Hỏi tốc độ của viên đạn ngay sau khi nó ra khỏi khối thứ 1 ?

Bài toán
Một viên đạn $3,5 \ \text{g}$ được bắn theo phương nằm ngang vào 2 khối nằm yên trên mặt bàn nhẵn. Viên đạn xuyên qua khối thứ nhất với khối lượng $1,2 \ \text{kg}$ rồi đi vào trong khối thứ 2 với khối lượng $1,8 \ \text{kg}$. Tốc độ khối thứ nhất và khối thứ 2 sau va chạm lần lượt là $0,63 \text{m}/\text{s}$ và $1,4 \text{m}/\text{s}$ . Bỏ qua độ giảm khối lượng của khối thứ 1 do viên đạn. Hỏi tốc độ của viên đạn ngay sau khi nó ra khỏi khối thứ 1 ?
A. $203,5 \ \text{m}/\text{s}$
B. $721,4 \ \text{m}/\text{s}$
C. $301,4 \ \text{m}/\text{s}$
D. $507,8 \ \text{m}/\text{s}$
 
Bài toán
Một viên đạn 3,5g được bắn theo phương nằm ngang vào 2 khối nằm yên trên mặt bàn nhẵn. Viên đạn xuyên qua khối thứ nhất với khối lượng 1,2 kg rồi đi vào trong khối thứ 2 với khối lượng 1,8 kg. Tốc độ khối thứ nhất và khối thứ 2 sau va chạm lần lượt là 0,63m/s và 1,4 m/s . Bỏ qua độ giảm khối lượng của khối thứ 1 do viên đạn. Hỏi tốc độ của viên đạn ngay sau khi nó ra khỏi khối thứ 1 ?
A. 203,5m/s
B. 721,4m/s
C. 301,4m/s
D. 507,8m/s
Lời giải
Bảo toàn động lượng cho va chạm giữa viên đạn và khối thứ hai :
$mv = \left(m + m_{2}\right) V \Rightarrow v = \dfrac{\left(m + m_{2}\right) V }{m}$

Trong đó m là khối lượng của đạn ; $m_2$ là khối lượng của khối thứ hai ; V là vận tốc chung của chúng sau va chạm lần cuối và v là vận tốc cần tìm

Thay số ta có kết quả : đáp án B

Bài toán thừa giả thiết !

Nếu yêu cầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán là tính vận tốc của đạn ngay trước va chạm với khối thứ nhất ta làm như sau :

$mv = \left(m + m_{2}\right) V + m_{1} v_{1} \Rightarrow v = \dfrac{\left(m + m_{2}\right) V + m_{1} v_{1} }{m}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
anhkim23 Ở độ cao h = 20m một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc đầu v0= 10m/s. Lấy g=10m/s2... Bài tập Các định luật bảo toàn 1
A Tính vận tốc của vật khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng Bài tập Các định luật bảo toàn 0
Layna Từ độ cao 8m so với mặt đất người ta ném lên cao một vật có khối lượng 1,4kg với vận tốc 21,6km/h Bài tập Các định luật bảo toàn 3
H Tính vận tốc của vật lúc chạm đất Bài tập Các định luật bảo toàn 3
diadia Một người ném hòn đá m = 60g lên cao với vận tốc v0 = 20m/s từ mặt đất theo phương thẳng đứng... Bài tập Các định luật bảo toàn 1
h_tranggg Một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc từ mặt đất. Chọn mặt đất làm gốc thế năng Bài tập Các định luật bảo toàn 10
rôbi Coi va chạm là xuyên tâm đàn hồi. Tính vận tốc mỗi vật ngay sau va chạm ? Bài tập Các định luật bảo toàn 1
K Tính công cần thiết để cho một ô tô khối lượng 2,5 tấn tăng tốc từ 36km/h đến 54km/h Bài tập Các định luật bảo toàn 3
Duynk8302 Tính vận tốc của hai xe sau khi người ấy đã trở lại toa 1 Bài tập Các định luật bảo toàn 0
phúc lê 123 Tính vận tốc của con lắc khi qua vị trí cân bằng Bài tập Các định luật bảo toàn 2
My sky Tìm vật tốc viên đạn? Bài tập Các định luật bảo toàn 0
Legendary light Tìm vận tốc quả cầu trên khi nó sắp va chạm với mặt phẳng ngang. Bài tập Các định luật bảo toàn 4
Legendary light Tìm vận tốc cực đại. Bài tập Các định luật bảo toàn 0
Hải Quân Tìm vận tốc mỗi phần? Bài tập Các định luật bảo toàn 3
Nguyễn Minh Hiền Bỏ qua ma sát, vận tốc của vật m sau va chạm là? Bài tập Các định luật bảo toàn 23
Nguyễn Minh Hiền Vận tốc trước khi va chạm của vật nhỏ m là? Bài tập Các định luật bảo toàn 6
Kim Chi Vận tốc của hòn bi nặng sau va chạm là Bài tập Các định luật bảo toàn 1
T Vận tốc của vật và lực căng của dây Bài tập Các định luật bảo toàn 1
T Vận tốc của vật nặng gắn đầu $B$ tại vị trí thấp nhất bằng Bài tập Các định luật bảo toàn 2
phan trân Tính vận tốc cực đại và sức căng lớn nhất của dây trong quá trình chuyển động của vật. Bài tập Các định luật bảo toàn 7
T Tìm vận tốc ban đầu của viên đạn và biến thiên động năng của hệ trong va chạm Bài tập Các định luật bảo toàn 0
math Tìm vận tốc lớn nhất của vật đó Bài tập Các định luật bảo toàn 0
L Tìm độ biến dạng Bài tập Các định luật bảo toàn 2
K Tính độ giảm cơ năng của quả bóng trong va chạm Bài tập Các định luật bảo toàn 1
kiddo1305 Động năng, thế năng, cơ năng của vật tại độ cao đó Bài tập Các định luật bảo toàn 1
My sky Độ cao cực đại viên bi Bài tập Các định luật bảo toàn 6
Hải Quân Tìm hướng và độ lớn của mảnh thứ nhất Bài tập Các định luật bảo toàn 3
Nguyễn Minh Hiền Độ biến dạng lớn nhất của lò xo sau đó là? Bài tập Các định luật bảo toàn 3
Nguyễn Minh Hiền Độ lệch lớn nhất của dây treo khỏi phương thẳng đứng sau đó xấp xỉ? Bài tập Các định luật bảo toàn 5
Nguyễn Minh Hiền Độ cứng của 2 lò xo là Bài tập Các định luật bảo toàn 2
Nguyễn Minh Hiền Độ biến dạng cực đại của lò xo khi đó là? Bài tập Các định luật bảo toàn 5
lê quang nhật Độ cao cực đại đạt được sau khi dính vào nhau Bài tập Các định luật bảo toàn 1
lê quang nhật Nếu có lực cản 5N tác dụng thì độ cao cực đại vật lên được là bao nhiêu ? Bài tập Các định luật bảo toàn 1
Hồng Hà Độ lớn của xung lực do sàn tác dụng lên bán cầu Bài tập Các định luật bảo toàn 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top