Gia tốc của vật A ngay sau khi cắt bằng

Bài toán
2 vật A và B lần lượt có khối lượng lần lượt là m và 2m đc nối với nhau bằng 1 sợi dây mảnh không giãn và treo vào 1 lò xo thẳng đứng. Vật A trên B dưới. Khi hệ đứng yên ở VTCB người ta cắt đứt dây nối giữa 2 vật. Gia tốc của vật A ngay sau khi cắt bằng bao nhiều?
( Đáp án 2g)

Bài toán
con lắc đơn có $l=0,992$(m), $m=25\left(g\right)$, $g=9,8$. Với biên độ $\alpha _{0}=4^{0}$ trong môi trường chân không. Năng lượng dao động của con lắc là?
( Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này tính theo công thức $W=mgl\dfrac{\alpha^{2 }}{2}$
(Đáp án là $5,5.10^{-5}$
 
Câu 1: $\Delta l_{1}=\dfrac{3mg}{K}$
Sau khi cắt dây thì : $\Delta l_{2}=\dfrac{mg}{K}$
A = $\Delta l_{1}-\Delta l_{2}= \dfrac{2mg}{K}$
$\omega = \sqrt{\dfrac{K}{m}}$
a = $-\omega ^{2}A=-2g$ (tùy vào chọn chiều dương)
Câu 2: Áp dụng công thức W = $mgl\left(1-\cos\alpha _{0}\right)$ =$5,922.10^{-4}$
 
Câu 3: Có con lắc đơn treo cạnh nhau cùng chiều dài, 3 vật bằng sắt, nhôm, gỗ(khối lượng riêng :sắt>nhôm>gỗ) cùng kích thước và đc phủ 1 lớp sơn ngoài để có 1 lực cản như nhau. Kéo 3 vật sao cho 3 sợi dây lệch 1 góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì ?

Đá: Con lắc bằng sắt dừng lại sau cùng
(giải thích hộ mình)

Câu 4:Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang với biên độ A. Đúng lúc con lắc đi qua vị trí động năng bằng $1/4$ cơ năng và đang giãn thì người ta cố định 1 điểm chính giữa của lò xo, kết quả làm cho lò xo dao động với biên độ $A'$. Hãy lập tỉ lệ giữa biện độ A và A'
ĐÁ:$\sqrt{\dfrac{7}{13}}$

Câu 5: Một CLLX đặt trên mặt phằng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có 1 đầu cố định, đầu kia gắn với vật $m1$. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí lò xo nén 6 cm, đặt vật nhỏ $m2$ có khối lượng bằng $m2=2m1$. Trên mặt phằng nằm ngang và sát với m1. Buông nhẹ để 2 vật bắt đầu chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa 2 vật m1 và m2 là bn?
(đa: 1, 97cm)
 
