Điểm đứng yên trên AB gần H nhất và xa H nhất cách H một đoạn là bao nhiêu cm?

Bài toán
Hai nguồn sóng kết hợp A B dao động phương trình $u_a=6\cos\left(20\pi t\right)mm, \ u_b=6\cos\left(20\pi t+\dfrac{\pi}{2}\right)mm$. Cho tốc độ truyền sóng v=30cm/s và khoảng cách giữa hai nguồn là 20cm, gọi H là trung điểm AB. Điểm đứng yên trên AB gần H nhất và xa H nhất cách H một đoạn là bao nhiêu cm?
 
Bài toán
Hai nguồn sóng kết hợp A B dao động phương trình $u_a=6\cos\left(20\pi t\right)mm, \ u_b=6\cos\left(20\pi t+\dfrac{\pi}{2}\right)mm$. Cho tốc độ truyền sóng v=30cm/s và khoảng cách giữa hai nguồn là 20cm, gọi H là trung điểm AB. Điểm đứng yên trên AB gần H nhất và xa H nhất cách H một đoạn là bao nhiêu cm?
Lời giải
Bước sóng 3 cm
Chọn trục tọa độ là đường thẳng nối hai nguồn, chiều dương hương từ A đến B, gốc tọa độ là H. Gọi x là tọa độ của điểm M cần tìm ; 2d = AB . Ta có điều kiện $|x| < d = 10$ cm (a)
Pha dao động của sóng thứ nhất tại M : $20 \pi t - \dfrac{2\pi \left(d+x\right)}{ \lambda }$
Pha dao động của sóng thứ hai tại M : $20 \pi t - \dfrac{2\pi \left(d-x\right)}{ \lambda }$
Độ lệch pha của hai sóng : $\Delta \varphi = \dfrac{4 \pi x}{\lambda }$ (1)
Điểm M đứng yên nên $\Delta \varphi = \left(2k+1\right) \pi$ (2)
Từ (1) và (2) ta có : $x = \left(2k+1\right) \dfrac{\lambda }{4}$
Thay điều kiện (a) vào ta có $k < \dfrac{37}{6}$
Để |x| có giá trị lớn nhất ta chọn k = 6 ta được x = 9,75 cm
 
Không biết tác giải Quang Dương ở đây có phải là thầy Quang Dương bên diễn đàn thuvienvatli. Com không nữa. Nghe tên quen quá. . .
Bài này hình như đáp án xa nhất phải là 9,375 cm mới đúng. Có vẽ như thầy Quang Dương nhầm chút chỗ "pha dao động của sóng thứ hai tại M. . . "
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Điểm đứng yên trên đoạn AB gẩn O và xa O nhất là? Bài tập Sóng cơ 6
tutsao3 Điểm đứng yên trên đoạn AB xa trung điểm H nhất một đoạn bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Điểm đứng yên trên đoạn AB gần H nhất và xa H nhất cách H một đoạn bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 10
H Điểm đứng yên trên đoạn AB gần H nhất và xa H nhất cách H 1 đoạn là Bài tập Sóng cơ 7
H Gọi $O$ là trung điểm của $AB$, điểm đứng yên trên đoạn $AB$ gần $O$ nhất và xa $O$ nhất cách $O$ mộ Bài tập Sóng cơ 3
B Có bao nhiêu điểm cực đại, đứng yên trên nửa đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
B Điểm đứng yên cách xa nhất Bài tập Sóng cơ 3
S Tìm số điểm đứng yên trên $MB$ với $M$ thuộc trung trực của $AB$ Bài tập Sóng cơ 1
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Nfjhfg Mức cường độ âm tại điểm A bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
K Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
THẦN CHẾT HƯ VÔ Tìm thời gian 3 điểm thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 8
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
P Trên $MS_1$ có số điểm cực đại giao thoa là Bài tập Sóng cơ 2
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
Đạt QH Ba điểm O,P,Q thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 2
Đạt QH Tốc độ của một điểm Bài tập Sóng cơ 8
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
minhquang99 Xác định vị trí của điểm khi lan truyền sóng Bài tập Sóng cơ 0
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
D Số điểm dao động cực đại và ngược pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 2
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
lethaopdf Số điểm nhiều nhất không dao động Bài tập Sóng cơ 0
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điểm cực đại gần đường trung trực nhất Bài tập Sóng cơ 1
B Thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ đến VTCB Bài tập Sóng cơ 1
B Sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 5
B Thời gian ngắn nhất điểm M hạ xuống thấp nhất Bài tập Sóng cơ 4
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
N Trên chu vi hình chữ nhật $ABCD$, số điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top