PTDĐ con lắc là:

Bài toán
Một con lắc đơn dao động ở nơi có gia tốc trọng trường $g=10m/s^{2}$, trong 2 phút 40 giây thực hiện được 100 dao động. Lấy $ \pi ^{2}=10$. Từ vị trí cân bằng kéo ra một cung 3cm rồi đấy nhẹ với $v=5\pi cm/s$ theo phương vuông góc dây treo. Chọn gốc thời gian là lúc nó qua VTCB theo chiều dương. PTDĐ con lắc là:
A. $ s=5 \cos \left( \dfrac{4\pi }{5}t-\dfrac{3\pi }{2} \right)$
B. $s=5 \cos \left( \dfrac{5\pi }{4}t-\dfrac{\pi }{2} \right) $
C. $ s=4 \cos \left( \dfrac{5\pi }{4}t-\dfrac{3\pi }{2} \right)$
D. $s=5 \cos \left( \dfrac{5\pi }{4}t-\dfrac{3\pi }{2} \right)$
 
Bài toán
Một con lắc đơn dao động ở nơi có gia tốc trọng trường $g=10m/s^{2}$, trong 2 phút 40 giây thực hiện được 100 dao động. Lấy $ \pi ^{2}=10$. Từ vị trí cân bằng kéo ra một cung 3cm rồi đấy nhẹ với $v=5\pi cm/s$ theo phương vuông góc dây treo. Chọn gốc thời gian là lúc nó qua VTCB theo chiều dương. PTDĐ con lắc là:
A. $ s=5 \cos \left( \dfrac{4\pi }{5}t-\dfrac{3\pi }{2} \right)$
B. $s=5 \cos \left( \dfrac{5\pi }{4}t-\dfrac{\pi }{2} \right) $
C. $ s=4 \cos \left( \dfrac{5\pi }{4}t-\dfrac{3\pi }{2} \right)$
D. $s=5 \cos \left( \dfrac{5\pi }{4}t-\dfrac{3\pi }{2} \right)$
Lời giải

Vật thực hiện 100 dao động trong 160(s), vậy 1 dao động thực hiện trong 1,6(s), vậy chu kì T=1,6(s)
$$\omega =\dfrac{2\pi }{T}=\dfrac{5\pi }{4}\left(Rad/s\right)$$
Hệ thức độc lập:
$$A=\sqrt{x^{2}+\left(\dfrac{v}{\omega } \right)^{2}}=5\left(cm\right)$$
Gọi pt dao động của vật có dạng:
$$
\left\{\begin{matrix}
x=5\cos\left(\dfrac{5\pi }{4}t+\varphi \right) & & \\
v=x'=-\dfrac{25\pi }{4}\sin\left(\dfrac{5\pi }{4}t+\varphi \right) & &
\end{matrix}\right.$$
Tại t=0 vật qua VTCB theo chiều dương hay vật có li độ dài x=0
$$
\Rightarrow \left\{\begin{matrix}
x=0 & & \\
v>0 & &
\end{matrix}\right.\leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
0=\cos\varphi & & \\
v=-\dfrac{25\pi }{4}\sin\varphi >0
& &
\end{matrix}\right.\Rightarrow \varphi =-\dfrac{\pi }{2}$$
Vậy pt dao động:
$$x=5\cos\left(\dfrac{5\pi }{4}t-\dfrac{\pi }{2}\right)\left(cm\right)$$
Đáp án B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
thien than cua gio PTDĐ đối với li độ dài của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
O Chứng minh vật dao động điều hòa .viết ptdđ của vật Bài tập Dao động cơ 10
hocvatlj Con lắc lò xo thẳng đứng nâng cao Bài tập Dao động cơ 1
thanhphong Con lắc bị nhốt Bài tập Dao động cơ 0
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
Kazir006 Bài tập con lắc đơn với năng lượng pin Bài tập Dao động cơ 0
H Con lắc đơn trong điện trường Bài tập Dao động cơ 0
Đạt QH Tìm cơ năng của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
Ngọc Nhi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
Hữu Lợi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
nhungsnow Khối lượng của con lắc là? Bài tập Dao động cơ 2
D Chu kì dao động và phương trình dao động của con lắc có thể là? Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
Nguyễn Hữu huy Con lắc lò xo thực hiện công âm khi nào Bài tập Dao động cơ 1
Tú Hoàng Bt về con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 7
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
M Tỉ số giữa gia tốc cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai là ? Bài tập Dao động cơ 1
A4K70 Sau bao lâu cả 2 con lắc lại cùng qua vị trí cân bằng theo cùng chiều trên. Bài tập Dao động cơ 1
D Chu kì dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
D Chứng minh con lắc đơn dđđh bằng bảo toàn năng lượng Bài tập Dao động cơ 2
L Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe tốc độ cực đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
V Tỉ số gia tốc và gia tốc trọng trường của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
truhiki Tính khối lượng m của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Khi đó li độ góc a của con lắc là: Bài tập Dao động cơ 2
K Chiều dài con lắc 1 là Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Biên độ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 7
lethaopdf Khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật nhỏ của con lắc là Bài tập Dao động cơ 4
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
Trang Simon Chiều dài dây treo con lắc đơn là? Bài tập Dao động cơ 3
Khánh Linh 147 Xác định thời điểm đầu tiên cả hai con lắc cùng trở lại trạng thái dao động này Bài tập Dao động cơ 1
Q Xác định khoảng cách từ hình chiếu của điểm treo con lắc lên mặt sàn đến điểm mà vật rơi trên sàn? Bài tập Dao động cơ 2
O Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ s= So/2 là Bài tập Dao động cơ 4
T Khi đó biên độ góc của con lắc sau khi va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 1
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 0
T Biên độ góc cực đại $\alpha$ của con lắc đơn phải thỏa mãn điều kiện nào? Bài tập Dao động cơ 1
L Chu kì của con lắc và lực căng cực đại của dây có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 0
T Chu kì dao động điều hòa của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
T Một con lắc đơn có vật nhỏ mang điện tích q Bài tập Dao động cơ 0
T Một con lắc đơn có chu kì T = 2s Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Khoảng cách cực đại từ điểm treo con lắc đến điểm mà vật nặng rơi trên mặt nước là? Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Năng lượng mà hệ cung cấp cho con lắc là $1\left(J \right)$thì $A$có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
L Sau đó con lắc dao động với biên độ góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
L Điều chỉnh con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng Bài tập Dao động cơ 1
honganle99 So sánh 2 con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 1
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
T Hai con lắc đơn có chiều dài l1 = 64cm, l2 = 81cm Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top