L biến thiên Với giá trị nào của $L_{2}$ thì ta có kết quả: $Z_{AB}=Z_{AM}+Z_{MB}$

Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh AMB:$AM=R_{1}=60\left(\Omega\right)$ , $L_{1}=\dfrac{4}{5\pi}\left(H\right)$; $MB=R_{2}=100\left(\Omega\right)$ và $L_{2}$ thay đổi. Điện áp xoay chiều $u_{AB}=200\sqrt{2}\cos100\pi t\left(V\right)$. Với giá trị nào của $L_{2}$ thì ta có kết quả: $Z_{AB}=Z_{AM}+Z_{MB}$
A. $L_{2}=\dfrac{4}{3\pi} \left(H\right)$
B. $L_{2}=\dfrac{5}{7\pi} \left(H\right)$
C. $L_{2}=\dfrac{9}{2\pi} \left(H\right)$
D. $L_{2}=\dfrac{8}{3\pi} \left(H\right)$
 
Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh AMB:$AM=R_{1}=60\left(\Omega\right)$ , $L_{1}=\dfrac{4}{5\pi}\left(H\right)$; $MB=R_{2}=100\left(\Omega\right)$ và $L_{2}$ thay đổi. Điện áp xoay chiều $u_{AB}=200\sqrt{2}\cos100\pi t\left(V\right)$. Với giá trị nào của $L_{2}$ thì ta có kết quả: $Z_{AB}=Z_{AM}+Z_{MB}$
A. $L_{2}=\dfrac{4}{3\pi} \left(H\right)$
B. $L_{2}=\dfrac{5}{7\pi} \left(H\right)$
C. $L_{2}=\dfrac{9}{2\pi} \left(H\right)$
D. $L_{2}=\dfrac{8}{3\pi} \left(H\right)$
Lời giải

Do $Z_{AB}=Z_{AM}+Z_{MB}\rightarrow \tan_{\varphi AM}=\tan_{\varphi MB}$
$$\Rightarrow \dfrac{Z_{L_{1}}}{R_{1}}=\dfrac{Z_{L_{2}}}{R_{2}}\leftrightarrow \dfrac{Z_{L_{1}}}{Z_{L_{2}}}=\dfrac{L_{1}}{L_{2}}=\dfrac{R_{1}}{R_{2}}=0,6\rightarrow L_{2}=\dfrac{4}{3\pi }\left(H\right)$$
Đáp án A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
Tích Chu Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
T Tỉ số R/ZL gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Giá trị của ω0 gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 5
hoankuty Hỏi giá trị của U gần với giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Giá trị của $\cos \varphi $ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
H Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có giá trị gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
A Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty Hỏi khi đó,tỉ số giữa cảm kháng so với dung kháng gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Rôto thay đổi một lượng (so với $n_3$) gần với lượng giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 0
GS.Xoăn Tức thời Điện áp hai đầu mạch có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
thanhanbbt f biến thiên Tần số f1 có giá trị gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau? Bài tập Điện xoay chiều 4
NTH 52 Tức thời Tỉ số $\dfrac{R}{\omega L}$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Lệch pha Giá trị của $U_0$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 C biến thiên Giá trị của $P$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
PrinceX f biến thiên Hệ số công suất mạch khi $f=160 Hz$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
GS.Xoăn f biến thiên Giá trị của $f_3$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer f biến thiên Hỏi $f_{0}$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
A L biến thiên Viết biểu thức của i ứng với các giá trị L1 và L2. Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Giá trị của U gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn C biến thiên Với giá trị nào của C thì vôn kế chỉ giá trị cực tiểu, số chỉ vôn kế lúc đó là : Bài tập Điện xoay chiều 6
Joyka L biến thiên Giá trị của $\varphi $ gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 6
T Điện áp hiệu dụng U của hai đầu đoạn mạch gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
D f biến thiên Hỏi giá trị cực đại đó gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 9
L L biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có giá trị gần với giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 4
geomineq Giá trị của ${{\omega }_{0}}$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
P MPĐ Khi rôto quay với tốc độ bằng bao nhiêu thì cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 7
P Công suất tiêu thụ trên đoạn AB gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable C biến thiên Hỏi với giá trị nào của C thì công suất trong mạch cực đại: Bài tập Điện xoay chiều 1
L Hệ số công suất của đoạn mạch ứng với các giá trị $R_{1}$ và $R_{2}$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Để số chỉ của vôn kế không đổi với mọi giá trị của biến trở R thì điện dung C của tụ điện có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
daodongco Để điện áp giữa hai bản tụ điện cực đại thì phải điều chỉnh tần số f với giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 9
N f biến thiên Tần số góc bằng bao nhiêu thì công suất của đoạn mạch lớn hơn công suất ứng với giá trị còn lại? Bài tập Điện xoay chiều 3
Spin9x Lệch pha Tần số của điện áp là $50 Hz$ thì $u_{AM}$ lệch pha $\frac{\pi}{3}$ so với $u_{AB}$. Giá trị L là ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Spin9x C biến thiên Khi C có giá trị $C_1$ hoặc $C_2$ thì đều có giá trị như nhau ứng với $\varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
lkshooting Điện áp hai đầu vôn kế trễ pha $\dfrac{\pi}{3}$ so với $U$. Giá trị $R_2$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
Tăng Hải Tuân C biến thiên Thay đổi giá trị $C_2$ để $u_{AE}$ cùng pha với $u_{EB}$. Giá trị $C_2$ là Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Xác định giá trị $U_0 $ với hiệu điện thế tức thời $u_{AN}$ lệch pha so với $u_{MB}$ là $\dfrac{\pi Bài tập Điện xoay chiều 1
Huy Cường Truyền tải điện Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần phải Bài tập Điện xoay chiều 0
hoàidien Để hiệu điện thế 2 đầu cùng pha với điện áp hai đầu R thì điện dung của tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Yuuta Hai phần tử X và Y có thể ứng với Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
Đ Hệ số công suất của mạch ứng với f1, f2 là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top