Câu 3: Ta có công thức tính cơ năng : W= $\dfrac{m\omega ^{2}A^{2}}{2}$
$\omega$ ba quả cầu là như nhau, lực cản như nhau, biên độ cũng giống nhau, chỉ khác nhau ở khối lượng.
$\Rightarrow$ Wsắt > Wnhôm > Wgỗ
$\Rightarrow$ con lắc sắt dừng lại sau cùng
Câu 4: W = $\dfrac{KA^{2}}{2}$
W' = W - W'' (Trong đó W'' là cơ năng bị giữ trong đoạn nối với điểm cố định)
W'' = $\dfrac{\left(2K\right)\left(\dfrac{A\sqrt{3}}{4}\right)^{2}}{2}$
$\Rightarrow$ W' = $\dfrac{5KA^{2}}{16}$
mà ta lại có W'= $\dfrac{\left(2K\right)A'^{2}}{2}$
$\Rightarrow$ $\dfrac{A}{A'} = \dfrac{4}{\sqrt{5}}$
Câu5:$v_{0}=\omega _{0}A_{0}=\sqrt{\dfrac{K}{3m}}\times 6=2\sqrt{3}\sqrt{\dfrac{K}{m}}$
Tại O thì m2 tách ra khỏi m1 và chuyển động đều với $v_{2}=v_{0}=2\sqrt{3}\sqrt{\dfrac{K}{m}}$
A' = $2\sqrt{3}$ (cm)
$t_{O\rightarrow A'}= \dfrac{T}{4}= \dfrac{\pi }{2}\sqrt{\dfrac{m}{K}}$
$S_{m2\rightarrow t}=v_{2}t=2\sqrt{3}\sqrt{\dfrac{K}{m}}\dfrac{\pi }{2}\sqrt{\dfrac{m}{K}}=\sqrt{3}\pi$
$\Delta S=S_{m_{2}\rightarrow t}-A' = 1,977\left(cm\right)$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Giá trị lớn nhất của gia tốc là? Bài tập Dao động cơ 0
M Tỉ số giữa gia tốc cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai là ? Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ lớn nhất vật nhỏ khi gia tốc của nó bằng không lần thứ 3 là? Bài tập Dao động cơ 1
V Tỉ số gia tốc và gia tốc trọng trường của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
dungleducanh Tỉ số gia tốc của vật ở vị trí biên và vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm có giá trị? Bài tập Dao động cơ 3
kienduc_2000 Gia tốc a của vật chia cho g ngay khi thả lần 1 là? Bài tập Dao động cơ 0
Tú Zô Gia tốc của chất điểm tại biên âm là? Bài tập Dao động cơ 9
V Khi đó độ lớn gia tốc của chất điểm thứ hai là Bài tập Dao động cơ 3
K Gia tốc min của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 6
hoàidien Khi v= 10$\sqrt{10}$ cm/s và đang chuyển động chậm dần thì gia tốc của nó là: Bài tập Dao động cơ 4
F Tính gia tốc của toa xe ? Bài tập Dao động cơ 1
c87777 Gia tốc của chất điểm khi đi qua C Bài tập Dao động cơ 2
S Khi gia tốc của vật là 50 m/s2 thì tốc độ của vật là: Bài tập Dao động cơ 2
A Gia tốc của vật đổi chiều là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tính vận tốc và gia tốc của vật khi dây treo có góc lệch $\alpha =\dfrac{\alpha _0}{\sqrt{3}} rad.$ Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Gia tốc của vật nặng Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hướng chuyển động của chất điểm và hướng gia tốc của nó ngược nhau là Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Gia tốc lớn nhất của vật bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Hassan_pro Gia tốc trọng trường của thí nghiệm là: Bài tập Dao động cơ 2
M Độ lớn gia tốc của vật khi vật qua vị trí có li độ bằng 8cm là Bài tập Dao động cơ 3
L Tìm độ lớn lực đàn hồi, độ giãn lò xo khi vật cân bằng và gia tốc của xe Bài tập Dao động cơ 2
C Gia tốc của vật lúc vừa mới thả là Bài tập Dao động cơ 2
A Độ lớn gia tốc của vật lúc vừa buông ra là Bài tập Dao động cơ 1
A Vận tốc và gia tốc của vật khi pha dao động của vật có giá trị là $\frac{17\pi }{6}$ rad là: Bài tập Dao động cơ 1
D Gia tốc cực đại của vật có giá trị gần giá trị nào dưới đây : Bài tập Dao động cơ 2
Del Enter Tính từ t = 0 thời điểm thứ 2014 gia tốc của vật có độ lớn $50 \pi^2 cm/s$ là? Bài tập Dao động cơ 4
0 Tính $\omega_{A}$ và gia tốc góc của điểm. Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm đó là Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Hiệu tốc độ của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 và lần 4 gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 8
ĐỗĐạiHọc2015 Tại các thời điểm $x_1=x_2$ và gia tốc của chúng đều âm thì li độ của dao động tổng hợp là. Bài tập Dao động cơ 2
K Độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Lấy gia tốc trọng trường $10m/s^{2}$. Li độ cực đại của con lắc là. Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị tương ứng $a_1=-a_2=-a_3=\sqrt{2}m/s^2$ thì gia tốc cực đại của dao động là. Bài tập Dao động cơ 2
Thảo Bùi Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng: Bài tập Dao động cơ 2
hang49 Gia tốc cực tiểu của vật là: Bài tập Dao động cơ 1
xuongrongnt Vận tốc của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể từ thời điểm t=0 Bài tập Dao động cơ 1
missyou1946 Độ lớn gia tốc trong dao động điều hòa của vật khi nó qua li độ 8cm là ? Bài tập Dao động cơ 0
H Tại vị trí dây treo hợp đưng phương thẳng đứng góc b' = 0,01 rad thì gia tốc của con lắc có độ lớn Bài tập Dao động cơ 1
thanh thương Gia tốc của A và B ngay sau khi dây đứt lần lượt là Bài tập Dao động cơ 2
A Tỉ số gia tốc của vật và gia tốc trọng trường ngay khi thả lần thứ nhất là: Bài tập Dao động cơ 3
H Tỉ số gia tốc của vật và gia tốc trọng trường ? Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Vận tốc của 2 vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể từ lúc va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
P Tìm gia tốc cực đại của chuyển động cho từng mức năng lượng ấy.? Bài tập Dao động cơ 0
D Gia tốc của vật là Bài tập Dao động cơ 3
phaidodaihoc1996 Gia tốc của vật A ngay sau khi cắt dây bằng : Bài tập Dao động cơ 1
Z0ombie Xác định chiều và độ lớn của gia tốc Bài tập Dao động cơ 4
Nắng Gia tốc của con lắc đơn. Bài tập Dao động cơ 2
Nguyn.trim Ở thời điểm t+$\dfrac{3\pi}{20}$ s thì gia tốc của vật là Bài tập Dao động cơ 8
$\pi^{2}$ Tính độ lớn gia tốc của vật khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top