3)
Điều kiện tồn tại nghiệm pt (3):
$\Delta ^{'}=q_{o}^{2}-3.\left(3.10^{-12}.i^{2}-q_{o}^{2}\right)-4q_{o}^{2}-9.10^{-12}.i^{2}\geq 0\rightarrow i\leq \dfrac{2q_{o}}{3.10^{-6}}=0,02\left(A\right)$
Suy ra cường độ dòng điện cực đại trong mạch là $I_{o}=0,02A$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
vat_ly_oi Tính tần số cộng hưởng và biên độ của cường độ dòng điện trong mạch? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
bui rooney Tính cường độ dòng điện hiệu dụng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
P Tính giá trị C Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
maihoaphien Tính độ dài vĩ tuyến Bắc 16 độ 8' tính từ chân rađa đến hết vùng phủ sóng Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
K Tính ω? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
T Tính L khi ghép 2 tụ điện nối tiếp Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
A Tính điện tích trên tụ điện khi năng lượng từ trong cuộn dây bằng 3 lần nlượng điện trong tụ điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
M Tính thời gian duy trì dòng điện trong mạch đến khi hết pin Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
boyvodanh97 Tính suất điện động trong cuộn dây ở thời điểm $0,01 s$? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
L Tính $R_{0}$ và Pmax. Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Giảm $8,9mA$ xuống $7,2mA$. Tính khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên này. Bài tập Dao động và sóng điện từ 7
Enzan Tính điện tích cực đại của tụ điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Enzan Tính khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
A Tính dòng điện cực đại trong mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
inconsolable Tính giá trị của E? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
inconsolable Tính giá trị L Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
chinhanh9 Tính biên độ của dao động điện từ cộng hưởng Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Dark_Angel Tính độ dài cung OM Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Gem Tính L Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
ohana1233 Tính khoảng thời gian từ lúc hiệu điện thế trên tụ cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Tính độ tự cảm của cuộn dây: Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
vat_ly_oi Tính độ tự cảm của cuộn dây? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
ShiroPin Tính năng lượng cực đại trong cuộn cảm sau đó Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
T Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R1 Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
ashin_xman Tính dòng điện cực đại trong mạch sau khi kích thích Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tieuho_94 Tính chu kỳ của mạch dao động Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
To_Be_The_Best Tính điện tích cực đại của tụ trong khung dao động sau thời điểm t nói trên Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Đá Tảng Tính chu kì của mạch $\text{LC}$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
little_bobanh Tính khoảng thời gian t Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
S Tính tỉ số $\dfrac{U_{o}}{\varepsilon }$? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
sooley Tính dòng điện cực đại trong mạch lúc đó Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
pham Chu kì của mạch tính theo s là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
H Tính góc xoay $\Delta \varphi $ để thu được bước sóng $25m$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tkvatliphothong Tính năng lượng tỏa ra trên R Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
H Tính công suất mạch LC khi duy trì dao động với một hiệu điện thế 12V Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
I Tính thời gian pin hoạt động Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Tính theo $T$ và $n$ điện dung $C$ và độ tự cảm $L$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Lê Quang Hưng Kể từ lúc bắt đầu chỉnh tụ thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 sau một khoảng thời gian là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
H Khi cường độ dòng điện trong mạch là 0 A thì điện áp hai đầu tụ là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
N Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó về cường độ dòng điện i qua cuộn cảm và điện tích q của một bản tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
EnzoCriska Tìm cường độ dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
manhtri Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
manhtri Độ lớn cường độ dòng điện lúc điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ bằng không? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 2,26 A . Tần số riêng của mạch bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
B Xác định độ lớn cường độ dòng điện tại thời điểm điện áp 2 bản tụ C1 bằng không. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
C Cường độ dòng điện cực đại trong vòng dây là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
hoankuty Hỏi cường độ của dòng điện khi $L=\frac{L_{1}+L_{2}}{2}(H)$ có thể là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
GS.Xoăn Xác định độ lớn cường độ lớn cường độ dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
hunghg0 Hiệu điện thế giữa hai bản tụ ở thời điểm cường độ dòng điện tức thời bằng cường độ hiệu dụng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tkvatliphothong Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 7
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top