Phát biểu nào sau đây đúng?

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điên. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch tỉ lệ nghịch với tần số của điện áp đặt vào hai đầu mạch
B. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch trễ pha $\dfrac{\pi }{2}$ so với điện áp tức thời đặt vào hai đầu mạch điện
C. Dung kháng không phụ thuộc vào điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch điện
D. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện trong mạch và điện áp đặt vào hai đầu mạch điện phụ thuộc vào pha ban đầu của điện áp
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điên. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch tỉ lệ nghịch với tần số của điện áp đặt vào hai đầu mạch
B. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch trễ pha $\dfrac{\pi }{2}$ so với điện áp tức thời đặt vào hai đầu mạch điện
C. Dung kháng không phụ thuộc vào điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch điện
D. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện trong mạch và điện áp đặt vào hai đầu mạch điện phụ thuộc vào pha ban đầu của điện áp
Lời giải

Đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa tụ điện,
  • cường độ dòng điện hiệu dụng $I=\dfrac{U}{Z_{C}}=U\omega C=2\pi fUC$ nên $I$ tỉ lệ thuận với $f$ nên A. sai.

  • cường độ dòng điện tức thời qua tụ biến thiên sớm pha $\dfrac{\pi }{2}$ so với điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện nên B. sai, D. sai

  • dung kháng $Z_{C}=\dfrac{1}{\omega C}$ nên $Z_{C}$ không phụ thuộc $U$ nên C. đúng.
Chọn C.
 
Last edited:
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điên. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch tỉ lệ nghịch với tần số của điện áp đặt vào hai đầu mạch
B. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch trễ pha $\dfrac{\pi }{2}$ so với điện áp tức thời đặt vào hai đầu mạch điện
C. Dung kháng không phụ thuộc vào điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch điện
D. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện trong mạch và điện áp đặt vào hai đầu mạch điện phụ thuộc vào pha ban đầu của điện áp
Đây là ý kiến của mình mong mọi người góp ý, theo mình k có đáp án đúng, mong chỉ pic cho đáp án :)
A. :$I=\dfrac{U}{Z_{c}}=\dfrac{U}{\dfrac{1}{C\omega }}=U.C.\omega $
$\Rightarrow$ A sai
B. : Cường độ dòng điện sớm pha so với hiệu điện thế. Nên B sai
C. : Dung kháng phục thuộc vào f, C. C sai
D. : Không phụ thuộc vào pha ban đầu của điện áp. D sai
 
Đây là ý kiến của mình mong mọi người góp ý, theo mình k có đáp án đúng, mong chỉ pic cho đáp án :)
A. :$I=\dfrac{U}{Z_{c}}=\dfrac{U}{\dfrac{1}{C\omega }}=U.C.\omega $
$\Rightarrow$ A sai
B. : Cường độ dòng điện sớm pha so với hiệu điện thế. Nên B sai
C. : Dung kháng phục thuộc vào f, C. C sai
D. : Không phụ thuộc vào pha ban đầu của điện áp. D sai
Đ. A C . Những đại lượng bạn nêu trên có ý nghĩa gì trong việc thay đổi U thông qua ${Z_{C}}$
 
