Hộp đen Hộp kín X là

Bài toán
Đoạn mạch AM gồm điện trở R, tụ điện C mắc nối tiếp. Đoạn mạch MB là một hộp kín X gồm một trong 3 phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Khi đặt vào AB điện áp xoay chiều có $U_{AB}=250\left(V\right)$ ,$U_{AM}=150\left(V\right)$ và $U_{MB}=200\left(V\right)$. Hộp kín X là:
A. điện trở thuần
B. cuộn dây không thuần
C. tụ điện
D. cuộn cảm thuần
 
Bài toán
Đoạn mạch AM gồm điện trở R, tụ điện C mắc nối tiếp. Đoạn mạch MB là một hộp kín X gồm một trong 3 phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Khi đặt vào AB điện áp xoay chiều có $U_{AB}=250\left(V\right)$ ,$U_{AM}=150\left(V\right)$ và $U_{MB}=200\left(V\right)$. Hộp kín X là:
A. điện trở thuần
B. cuộn dây không thuần
C. tụ điện
D. cuộn cảm thuần
Lời giải

$$U_{AB}^{2}=U_{AM}^{2}+U_{MB}^{2}\Rightarrow \overrightarrow{U_{AM}}\perp \overrightarrow{U_{MB}}$$
Đáp án B. thỏa mãn :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
please help Hộp đen Giá trị của R và phần tử trong hộp kín là gì? Bài tập Điện xoay chiều 3
Đậu Hoàng Anh Hộp kín X Bài tập Điện xoay chiều 1
L Xác định phần tử trong hộp kín và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 2
huynhcashin Hộp đen Hộp kín chứa các phần tử Bài tập Điện xoay chiều 0
huynhcashin Hộp đen Trong hộp kín chứa các phần tử Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Hộp kín chứa những phần tử nào Bài tập Điện xoay chiều 1
ThanhBook Hộp đen Giá trị của R và phần tử trong hộp kín Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong Tìm các thông số của hộp kín X Bài tập Điện xoay chiều 2
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
Luhan Xác định các phần tử trong hộp X Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Hộp đen Xác định các loại linh kiện trong hộp đen và giá trị trở kháng của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 3
H Tìm các phần tử trong hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Hộp đen Phần tử trong hộp X, Y lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoàng Phong Hộp X chứa các phần tử Bài tập Điện xoay chiều 1
H Hộp đen Trong hộp đen gồm Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 Hộp đen Từng hộp 1, 2, 3 là gì Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung Hộp đen Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 6
T Hộp đen Tìm linh kiện hộp đen X Bài tập Điện xoay chiều 5
Sky Fighter Tính công suất đoạn mạch chứa hộp Y ? Bài tập Điện xoay chiều 11
N Hộp đen Trong hộp X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 3
N Hộp đen Giá trị các phần tử trong hai hộp là: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hộp đen Các phần tử trong hộp là: Bài tập Điện xoay chiều 3
NTH 52 Hộp đen Công suất trên hộp đen là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Sky Fighter Hộp đen Xác định các thành phần trong hộp đen $X,Y,Z,J$ Bài tập Điện xoay chiều 2
•One-HicF Hộp đen Xác định phần tử thuộc hộp X? Bài tập Điện xoay chiều 1
kingkoong Hộp đen Hộp X phải chứa Bài tập Điện xoay chiều 1
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
T Hộp đen Tìm các thành phần của hộp đen. Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tức thời Tính công suất của đoạn mạch có hộp X Bài tập Điện xoay chiều 1
H MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải lúc đầu là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
T Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu R và hai đầu tụ C lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
U Lệch pha Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị của U là Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
nhungsnow C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi C=Co là: Bài tập Điện xoay chiều 7
123anh Điện áp nơi truyền là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
D Tỷ số $\frac{U_L}{U_{Lmax}}$ là Bài tập Điện xoay chiều 6
Tích Chu f biến thiên Gía trị của $f_{1}$ là Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng Tức thời Công suất tiêu thụ của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 2
V Biểu thức điện áp giữa 2 điểm A, M là Bài tập Điện xoay chiều 0
Lê Quang Hưng Công suất lớn nhất có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng L biến thiên Điện áp hiệu dụng trên AM khi chưa thay đổi L là? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Chiều cao của thác nước là Bài tập Điện xoay chiều 1
ntdattt Công suất mạch điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
phuchang Trong cách mắc hình sao hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha là? Bài tập Điện xoay chiều 3
hoàidien Giá trị R và C1 là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top