Biểu thức hiệu điện thế ở 2 đầu đoạn mạch có dạng:

Bài toán
Khi đặt 1 hiệu điện thế xoay chiều vào 2 đầu đoạn mạch RC thì $i_1=I_0\cos{\left(\omega t-\dfrac{\pi}{12}\right)} A$. Mắc nối tiếp thêm vào mạch điện cuộn dây thuần cảm rồi mắc vào mạch điện nói trên thì $i_2=I_0\cos{\left(\omega t+\dfrac{7\pi}{12}\right)} A$. Biểu thức hiệu điện thế ở 2 đầu đoạn mạch có dạng:
A. $u=U_0\cos{\left(\omega t+\dfrac{\pi}{4}\right)}$
B. $u=U_0\cos{\left(\omega t-\dfrac{\pi}{4}\right)}$
C. $u=U_0\cos{\left(\omega t+\dfrac{\pi}{2}\right)}$
D. $u=U_0\cos{\left(\omega t-\dfrac{\pi}{2}\right)}$
 
Bài toán
Khi đặt 1 hiệu điện thế xoay chiều vào 2 đầu đoạn mạch RC thì $i_1=I_0\cos{\left(\omega t-\dfrac{\pi}{12}\right)} A$. Mắc nối tiếp thêm vào mạch điện cuộn dây thuần cảm rồi mắc vào mạch điện nói trên thì $i_2=I_0\cos{\left(\omega t+\dfrac{7\pi}{12}\right)} A$. Biểu thức hiệu điện thế ở 2 đầu đoạn mạch có dạng:
A. $u=U_0\cos{\left(\omega t+\dfrac{\pi}{4}\right)}$
B. $u=U_0\cos{\left(\omega t-\dfrac{\pi}{4}\right)}$
C. $u=U_0\cos{\left(\omega t+\dfrac{\pi}{2}\right)}$
D. $u=U_0\cos{\left(\omega t-\dfrac{\pi}{2}\right)}$
Lời giải :
Đặt
$U=U_o \cos \left( \omega t+\varphi\right)$
$I_1=I_o\left(1\right) \cos \left( \omega t+\varphi + \varphi_1\right)$
$I_2=I_o\left(2\right) \cos \left( \omega t+\varphi+ \varphi_2\right)$
Khi đó :
$\varphi + \varphi_1 = -\dfrac{\pi}{12}$
$\varphi + \varphi_2 =-\dfrac{7 \pi}{12}$
$\Rightarrow \varphi_1- \varphi_2= \dfrac{\pi}{2}$(1)
Mặt khác :$$ I_1=I_2$$
$\Rightarrow \varphi_1=-\varphi_2$ (2)
Từ (1)và (2) có $\varphi=-\dfrac{\pi}{3}$.
 
Bài toán
Khi đặt 1 hiệu điện thế xoay chiều vào 2 đầu đoạn mạch RC thì $i_1=I_0\cos{\left(\omega t-\dfrac{\pi}{12}\right)} A$. Mắc nối tiếp thêm vào mạch điện cuộn dây thuần cảm rồi mắc vào mạch điện nói trên thì $i_2=I_0\cos{\left(\omega t+\dfrac{7\pi}{12}\right)} A$. Biểu thức hiệu điện thế ở 2 đầu đoạn mạch có dạng:
A. $u=U_0\cos{\left(\omega t+\dfrac{\pi}{4}\right)}$
B. $u=U_0\cos{\left(\omega t-\dfrac{\pi}{4}\right)}$
C. $u=U_0\cos{\left(\omega t+\dfrac{\pi}{2}\right)}$
D. $u=U_0\cos{\left(\omega t-\dfrac{\pi}{2}\right)}$
Lời giải

Cách 1
Capture.PNG

$\Delta _{\varphi i1.i2}=120^{\circ}$
Biểu diễn như hình thì $\varphi _{U}=45^{\circ}$
A.
 
