Khi vật dao động qua vị trí có li độ $x=12cm$ thì vận tốc tức thời có độ lớn bằng?

Bài toán
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số với các phương trình:
$$\left\{\begin{matrix}
x_1=7\cos\left(t+\dfrac{\pi }{4}\right)\left(cm\right) & \\
x_2=8\cos\left(t-\dfrac{\pi }{12}\right)\left(cm\right) &
\end{matrix}\right.$$
Khi vật dao động qua vị trí có li độ $x=12cm$ thì vận tốc tức thời có độ lớn bằng?
A. $5 \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
B. $5\pi \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
C. $15 \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
D. $10\pi \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
 
Bài toán
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số với các phương trình:
$\left\{\begin{matrix}
x_1=7\cos\left(t+\dfrac{\pi }{4}\right)\left(cm\right) & \\
x_2=8\cos\left(t-\dfrac{\pi }{12}\right)\left(cm\right) &
\end{matrix}\right.$
Khi vật dao động qua vị trí có li độ $x=12cm$ thì vận tốc tức thời có độ lớn bằng?

A. $5 \left(cm/s\right)$
B. $5\pi \left(cm/s\right)$
C. $15 \left(cm/s\right)$
D. $10\pi \left(cm/s\right)$
Theo mình ta sẽ tổng hợp hai dao động đã cho thành một dao động mới(Cái này có thể dùng máy tính làm được)
Sau đó ta làm việc trên phương trình tổng hợp dao động
Bài toán trở thành cho pt dao động tìm vận tốc tại một li độ nào đó
 
Last edited:
Bài toán
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số với các phương trình:
$$\left\{\begin{matrix}
x_1=7\cos\left(t+\dfrac{\pi }{4}\right)\left(cm\right) & \\
x_2=8\cos\left(t-\dfrac{\pi }{12}\right)\left(cm\right) &
\end{matrix}\right.$$
Khi vật dao động qua vị trí có li độ $x=12cm$ thì vận tốc tức thời có độ lớn bằng?
A. $5 \left(cm/s\right)$
B. $5\pi \left(cm/s\right)$
C. $15 \left(cm/s\right)$
D. $10\pi \left(cm/s\right)$
Còn một cách là dùng pp miền giá trị
Ta có GTLN của A là $A=15$
Ta lại có
$\omega=1$
Suy ra $A^2-x^2$ đạt GTLN là $81$
$\Rightarrow$ V đạt max là $9$
Suy ra đáp án A
 
Bài toán
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số với các phương trình:
$$\left\{\begin{matrix}
x_1=7\cos\left(t+\dfrac{\pi }{4}\right)\left(cm\right) & \\
x_2=8\cos\left(t-\dfrac{\pi }{12}\right)\left(cm\right) &
\end{matrix}\right.$$
Khi vật dao động qua vị trí có li độ $x=12cm$ thì vận tốc tức thời có độ lớn bằng?
A. $5 \left(cm/s\right)$
B. $5\pi \left(cm/s\right)$
C. $15 \left(cm/s\right)$
D. $10\pi \left(cm/s\right)$
Lời giải

