[ĐH 2012] Tìm góc quay của tụ xoay để mạch $LC$ có $f=1,5 MHz$

Bài toán:
Mọt mạch dao động gồm cuộn thuần cảm $L$ , tụ xoay $C_x$ có điện dung thay đổi theo hàm bậc nhất của góc quay $\alpha$ của bản linh động, Khi chỉnh để $\alpha_1 =0^0$ thì mạch có $f_1=3 MHz$, khi chỉnh $\alpha_2=120^0$ thì $f_2=1 MHz$. Hỏi để mạch có $f=1,5 MHz$ thì góc $\alpha$ là bao nhiêu
 
Re: Tìm góc quay của tụ xoay để mạch $LC$ có $f=1,5 MHz$

lvcat đã viết:
Bài toán:
Mọt mạch dao động gồm cuộn thuần cảm $L$ , tụ xoay $C_x$ có điện dung thay đổi theo hàm bậc nhất của góc quay $\alpha$ của bản linh động, Khi chỉnh để $\alpha_1 =0^0$ thì mạch có $f_1=3 MHz$, khi chỉnh $\alpha_2=120^0$ thì $f_2=1 MHz$. Hỏi để mạch có $f=1,5 MHz$ thì góc $\alpha$ là bao nhiêu
Lời giải :
Gọi $C_0$ ,$\Delta C$ , $\Delta C'$ là điện dung ban đầu và lượng điện dung thay đổi khi quay $\alpha_2=120^0$ và $\alpha$
Ta có $\omega ^2=\dfrac{1}{LC}=(2\pi f)^2 \to \dfrac{f_1 ^2 }{ f_2 ^2}=\dfrac{C_2 }{C_1}=\dfrac{C_0 +\Delta C}{C_0}=9 \to \Delta C=8C_0$
Tương tự tìm ra $\Delta C'=3C_0$
Do tụ xoay $C_x$ có điện dung thay đổi theo hàm bậc nhất của góc quay $\alpha$ $\to \dfrac{\Delta C'}{\Delta C}=\dfrac{\alpha}{\alpha_2}=\dfrac{3}{8} \to \alpha =45 ^0$
Theo anh câu này cũng khá ngon ăn trong đề vừa rồi ,dạng rất quen thuộc ,chủ yếu trong đề thi thử của chuyên sư phạm với chuyên PBC, Lam Sơm
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
shochia Tìm giá trị $C_{1}$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
EnzoCriska Tìm cường độ dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
minhtangv Tìm khoảng cách BC Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Dinhquangd41 Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần nguồn điện trong mạch bằng nhau Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
K Tìm chu kì Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Tìm độ cao min Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
chinhanh9 Tìm giới hạn biến thiên của độ tự cảm trong mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
A Tìm điện áp cực đại giữa 2 đầu cuộn dây! Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tu230596 Tìm quy luật biến thiên điện tích của tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
HuyGooner Tìm tần số riêng của mạch mắc L với C1 ghép nối tiếp C2 Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
P Tìm giá trị của điện dung C? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
lam_vuong Mạch thực hiện dao động điện từ với biểu thức năng lượng từ trường $W_t$. Tìm C Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
lam_vuong TÌm $L$ trong các khung thời gian trên? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
lam_vuong TÌm $L$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
tkvatliphothong Tìm khoảng ngắn nhất từ lúc điện tích trên tụ đạt giá trị cực đại đến lúc còn nửa giá trị cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
lvcat Tìm bước sóng khi nhúng tụ vào điện môi có hằng số điện môi băng 2 Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
nguyenthiepww Sau đó đóng K, tìm cường độ dòng điện cực đại trong mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 11
lvcat Tìm tỉ số thời gian dao động và chu kì dao động trong mạch tắt dần Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
lvcat Tìm điện áp trên tụ $C_2$ khi nối tắt tụ $C_1$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
levietnghials Tìm giá trị lớn nhất của $t$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2

Quảng cáo

Top