Khi qua vị trí cân bằng vận tốc của vật có độ lớn là:

Bài toán
Con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật ở vị trí cân bằng lò xo dãn 10cm. Lấy $g=10\left(\dfrac{m}{s^{2}}\right)$. Từ vị trí cân bằng ta kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Tỉ số giữa thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì là $\dfrac{1}{3}$ . Khi qua vị trí cân bằng vận tốc của vật có độ lớn là:
A. 80cm/s
B. 200cm/s
C. 100cm/s
D. $100\sqrt{2}\left(cm/s\right)$
 
Bài toán
Con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật ở vị trí cân bằng lò xo dãn 10cm. Lấy $g=10\left(\dfrac{m}{s^{2}}\right)$. Từ vị trí cân bằng ta kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Tỉ số giữa thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì là $\dfrac{1}{3}$ . Khi qua vị trí cân bằng vận tốc của vật có độ lớn là:
A. 80cm/s
B. 200cm/s
C. 100cm/s
D. $100\sqrt{2}\left(cm/s\right)$
Lời giải

Thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì là 0, 25T , vị trí lò xo không biến dạng là:
$$x=\Delta _{l}=A\dfrac{\sqrt{2}}{2}\rightarrow A=10\sqrt{2}\left(cm\right)$$
$$V_{max}=\omega A=\sqrt{\dfrac{g}{\Delta l}}A=100\sqrt{2}\left(cm/s\right)$$
Vậy đáp án D.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
D Tốc độ khi vật qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 2
L Thời gian kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
Nguyễn Minh Hiền Tốc độ của chất điểm khi đi qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Tốc độ dao động cực đại sau khi vật qua vị trí O lần đầu tiên là>? Bài tập Dao động cơ 0
Hassan_pro Tốc độ của vật khi qua vị trí lò xo không biến dạng lần 2 gần bằng? Bài tập Dao động cơ 2
K Lực căng dây treo con lắc khi vật nhỏ qua vị trí thế năng bằng một nửa động năng là: Bài tập Dao động cơ 1
VAN SI LUC Độ lớn gia tốc toàn phần khi vật khi vật qua vị trí s=8cm Bài tập Dao động cơ 2
T Tốc độ của vật khi vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần đầu tiên bằng Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính động năng và tốc độ của con lắc khi nó đi qua vị trí có góc lệch $\alpha =30^0$ Bài tập Dao động cơ 3
M Độ lớn gia tốc của vật khi vật qua vị trí có li độ bằng 8cm là Bài tập Dao động cơ 3
Mai Bò Vận tốc của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 2
Đinh Phúc Số lần vật qua vị trí cân bằng kể từ khi thả vật đến khi nó dừng hẳn bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Lực căng của dây treo khi vật nặng qua vị trí $s=\frac{S_{o}}{2}$ $S_o$ là biên độ dài. Bài tập Dao động cơ 1
toanprocute1996 Khi qua vị trí thấp nhất vật có tốc độ đối với toa xe là Bài tập Dao động cơ 7
D Khi vật dao động qua vị trí có li độ $x=12cm$ thì vận tốc tức thời có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 7
H Số dao động vật thực hiện khi qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
San Bằng Tất Cả Khi đi qua vị trí có li độ – 4 cm, lực tác dụng lên vật có độ lớn Bài tập Dao động cơ 14
P Tốc độ mà vật nhỏ đạt khi qua vị trí lò xo không bị biến dạng lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật đao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc bằng Bài tập Dao động cơ 14
T Kể từ khi vật bắt đầu dao động,khoảng thời gian nhỏ nhất đến khi vật qua vị trí mà vận tốc bằng nửa Bài tập Dao động cơ 4
LeLinh Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì tỉ số giữa lực căng dây và trọng lượng bằng: Bài tập Dao động cơ 1
N Tính lực căng dây khi con lắc đơn qua vị trí cân bằng??? Bài tập Dao động cơ 7
2 Thời gian kể từ khi thả vật đến khi vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2 bằng? Bài tập Dao động cơ 4
H Lực căng của sợi dây khi quả cầu đi qua vị trí cân bằng mới của nó là Bài tập Dao động cơ 3
P Khi vật qua vị trí cân bằng thì lực tác dụng vào vật bằng $(2-\sqrt{3})$ N; ta có $a_0$bằng: Bài tập Dao động cơ 3
vat_ly_oi Số lần vật qua vị trí cân bằng kể từ khi thả vật đến khi nó dừng hẳn là? Bài tập Dao động cơ 5
hongmieu Tốc độ mà vật nhỏ đạt khi đi qua vị trí lò xo không bị biến dạng lần thứ hai là Bài tập Dao động cơ 13
ShiroPin Tốc độ của vật khi đi qua vị trí O lần 2 Bài tập Dao động cơ 3
ShiroPin Khi vật qua vị trí li độ góc $\dfrac{\alpha_o}{3}$ thì độ lớn vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 3
ShiroPin Khi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ nhất, vật có tốc độ bằng Bài tập Dao động cơ 4
N Thời gian ngắn nhất kể từ lúc vật đi từ thời điểm t=0 đến khi vật đi qua vị trí li độ x = -4 cm là? Bài tập Dao động cơ 2
N Độ lớn gia tốc khi nó đi qua vị trí có li độ 8cm là: Bài tập Dao động cơ 4
T Khi con lắc qua vị trí có thế năng bằng động năng thì dây treo lệch phương thẳng đứng góc . Bài tập Dao động cơ 3
T Khi con lắc qua vị trí $\alpha = 37$ độ (cos37 =0.8)thì động năng bằng bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 5
Tăng Hải Tuân Khi vật nhỏ đi qua vị trí có thế năng bằng một nửa động năng thì lực căng của dậy treo là Bài tập Dao động cơ 2
H Độ lớn gia tốc của vật khi nó đi qua vị trí có li độ $8cm$ là Bài tập Dao động cơ 2
__Black_Cat____! Khi đi qua vị trí cân bằng hệ $(m+m_0)$ có tốc độ là? Bài tập Dao động cơ 3
N Độ lớn vận tốc khi vật qua vị trí lò xo không bị biến dạng là Bài tập Dao động cơ 1
ashin_xman Tìm ${t}_{min}$kể từ khi vật giao động đến khi vật qua vị trí mà vận tốc triệt tiêu lần 3 Bài tập Dao động cơ 5
T Bài tập liên quan đến độ lớn vận tốc khi vật qua vị trí lò xo không bị biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Tính tốc độ trung bình kể từ lúc vật bắt đầu dao động tới khi nó đi qua vị trí có li độ $x=\frac{-A} Bài tập Dao động cơ 2
levietnghials Tìm tốc độ khi hệ vật qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
T Gia tốc chất điểm khi đi qua C Bài tập Dao động cơ 1
T Khi đi qua tâm điểm giữa của bán kính đường tròn thì động năng của vật bằng Bài tập Dao động cơ 7
H Tốc độ dao động cực đại của vật sau khi qua O lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 1
c87777 Gia tốc của chất điểm khi đi qua C Bài tập Dao động cơ 2
Đinh Phúc Li độ cực đại của vật sau khi qua VTCB đầu tiên là: Bài tập Dao động cơ 5
superstar Bỏ qua mọi ma sát thì biên độ dao động của con lắc sau khi tắt điện trường có giá trị gần đúng nhất Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top