Hai nguồn A và B trên mặt nước dao động cùng pha với biên độ $1cm$, O là trung điểm của AB

Bài toán. Hai nguồn A và B trên mặt nước dao động cùng pha với biên độ $1cm$, O là trung điểm của AB. Điểm M nằm trên đoạn AB dao động với biên độ $1cm$. Biết bước sóng lan truyền là $1,5cm$. Giá trị OM nhỏ nhất là
A. $0,25cm$
B. $1,5cm$
C. $0,125cm$
D. $0,1875cm$
Đáp án: A
 
thehiep đã viết:
Bài toán. Hai nguồn A và B trên mặt nước dao động cùng pha với biên độ $1cm$, O là trung điểm của AB. Điểm M nằm trên đoạn AB dao động với biên độ $1cm$. Biết bước sóng lan truyền là $1,5cm$. Giá trị OM nhỏ nhất là
A. $0,25cm$
B. $1,5cm$
C. $0,125cm$
D. $0,1875cm$
Đáp án: A
Lời giải:
Biên độ tại trung điểm O của $AB$ là: $ A_{O}=2a=2cm$
Vì $M$ dao động với biên độ $1cm$ và gần $O$ nhất nên độ lệch pha giữa $O$ và $M$ là: $ \dfrac{\pi}{3}$
Từ đó $\Rightarrow \dfrac{2\pi.OM}{\lambda}=\dfrac{\pi}{3} \Rightarrow OM=0,25cm$
 
levietnghials đã viết:
Biên độ tại trung điểm O của $AB$ là: $ A_{O}=2a=2cm$
Vì $M$ dao động với biên độ $1cm$ và gần $O$ nhất nên độ lệch pha giữa $O$ và $M$ là: $ \dfrac{\pi}{3}$
Từ đó $\Rightarrow \dfrac{2\pi.OM}{\lambda}=\dfrac{\pi}{3} \Rightarrow OM=0,25cm$

Ban ơi mình chưa hiểu 2 dòng này, bạn giải thích cho mình được không?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đạt QH Tìm $\lambda $ và hai nguồn là ngược pha hay cùng pha Bài tập Sóng cơ 1
T Số điểm M trên xx ' dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 2
UyenUK Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động t Bài tập Sóng cơ 0
B Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN Bài tập Sóng cơ 3
I Trong một thí nghiệm về dao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp O1 và O2 Bài tập Sóng cơ 1
L Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với các phần tử ở vị trí hai nguồn? Bài tập Sóng cơ 7
L Tìm diện tích cực đại hình chữ nhật tạo bởi hai nguồn và hai điểm Bài tập Sóng cơ 19
P Số điểm M trên δ dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là. Bài tập Sóng cơ 1
S Số điểm M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn Bài tập Sóng cơ 5
I Cho hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước, cùng pha có biên độ 4 cm tại hai điểm A và B cách nhau 31 Bài tập Sóng cơ 4
H Số điểm dao động với biên độ cực đại và ngược pha với hai nguồn trên đoạn $AB$ là Bài tập Sóng cơ 3
tkvatliphothong Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn Bài tập Sóng cơ 6
adamdj Hai nguồn kết hợp khác biên độ và ngược pha Bài tập Sóng cơ 4
B Tại một điểm cách hai nguồn những khoảng $d_1=12,75\lambda$ và $d_2=7,25\lambda$ sẽ có biên độ dao đ Bài tập Sóng cơ 1
tkvatliphothong Tìm bước sóng dài nhất để người đó ở $N$ không nghe thấy âm thanh phát ra từ hai nguồn $S_1$ và $S_2 Bài tập Sóng cơ 1
Lại Nam Anh Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng... Bài tập Sóng cơ 0
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Hai nguồn sóng kết hợp Bài tập Sóng cơ 0
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
Đ Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ??? Bài tập Sóng cơ 3
N Số điểm dao động vuông pha với hai nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 7
minhtangv Số điểm dao động với biên độ cực đại cùng pha với hai nguồn Bài tập Sóng cơ 6
giolanh Nếu tăng dần tần số của hai nguồn lên hai lần thì biên độ tại $M$ lúc này là Bài tập Sóng cơ 4
Long Stoner Số điểm dao động với biên độ lớn nhất giữa hai nguồn Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
T Điểm M gần nhất trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ dao động cùng pha hai nguồn cách nguồn $S_1$ Bài tập Sóng cơ 2
T Hỏi sau khi quay thì khoảng cách giữa hai nguồn đã bị thay đổi một khoảng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 3
T Điểm dao động cực đại trên đường tròn gần trung trực đoạn nối hai nguồn nhất? Bài tập Sóng cơ 1
21653781 Tần số dao động của hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
cuonghp96 Tần số dao động của hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
Enzan Tìm số điểm dao động ngược pha với hai nguồn trên đoạn CO Bài tập Sóng cơ 2
T Số các điểm có biên độ 3mm trên đoạn nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 3
luxubuhl Xác định số điểm cực đại, cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn AB Bài tập Sóng cơ 6
tkvatliphothong Khoảng cách giữa hai nguồn Bài tập Sóng cơ 5
huynhcashin Trên đường nối hai nguồn, số điểm dao động với biên độ cực đại cùng pha với nhau Bài tập Sóng cơ 2
Tungthanhphan Trong khoảng $S_1S_2$ có bao nhiêu điểm dao dộng với biên đọ cực đại nhưng ngược pha với hai nguồn. Bài tập Sóng cơ 2
tien dung Đường cao CH vuông góc với AB tại H. Trên đoạn CH có số điểm dao động cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 6
S Số điểm M dao động cùng pha với hai nguồn là: Bài tập Sóng cơ 0
S Số điểm M dao động lệch pha $\dfrac{\pi }{3}$ với hai nguồn là: Bài tập Sóng cơ 1
S Số điểm vừa dao động cực đại vừa cùng pha hai nguồn Bài tập Sóng cơ 0
S Hai nguồn AB cách nhau 1 khoảng là: Bài tập Sóng cơ 4
Gem Số điểm dao động với biên độ 3cm trong khoảng hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
ShiroPin Trên đoạn $S_1 S_2$ số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nguồn (không kể cả hai nguồn) Bài tập Sóng cơ 9
lvcat Tìm số dao động cực đại giữa hai nguồn Bài tập Sóng cơ 13
D Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 3
dtdt95 Hai nguồn lệch pha, tính số đường dao động cực tiểu trên AB với $A,B$ là 2 điểm sao cho $ABS_1S_2$ l Bài tập Sóng cơ 1
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
X Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top