$$x_{1}+x_{2}\Rightarrow A=13 $$
$$v=\omega \sqrt{13^{2}-12^{2}}=5 $$
 
Từ công thức của $V$ ( CT bạn làm trên đó) với $x$ là hằng số và $A$ là ẩn
Ta có $V$ lớn nhất khi $A$ lớn nhất
$V$ sẽ luôn nhỏ hơn $9$
Dựa vào các đáp án ta thấy chỉ có A là phù hợp
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
H Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
L Thời gian kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Năng lượng cực đại của vật khi thực hiện đồng thời hai dao động trên là Bài tập Dao động cơ 1
Houtaro Sau khi rời tấm ván vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại????? Bài tập Dao động cơ 11
H Tốc độ dao động cực đại của vật sau khi qua O lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 1
V Tìm A va $\varphi $ để 3 vật khi dao động chúng luôn nằm trên 1 đường thẳng Bài tập Dao động cơ 2
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
hoàidien Dao động điều hòa cùng vật nhỏ khi không còn lực F tác dụng có biên độ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
Mờ Rờ Light Khi tham gia đồng thời hai dao động trên thì cơ năng W của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tốc độ dao động cực đại sau khi vật qua vị trí O lần đầu tiên là>? Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
T Khi đó vật m sẽ dao động điều hòa với tốc độ cực đại bằng Bài tập Dao động cơ 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tìm tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được khi dao động ngược chiều dương Bài tập Dao động cơ 2
A Vận tốc và gia tốc của vật khi pha dao động của vật có giá trị là $\frac{17\pi }{6}$ rad là: Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không? Bài tập Dao động cơ 9
hoankuty Biên độ dao động của vật sau khi lò xo 2 bị đứt là? Bài tập Dao động cơ 2
hunghg0 Tính chiều dài lò xo khi vật dao động đc 2T/3, kể từ t=0, chiều dương hướng lên trên Bài tập Dao động cơ 7
0 Hãy tìm $A_{3}, \varphi$ để ba vật khi dao động cùng nằm trên một đường thẳng? Bài tập Dao động cơ 3
Đinh Phúc Khi đó tốc độ dao động cực đại của vật là? Bài tập Dao động cơ 2
M Khi vật bắt đầu chuyển động phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
C Sau khi rời khỏi giá đỡ thì vật dao động điều hòa với biên độ là Bài tập Dao động cơ 9
missyou1946 Độ lớn gia tốc trong dao động điều hòa của vật khi nó qua li độ 8cm là ? Bài tập Dao động cơ 0
091031103 Biên độ dao động của vật sau khi giảm khối lượng? Bài tập Dao động cơ 2
H Khi ngừng lực tác dụng vật dao động với biên độ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Vận tốc cực đại của vật m1 khi dao động là Bài tập Dao động cơ 4
inconsolable Khi năng lượng dao động của vật đạt cực đại thì $A_2$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
H Số dao động vật thực hiện khi qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
San Bằng Tất Cả Viết phương trình dao động của vật nhỏ sau khi nó rời khỏi giá đỡ Bài tập Dao động cơ 2
tien dung Biên độ dao động của vật khi lò xo 2 bị lén Bài tập Dao động cơ 8
T Biên độ dao động A của vật nặng tính theo độ dãn $\Delta l_{0}$ của lò xo khi vật nặng ở VTCB là Bài tập Dao động cơ 1
dako29 Độ lớn điện tích của vật nặng bằng bao nhiêu để khi tắt điện trường thì năng lượng dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
T Kể từ khi vật bắt đầu dao động,khoảng thời gian nhỏ nhất đến khi vật qua vị trí mà vận tốc bằng nửa Bài tập Dao động cơ 4
Phan Anh Nguyên Tốc độ vật nhỏ sau khi dao động được 0,95 s có độ lớn là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
phonglx Biên độ dao động của vật sau khi giữ chặt điểm nối giữa 2 lò xo Bài tập Dao động cơ 1
rainmeteror Chu kì dao động của vật khi đó Bài tập Dao động cơ 1
tramyvodoi Sau khi ngắt điện trường vật dao động điều hòa với biên độ bằng: Bài tập Dao động cơ 4
dungpro1511 Sau khi rời giá đỡ,vật m dao động điều hòa với biên độ xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
adamdj Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng Bài tập Dao động cơ 9
superstar Khi biên độ dao động của vật bằng nửa giá trị cực đại thì biên độ dao động của $A_2$ có giá trị là? Bài tập Dao động cơ 1
X Khi tham gia đồng thời 2 dao dộng thì năng lượng dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
N Khi đó 2 vật tiếp tục dao động điều hoà với biên độ Bài tập Dao động cơ 2
N Nếu biên độ dao động lúc đầu là 2A thì tổng quãng đường mà vật đi được từlúc dao động cho đến khi Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Xác định biên độ và chu kỳ dao động của vật còn lại sau đó tính khoảng cách giữa 2 vật khi vật Bài tập Dao động cơ 2
H Sau khi được truyền vận tốc, vật m dao động điều hòa với biên độ và tằn số góc là Bài tập Dao động cơ 5
ShiroPin Khi biên độ dao động của vật bằng nửa giá trị cực đại thì biên độ dao động $A_2$ có giá trị là Bài tập Dao động cơ 1
N Khi biên độ dao động của vật bằng nửa giá trị cực đại thì biên độ dao động $A_{2}$ có giá trị là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top