Tham khảo ý kiến mọi người về việc may đồng phục diễn đàn

Hết hè rồi mà vẫn chưa có áo anh Lil. Tee ơi. Nếu áo màu xanh thì em nghĩ phải làm áo xịn chứ không thì in ra màu nhợt nhạt lắm. Giờ a làm link google docs đăng kí nghiêm túc đi anh.
 
Hết hè rồi mà vẫn chưa có áo anh Lil. Tee ơi. Nếu áo màu xanh thì em nghĩ phải làm áo xịn chứ không thì in ra màu nhợt nhạt lắm. Giờ a làm link google docs đăng kí nghiêm túc đi anh.
Likeeeeee

Ok em, anh sẽ triển sớm. Áo trắng e ạ.
Mẫu 2 phần 1 hoặc mẫu 3 đi anh
Em đợi mặc áo diễn đàn mình để sang bên kinh tế kiếm(.......... à mà thôi)
NHANH ANH NHÁ :))
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tăng Hải Tuân Về việc thành viên có ý kiến với nội quy của diễn đàn Thông báo của Ban quản trị 2

Quảng cáo

Top