Đây là ý kiến của mình mong mọi người góp ý, theo mình k có đáp án đúng, mong chỉ pic cho đáp án :)
A. :$I=\dfrac{U}{Z_{c}}=\dfrac{U}{\dfrac{1}{C\omega }}=U.C.\omega $
$\Rightarrow$ A sai
B. : Cường độ dòng điện sớm pha so với hiệu điện thế. Nên B sai
C. : Dung kháng phục thuộc vào f, C. C sai
D. : Không phụ thuộc vào pha ban đầu của điện áp. D sai
Đáp án C mới được sửa
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
BlackWolf25 Phát biểu nào sau đây là đúng với đoạn mạch này? Lí thuyết Điện xoay chiều 3
K Phát biểu nào sau đây về dòng điện xoay chiều không đúng? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
N Phát biểu nào sau đây đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 6
hao.baobinh10 Phát biểu nào sau đây không sai? Lí thuyết Điện xoay chiều 0
chinhanh9 Phát biểu nào đúng về dòng điện xoay chiều? Lí thuyết Điện xoay chiều 3
KSTN_BK_95 MPĐ Phát biểu nào sau đây đúng với máy phát điện xoay chiều ? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 Phát biểu nào không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 6
Sao Mơ Phát biểu nào sau đây đối với động cơ không đồng bộ 3 pha là không đúng ? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
NTH 52 Phát biểu nào đúng với cuộn dây thuần cảm? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sai khi cho tần số thay đổi để $I_{max}$ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
M Phát biểu không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 5
K Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 2
huynhcashin MPĐ Phát biểu sai về động cơ không đồng bộ 3 pha Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin MPĐ Phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 5
chinhanh9 Chọn phát biểu sai Lí thuyết Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng về điện áp hai đầu đoạn mạch Lí thuyết Điện xoay chiều 1
NTH 52 Chọn phát biểu sai? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
NTH 52 Số phát biểu sai là? Lí thuyết Điện xoay chiều 9
sparkling_star Chọn phát biểu đúng về đoạn mạch xoay chiều Lí thuyết Điện xoay chiều 1
sparkling_star Phát biểu đúng về cuộn dây thuần cảm Lí thuyết Điện xoay chiều 1
L MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha Lí thuyết Điện xoay chiều 3
Feel Again Đối với máy phát điện xoay chiều một pha Lí thuyết Điện xoay chiều 3
Trust me Máy phát điện Lí thuyết Điện xoay chiều 1
V Nếu điểm nối giữa một dây pha với máy phát bị hở thì? Lí thuyết Điện xoay chiều 0
lkshooting Lí thuyết về máy phát điện và động cơ điện ba pha Lí thuyết Điện xoay chiều 5
lvcat Mối liên hệ giữa hiệu điện thế và dòng điện trong máy phát điện Lí thuyết Điện xoay chiều 4
H Tức thời Thắc mắc về biểu thức hiệu điện thế Lí thuyết Điện xoay chiều 6
T Động cơ, biểu diễn động cơ bằng giản đồ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
hoankuty Hỏi độ sáng của đèn thay đổi như thế nào? Lí thuyết Điện xoay chiều 3
NTH 52 Để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì không thể điều chỉnh thông số nào sau đây Lí thuyết Điện xoay chiều 1
hoankuty Điều nào sau đây đúng khi nói về cách mắc mạch điện xoay chiều 3 pha? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
Huy Nguyễn MBA Dòng điện trong cuộn sơ cấp và thứ cấp thay đổi như thế nào nếu mở cho khung sắt từ của máy hở ra? Lí thuyết Điện xoay chiều 4
proboyhinhvip Giá trị trung bình của đại lượng nào dưới đây có ý nghĩa vật lý như nhau Lí thuyết Điện xoay chiều 5
thanh thương Kết luận nào sau đây về tụ điện trong mạch điện xoay chiều không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 4
huynhcashin Hệ thức liên lạc nào sau đây không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 2
N Kết luận nào đúng? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Sao Mơ Hệ thức nào sau đây đúng ? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
triminhdovip137 Trong cách mắc hình sao, nhận định nào là đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 3
N Tăng hay giảm tần số dòng điện và giữ nguyên thông số của mạch điện, kết luận nào sau đây không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
H MBA Biện pháp nào sau đây không góp phần làm tăng hiệu suất của máy biến áp Lí thuyết Điện xoay chiều 3
To_Be_The_Best Khoảng cách giữa các bản tụ thay đổi như thế nào ? Lí thuyết Điện xoay chiều 4
Sao Mơ Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây ? Lí thuyết Điện xoay chiều 6
superstar Trong điện xoay chiều có công thức nào $P=P\cos\alpha$ không nhỉ Lí thuyết Điện xoay chiều 2
P Hiện tượng quay không đồng bộ xảy ra khi đặt vật nào đồng trục với từ trường quay? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
thehiep Hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra ở (các) bộ phận nào Lí thuyết Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top