Trừ 2 vạch sáng tại 2 điểm M,N thì trong đoạn MN có số vạch sáng là

Bài toán
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, chiếu đồng thời vào 2 khe hai bức xạ có bước sóng $\lambda_1=0,42\mu m,\lambda_2=0,525 \mu m$. Hệ thống vân giao thoa được thu trên màn, tại điểm M trên màn là vân sáng bậc 4 của bức xạ $\lambda_2$ và điểm N là vân sáng bậc 10 của bức xạ $\lambda_1$
Biết M và N nằm cùng một phía với vân sáng trung tâm. Trừ 2 vạch sáng tại 2 điểm M, N thì trong đoạn MN có số vạch sáng là :
A.10 vạch sáng
B.9 vạch sáng
C.8 vạch sáng
D.7 vạch sáng
 
Bài toán
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng,chiếu đồng thời vào 2 khe hai bức xạ có bước sóng $\lambda_1=0,42\mu m,\lambda_2=0,525 \mu m$.Hệ thống vân giao thoa được thu trên màn,tại điểm M trên màn là vân sáng bậc 4 của bức xạ $\lambda_2$ và điểm N là vân sáng bậc 10 của bức xạ $\lambda_1$
Biết M và N nằm cùng một phía với vân sáng trung tâm.Trừ 2 vạch sáng tại 2 điểm M,N thì trong đoạn MN có số vạch sáng là :
A.10 vạch sáng
B.9 vạch sáng
C.8 vạch sáng
D.7 vạch sáng
Ta có : $\dfrac{\lambda _{1}}{\lambda 2}=\dfrac{4}{5}\Leftrightarrow 5\lambda _{1}=4\lambda _{2}$ hay $10\lambda _{1}=8\lambda _{2}$
Cho nên tại điểm M có vân sáng bậc 4 của $\lambda_2$ trùng với vân sáng bậc 5 của $\lambda_1$. Và tại N là vân sáng bậc 10 của $\lambda_1$ trùng với bức xạ bậc 8 của $\lambda_2$
Vậy 2 đầu M, N là vị trí của 2 vân trùng liên tiếp của 2 bức xạ, giữa MN có vân sáng bậc { 5, 6, 7} của bức xạ $\lambda_2$ và có vân sáng bậc {6, 7, 8, 9} của bác xạ $\lambda_1$. Vậy ở trong đoạn MN có 3+4=7 vân sáng ( không vân sáng ở M và N)
Đáp án D.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Mến Số vạch sáng đơn sắc Bài tập Sóng ánh sáng 16
A Số vạch sáng thu được trên buồng ảnh của máy quang phổ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác ? Bài tập Sóng ánh sáng 14
Hải Quân Hỏi trên đoạn MN, với xM=10mm,xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau. Bài tập Sóng ánh sáng 29
Hải Quân Hỏi trên đoạn MN, với xM =10mm, xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
Hải Quân Trên đoạn MN , với xM =18 mm,xN=35 mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 5
apple13197 Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vết sáng ở đấy bể có một vạch màu trắng là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Change Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng dưới đáy bể có một vạch sáng màu trắng là Bài tập Sóng ánh sáng 8
inconsolable Vạch đen đầu tiên quan sát được cách vân trung tâm: Bài tập Sóng ánh sáng 4
L Số vạch sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 9
untilyou1996 Tính khoảng cách giữa hai vạch đen trên giấy Bài tập Sóng ánh sáng 2
V Trên màn có số vạch mà cường độ sáng triệt tiêu là Bài tập Sóng ánh sáng 2
P Số vạch quang phổ mà nguyên tử H có thể phát ra Bài tập Sóng ánh sáng 6
LeLinh Khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nh Bài tập Sóng ánh sáng 1
tkvatliphothong Số vạch sáng tối đa quan sát được trên màn là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 13
D Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng ở đấy bể có một vạch sáng màu trắng Bài tập Sóng ánh sáng 0
N Hỏi trên đoạn MN với $x_{M}$= 10mm và $x_{N}$= 30mm có bao nhiêu vạch đen của 2 bức xạ trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 3
dtdt95 Ở giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất, cùng màu vạch sáng trung tâm còn bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác Bài tập Sóng ánh sáng 3
To_Be_The_Best Giữa 2 vạch sáng có màu giống màu của vân trung tâm có ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
To_Be_The_Best Trong đoạn $MN$ có bao nhiêu vạch sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Có bao nhiêu vạch đen của 2 bức xạ trùng nhau ? Bài tập Sóng ánh sáng 10
hongmieu Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại M và N. Bước sóng $\lambda_2$ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 3
__Black_Cat____! Xác định góc quay bàn lăng kính tới vị trí vạch màu tím đỏi chiều chuyển động Bài tập Sóng ánh sáng 0
dreamhigh315 Tìm $ \lambda_2$, biết $2$ trong $3$ vạch trùng nhau nằm ngoài $L$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Demonhk Khoảng cách gần nhất từ nơi có 2 vạch màu đơn sắc khác nhay trùng nhau đến vân sáng trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 4
A Giữa hai vân sáng thứ nhất và thứ 3 cùng màu với vân chính giữa có bao nhiêu vân màu đỏ và lam Bài tập Sóng ánh sáng 0
phamngocchieulinh Tìm số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 2
trangconan123 Thí nghiệm II của Niutơn về sóng ánh sáng chứng minh Bài tập Sóng ánh sáng 2
XiangXiang Thực nghiệm giao thoa ánh sáng của một chùm nhiều ánh sáng đơn sắc Bài tập Sóng ánh sáng 0
phamngocchieulinh Vị gần vtt nhất khi xảy ra trường hợp vân sáng của bức xạ này trùng với vân tối của bức xạ kia Bài tập Sóng ánh sáng 6
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tích Chu Bước sóng ánh sáng không thể có giá trị nào dưới đây? Bài tập Sóng ánh sáng 5
tritanngo99 Khoảng cách từ vân tối thứ $2$ đến vân sáng bậc $5$ là: Bài tập Sóng ánh sáng 6
V Khoảng cách giữa bốn vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm là Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ahehe Số vân sáng quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 10
I Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thực hành đo bước sóng ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
V Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm Bài tập Sóng ánh sáng 0
N Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tai Tran Khoảng vân và số vân sáng thu được Bài tập Sóng ánh sáng 1
Tai Tran Xác định góc hợp bởi 2 tia sáng ló ra khỏi lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 0
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
C Hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân? Bài tập Sóng ánh sáng 1
judyhuyen17498 Bức xạ đơn sắc có bước sóng nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
shochia Số vân sáng của 2 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
judyhuyen17498 Tìm số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím Bài tập Sóng ánh sáng 0
thần lực vương Giao thoa sóng ánh sáng hai bước xạ Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó có đúng hai bức xạ cho vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
A Trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân (kể cả A và B) Bài tập Sóng ánh sáng 10
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top