Tìm tốc độ của vật nặng:

Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa. Khi vật nặng cách vị trí cân bằng 10cm thì lò xo không biến dạng và vận tốc của vật nặng bằng 0. Lấy g = 10. Tốc độ của vật nặng ở vị trí độ lớn lực đàn hồi bằng độ lớn hợp lực là:
A. $5\sqrt{3}$
B. $5\sqrt{2}$
C. $50\sqrt{3}$
D. $50\sqrt{3}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa. Khi vật nặng cách vị trí cân bằng 10cm thì lò xo không biến dạng và vận tốc của vật nặng bằng 0. Lấy g = 10. Tốc độ của vật nặng ở vị trí độ lớn lực đàn hồi bằng độ lớn hợp lực là:
A. $5\sqrt{3}$
B. $5\sqrt{2}$
C. $50\sqrt{3}$
D. $50\sqrt{3}$
Lời giải

Tại vị trí vật có li độ x=10 thì vận tốc của vật bằng 0 nên A=10
Mặt khác tại đây lò xo không biến dạng:
$$ \to \Delta _{l}=A=10\left(cm\right)$$
$$\omega =\sqrt{\dfrac{g}{\Delta _{l}}}=10\left(\dfrac{rad}{s}\right)$$
Chọn chiều dương hướng xuống dưới, khi đó lực đàn hồn và hợp lực tác dụng lên vật là:
$$
\left\{\begin{matrix}
F_{dh}=k\left(\Delta _{l}+x\right) & & \\
F_{\sum }=ma=-m\omega ^{2}x & &
\end{matrix}\right.$$
$$\Rightarrow k\left(\Delta l+x\right)=-m\omega ^{2}x\leftrightarrow x=\dfrac{\Delta _{l}}{2}=5\left(cm\right)$$
$$\Rightarrow v=\omega \sqrt{A^{2}-x^{2}}=50\sqrt{3} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
thaoqn99 Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tìm tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được khi dao động ngược chiều dương Bài tập Dao động cơ 2
L Tìm độ lớn lực đàn hồi, độ giãn lò xo khi vật cân bằng và gia tốc của xe Bài tập Dao động cơ 2
A Tìm tỉ số động năng của vật khi tốc độ cực đại và động năng vật khi lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ trung bình của vật khi đi theo 1 chiều giữa 2 vị trí có cùng tốc độ là vo là 20cm/s. Tìm v0 Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Duy Khôi Tìm trong một chu kì thời gian vật có tốc độ nhỏ hơn 25 cm/s là: Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Tìm tỉ số động năng của vật lúc tốc độ vật đạt cực đại và động năng của vật nặng lúc lò xo không biế Bài tập Dao động cơ 3
L Sau thời điểm đó T/4 vật có tốc độ $12\pi$ cm/s. Tìm T Bài tập Dao động cơ 2
T Tìm khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật đao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc bằng Bài tập Dao động cơ 14
huynhcashin Biết tốc độ cực đại là 8 m/s , tìm tốc độ của vật khi qua Q Bài tập Dao động cơ 4
lvcat Tìm tốc độ cực đại của điểm chính giữa của lò xo Bài tập Dao động cơ 7
pipi Tìm tỉ số động năng lúc tốc độ cực đại và động năng lúc lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
D Sau 21,4s dao động,tìm tốc độ lớn nhất của vật Bài tập Dao động cơ 7
JDieen XNguyeen Tìm tốc độ của vật Bài tập Dao động cơ 12
T Tìm tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 1
H Hãy tìm tốc độ lớn nhất của vật sau khi truyền vận tốc Bài tập Dao động cơ 0
Đá Tảng Tìm tốc độ cực đại của vật nhỏ. Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tìm Tốc Độ Trung bình của con lắc lò xo. Bài tập Dao động cơ 2
levietnghials Tìm tốc độ khi hệ vật qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
L Tìm lực căng dây treo khi gia tốc cực tiểu Bài tập Dao động cơ 4
minhtangv Tìm gia tốc con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 6
hoankuty Tìm vận tốc cực đại của các quả cầu sau đó? Bài tập Dao động cơ 3
K Tìm vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Tìm vận tốc vật $m_3$ ở thời điểm ban đầu? Bài tập Dao động cơ 7
R Tìm vân tốc trung bình Bài tập Dao động cơ 3
Thảo Bùi Tìm lực căng dây treo khi gia tốc vật nặng cực tiểu? Bài tập Dao động cơ 5
D Tìm tỉ số vận tốc giữa $m_1$ và $m_2$ Bài tập Dao động cơ 1
P Tìm gia tốc cực đại của chuyển động cho từng mức năng lượng ấy.? Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Tìm ${v}_{0}$; Vận tốc ${v}_{0}$ phải ở trong giới hạn nào để... Bài tập Dao động cơ 1
tisdadu Tìm vận tốc $v_{0}$ Bài tập Dao động cơ 4
kitingheo Tìm vận tốc cực đại của vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 6
S Tìm vận tốc sau khi vật đi được quãng đường 74,5 cm là ? Bài tập Dao động cơ 3
inconsolable Tìm vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 1
thuckechsu Tìm vận tốc cực đại của con lắc đơn trong thang máy Bài tập Dao động cơ 14
H Tìm số lần vật đạt giá trị vận tốc theo yêu cầu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Bài tập Dao động cơ 10
tkvatliphothong Tìm thời điểm gần nhất mà vật có vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 2
H Tìm lực căng của dây treo khi gia tốc vật nặng đạt cực tiểu Bài tập Dao động cơ 9
M Tìm gia tốc của vật Bài tập Dao động cơ 1
hongmieu Tìm lực căng dây treo khi gia tốc vật nặng cực tiểu Bài tập Dao động cơ 6
D Tìm thời gian ngắn nhất kể từ khi truyền cho vật A vận tốc đến lúc vật B chuyển động. Bài tập Dao động cơ 3
K Tìm vận tốc cực đại của vật trong nửa chu kỳ đầu và nửa chu kỳ thứ 2? Bài tập Dao động cơ 0
Đá Tảng Tìm vận tốc cực đại và vận tốc lúc pha bằng $\dfrac{2\pi}{3}(Rad)$ Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tìm thời gian trong một chu kì mà vận tốc của vật không vượt quá $10\pi \sqrt3$ là Bài tập Dao động cơ 6
Snow_flower_9x Tìm vận tốc của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 Bài tập Dao động cơ 1
D Tìm vận tốc hai theo yêu cầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Tìm quãng đường và $W_t$ tại VT có vận tốc cực đại. Bài tập Dao động cơ 5
ashin_xman Tìm ${t}_{min}$kể từ khi vật giao động đến khi vật qua vị trí mà vận tốc triệt tiêu lần 3 Bài tập Dao động cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top