Bài toán
Khi đặt 1 hiệu điện thế xoay chiều vào 2 đầu đoạn mạch RC thì $i_1=I_0\cos{\left(\omega t-\dfrac{\pi}{12}\right)} A$. Mắc nối tiếp thêm vào mạch điện cuộn dây thuần cảm rồi mắc vào mạch điện nói trên thì $i_2=I_0\cos{\left(\omega t+\dfrac{7\pi}{12}\right)} A$. Biểu thức hiệu điện thế ở 2 đầu đoạn mạch có dạng:
A. $u=U_0\cos{\left(\omega t+\dfrac{\pi}{4}\right)}$
B. $u=U_0\cos{\left(\omega t-\dfrac{\pi}{4}\right)}$
C. $u=U_0\cos{\left(\omega t+\dfrac{\pi}{2}\right)}$
D. $u=U_0\cos{\left(\omega t-\dfrac{\pi}{2}\right)}$
Lời giải

c2
Vì $I_{1}=I_{2}$ lên U nằm giữa $I_{1},I_{2}$ (như hình trên)
$$\varphi _{U}-\varphi _{I1}=-\left( \varphi _{U}-\varphi _{I2} \right)\Rightarrow \varphi _{U}=\dfrac{\varphi _{I1}+\varphi }{2}=45^{\circ} $$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoankuty Viết biểu thức của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 2
P C biến thiên Thay đổi C để điện áp hiệu dụng trên chính nó cực đại thì biểu thức điện áp của đoạn PM là Bài tập Điện xoay chiều 1
tramyvodoi L biến thiên Biểu thức của điện hiệu điện thế $U_{MB}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tức thời Biểu thức hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Spin9x Tìm cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có biểu thức $i=4 \cos^2\omega t$ Bài tập Điện xoay chiều 25
V Biểu thức điện áp giữa 2 điểm A, M là Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biểu thức X Bài tập Điện xoay chiều 0
G Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Hương Ly Suất điện động cảm ứng trên khung dây có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
SHINE Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời Bài tập Điện xoay chiều 3
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
G Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
blackberry9320 Lệch pha Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch RL là Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Biểu thức cường độ điện áp toàn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 5
21653781 Với stato có 4 cuộn dây nối tiếp, mỗi cuộn có 25 vòng, biểu thức của suất điện động xuất hiện trong Bài tập Điện xoay chiều 1
A Khi đó dòng điện qua mạch có biểu thức: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 0
tkvatliphothong f biến thiên Số biểu thức đúng là Bài tập Điện xoay chiều 1
D Nếu nối tắt tụ C thì biểu thức điện áp tức thời hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
Quang Tuấn Tức thời Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biểu thức dòng điện lúc đó là. Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân R biến thiên Biểu thức đúng là: Bài tập Điện xoay chiều 5
Hải Quân Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 0
shockvodoi97 f biến thiên Biểu thức tính $\cos \varphi $ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
C Biểu thức của u là Bài tập Điện xoay chiều 5
JDieen XNguyeen Viết biểu thức điện áp $u_C$ trên tụ C Bài tập Điện xoay chiều 4
A Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
A Biểu thức i qua mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
A Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là Bài tập Điện xoay chiều 3
A L biến thiên Viết biểu thức của i ứng với các giá trị L1 và L2. Bài tập Điện xoay chiều 1
Đinh Phúc Biểu thức hai đầu đoạn mạch có dạng Bài tập Điện xoay chiều 3
Đinh Phúc Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đinh Phúc Dòng điện trong mach có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
V Biểu thức cường độ dòng điện trước khi tăng điện dung là Bài tập Điện xoay chiều 7
thien than cua gio Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 1
thien than cua gio Biểu thức i qua mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
thien than cua gio Viết biểu thức $ u_{MB}$ Bài tập Điện xoay chiều 6
tkvatliphothong f biến thiên Biểu thức liên hệ giữa $f_1,f_2$ và $f_o$ là Bài tập Điện xoay chiều 4
Kate Spencer Biểu thức điện áp giữa hai bản tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 11
V Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 2
V Nếu không nối tắt cuộn cảm thì điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 2
highhigh Điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
CryogenHan L biến thiên Biểu thức liên hệ đúng Bài tập Điện xoay chiều 7
Xuân Thành Lệch pha Biểu thức điện áp toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
Nguyễn Duy Khôi Biểu thức liên hệ của R,L,C là: Bài tập Điện xoay chiều 4
Bo Valenca Biểu thức điện áp cực đại hai đầu điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 0
BackSpace Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 4
B C biến thiên $C=C_2$ thì Uc max, viết biểu thức của i Bài tập Điện xoay chiều 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top