R biến thiên Nhiệt lượng tỏa ra trên biến trở từ trong một đơn vị thời gian như thế nào?

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R và tụ điện C. Tăng dần điện trở của biến trở từ giá trị rất nhỏ đến rất lớn thì nhiệt lượng tỏa ra trên biến trở trong một đơn bị thời gian sẽ như thế nào
A. Giảm dần đến giá trị nhỏ nhất rồi tăng
B. tăng dần đến giá trị lớn nhất rồi giảm dần
C. giảm dần
D. tăng dần
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R và tụ điện C. Tăng dần điện trở của biến trở từ giá trị rất nhỏ đến rất lớn thì nhiệt lượng tỏa ra trên biến trở trong một đơn bị thời gian sẽ như thế nào
A. Giảm dần đến giá trị nhỏ nhất rồi tăng
B. tăng dần đến giá trị lớn nhất rồi giảm dần
C. giảm dần
D. tăng dần
Untitled.png

Đ. Á: B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 1 phút Bài tập Điện xoay chiều 4
NTH 52 Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong thời gian $t$ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
vat_ly_oi Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây và nhiệt lượng tỏa ra trong một phút là: Bài tập Điện xoay chiều 5
lam_vuong Nhiệt lượng tỏa ra trên R từ khi cắt nguồn đến khi dao động trong mạch tắt hoàn toàn là Bài tập Điện xoay chiều 4
dreamhigh315 Xác định nhiệt lượng $Q$ tỏa ra trong khung sau khi quay được $N = 1000 vòng$ Bài tập Điện xoay chiều 1
T Công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Khi tần số $f=f_3=f_1\sqrt{2}$ là thì công suất tỏa nhiệt trên R là: Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 MPĐ Thì công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Công suất tỏa nhiệt cực đại, tính giá trị Pmax Bài tập Điện xoay chiều 1
Oneyearofhope R biến thiên Công suất tỏa nhiệt trên biến trở Bài tập Điện xoay chiều 2
T Tức thời Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn để đo hiệu điện thế hai đầu tụ điện thì vôn kế chỉ: Bài tập Điện xoay chiều 2
L Khi thay đổi R thì công suất toả nhiệt trên toàn mạch đạt giá trị cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tức thời Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn để đo hiệu điện thế hai đầu tụ điện thì vôn kế chỉ: Bài tập Điện xoay chiều 0
N Công suất điện hao phí do tỏa nhiệt trên dây tải điện là Bài tập Điện xoay chiều 0
H Tức thời Dùng một vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn đo hiệu điện thế 2 đầu tụ điện thì vôn kế chỉ Bài tập Điện xoay chiều 4
Tăng Hải Tuân R biến thiên Khi công suất tỏa nhiệt trên biến trở là 80W thì biến trở có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 4
kiemro721119 Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở. Bài tập Điện xoay chiều 6
Tăng Hải Tuân Công suất tỏa nhiệt trên điện trở có thể nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tần số $f=50Hz$ và hiệu suất truyền nhiệt là $80$%. Cảm kháng của cuộn dây là : Bài tập Điện xoay chiều 1
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Đun sôi lượng nước đầy bình đó thì mất bao nhiêu thời gian? Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Rôto thay đổi một lượng (so với $n_3$) gần với lượng giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 0
Oneyearofhope Điện lượng chuyển qua điện trở R có độ lớn là? Bài tập Điện xoay chiều 2
T Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của mạch sau T/6 Bài tập Điện xoay chiều 1
V Điện lượng qua mạch trong một chu kỳ và trong nửa chu kỳ lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 9
missyou1946 Điện lượng chạy qua tiết diện dây trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,15 s là Bài tập Điện xoay chiều 8
K Năng lượng để duy trì dao động trong mạch có công suất là Bài tập Điện xoay chiều 2
M Tìm đại lượng max. Bài tập Điện xoay chiều 2
K Điện lượng chạy qua tiết diện dây trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,15s là Bài tập Điện xoay chiều 3
superstar Hãy xác định các đại lượng cần đo Bài tập Điện xoay chiều 1
Snow_flower_9x Điện lượng đi qua tiết diện dây trong 0.25T Bài tập Điện xoay chiều 6
NTH 52 Tính điện lượng qua bình theo một chiều trong thời gian 16 phút 5 giây? Bài tập Điện xoay chiều 3
super star Sau khoảng thời gian T/4 thì điện lượng chuyển qua mạch là Bài tập Điện xoay chiều 6
N C biến thiên Tăng tụ điện 1 lượng $\Delta C$ thì tần số dao động riêng của mạch là $80\Pi$. Tính $\omega$ Bài tập Điện xoay chiều 7
dreamhigh315 Tính theo Coulomb điện lượng tải qua bình trong $5$ phút Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top