Kết quả đúng

Bài toán
Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 100g, lò xo có k = 100(N/m) dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực $F=F_{o}\cos2\pi ft\left(N\right)$ . Khi $f=f_{1}$ trong giai đoạn ổn định biên độ của con lắc là $A_{1}$, khi $f=f_{2}$ trong giai đoạn ổn đinh, biên độ của con lắc là $A_{2}=A_{1}$ . Kết quả đúng
A. $f_{2}<>
B. $5\left(Hz\right)>f_{1}<>
C. $f_{1}<5\left(Hz\right)<>
D. $f_{1}>f_{2}>5\left(Hz\right)$
 
Tần số riêng của hệ $f_{rieng}=\dfrac{1}{2\pi }\sqrt{\dfrac{g}{l}}=5Hz$
$\rightarrow f_{CH}=f_{rieng}=5Hz$
Vì 2 giá trị tần số cho cùng biên độ $\rightarrow f_{1}<5Hz
$\rightarrow C$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
NTH 52 Theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm có giá trị? Bài tập Dao động cơ 3
D Kết quả chu kỳ dao động là Bài tập Dao động cơ 4
T Thắc mắc về kết quả Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán "Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm" Bài tập Dao động cơ 3
Del Enter Kết quả của phép đo chu kì được biểu diễn bằng Bài tập Dao động cơ 3
D Kết luận đúng là Bài tập Dao động cơ 2
B Hỏi ông ta có kết thúc công việc đúng giờ hay không? Bài tập Dao động cơ 3
0 Thời điểm kết thúc quãng đường đó thì vật có li độ là Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Kết luận nào sau đây là đúng khi xác định vị trí cân bằng của con lắc? Bài tập Dao động cơ 3
T Tại thời điểm vật kết thúc đi quãng đường lớn nhất đó thì tốc độ của vật bằng Bài tập Dao động cơ 4
Annapham95 Chọn kết luận sai: Khi giữ điểm chính giữa của dây treo con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 3
Đ Kết luận nào sau đây đúng? Bài tập Dao động cơ 3
THẦN CHẾT HƯ VÔ Người ta quan sát thấy quả cầu qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần Bài tập Dao động cơ 2
L Phương trình dao động của quả cầu có dạng là Bài tập Dao động cơ 1
L Phương trình dao động của quả cầu có dạng là Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Ngay trước khi cắm vào quả cầu, viên đạn có tốc độ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
iori198 Chu kỳ dao động của quả cầu sau đó là Bài tập Dao động cơ 3
N Thời gian ngắn nhất từ thời điểm t = 0 đến khi lực đàn hồi tác dụng lên quả cầu có độ lớn bằng 2/3.. Bài tập Dao động cơ 4
NguyenMinhAnh Thời gian để quả cầu đi hết quãng đường 72 cm không thể là Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 3
A Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 5
T Trong quá trình con lắc đơn dao động , tốc độ cực đại của quả cầu Bài tập Dao động cơ 2
dhdhn Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được là? Bài tập Dao động cơ 2
A Chiều dài của lò xo sau khi quả cầu dao động được một nửa chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động là Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm vận tốc cực đại của các quả cầu sau đó? Bài tập Dao động cơ 3
cuonghp96 Vào thời điểm mà độ lớn vận tốc của hai quả cầu bằng nhau lần thứ nhất thì hai quả cầu cách nhau ? Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Quả cầu dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Giá trị v0 thỏa mãn là Bài tập Dao động cơ 3
H Sau khi dây tuột,tính góc hợp bởi vecto vận tốc của quả cầu so với phương ngang Bài tập Dao động cơ 3
Hoàng Phong Khi quả nặng của con lắc đơn không mang điện thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm khối lượng hai quả cầu Bài tập Dao động cơ 3
Change Quả cầu chạm đất ở vị trí cách đường thẳng đứng bao xa Bài tập Dao động cơ 1
Z0ombie Quả cầu chạm đất cách VTCB bao xa? Bài tập Dao động cơ 1
T Quãng đường mà một điểm ở trên quả cầu ở xa trục quay của quả cầu nhất đi được sau 2s kể từ lúc quả Bài tập Dao động cơ 2
D Chiều dài của lò xo khi quả cầu dao động được một nửa chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động Bài tập Dao động cơ 1
G Hãy chứng tỏ 2 quả cầu A, B luôn luôn chuyển động về cùng 1 phía Bài tập Dao động cơ 0
H Lực căng của sợi dây khi quả cầu đi qua vị trí cân bằng mới của nó là Bài tập Dao động cơ 3
anzaiii Động năng của quả cầu khi qua li độ x = $\dfrac{A}{2}$ là ? Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Hỏi quả cầu chạm đất cách VTCB bao xa Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Góc nghiêng của dây treo quả lắc so với phương thẳng đứng là Bài tập Dao động cơ 1
Heavenpostman Khi lò xo có độ dài ngắn nhất thì lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào quả nặng có độ lớn bằng ... ? Bài tập Dao động cơ 1
superstar Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là: Bài tập Dao động cơ 2
vat_ly_oi Lực căng của dây treo quả nặng khi nó ở biên là bao nhiêu khi vật có m= 200g. Bài tập Dao động cơ 1
C Tại thời điểm lò xo dài cực đại lần thứ nhất thì quãng đường mà quả cầu $m_{2}$ đi được là Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Tìm điện tích của quả cầu? Bài tập Dao động cơ 2
N Khi không tích điện cho quả cầu thì con lắc dao động với chu kỳ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Tăng Hải Tuân Thời gian đi $10cm$ kể từ thời gian đầu tiên là $\dfrac{\pi }{15}s$. Khối lượng của quả cầu là? Bài tập Dao động cơ 1
ashin_xman Quãng đường cực đại mà quả cầu đi được trong khoảng thời gian $\dfrac{2T}{3}$ là: Bài tập Dao động cơ 2
dreamhigh315 Con lắc đơn treo trong điện trường. Tính điện lượng của quả cầu Bài tập Dao động cơ 1
thehiep Khi độ lớn vận tốc của hai quả cầu bằng nhau lần thứ nhất thì hai quả cầu cách nhau? Bài tập Dao động cơ 5
Tăng Hải Tuân Quả cầu dao động, khi đi qua VTCB thì đứt dây. Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top