4 Phép tính trong cuộc đời

lk.jpg

Đã sinh ra kiếp trong trời đất phải biết nhân chia với cộng trừ. Đến tuổi trưởng thành bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia mỗi chúng ta đều đã thuộc nằm lòng. Để làm hành trang bước vào đời. Nhưng thật sự hiểu được ý nghĩa của chúng. Đối với từng giai đoạn của cuộc đời chúng ta, không phải ai cũng hiểu.
1. Khi mới chào đời. Chúng ta luôn đón nhận được sự quan tâm, tình yêu thương của tất cả mọi người lúc đó ta đang làm phép tính cộng thật hoàn hảo mà không cần phải học.
2. Lớn một chút ta bắt đầu biết nói dối, nói tục, trốn học, chơi game… lúc đó vô tình. Ta đã thực hiện phép trừ đi những tình thương yêu của mọi người xung quanh mà không hề biết.
3. Đến tuổi trưởng thành, ta lấy vợ lấy chồng, sinh con, kiếm tiền… lúc đó ta đang thực hiện phép tính nhân.
4. Về cuối đời những thứ mà ta lao tâm khổ tứ nhặt nhạnh, tích cóp. Ta đem chia cho con cháu. Cuối cùng hoà với đời.

Cuộc đời thế đấy bạn ạ. Thế mà hằng ngày cả tôi và bạn hay lo sợ những vấn đề. Thật ra nếu suy nghĩ kỹ thì chúng cũng không ghê gớm và đáng sợ như ta tưởng.
Hãy quẳng gánh lo âu đi, sống cho vui vẻ. Hãy làm những gì mình thích, hãy tận hưởng hương vị cuộc sống.
Điều đó thật ý nghĩa phải không bạn. :Smile:
 
View attachment 557
Đã sinh ra kiếp trong trời đất phải biết nhân chia với cộng trừ. Đến tuổi trưởng thành bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia mỗi chúng ta đều đã thuộc nằm lòng. Để làm hành trang bước vào đời. Nhưng thật sự hiểu được ý nghĩa của chúng. đối với từng giai đoạn của cuộc đời chúng ta,không phải ai cũng hiểu.
1. Khi mới chào đời. Chúng ta luôn đón nhận được sự quan tâm, tình yêu thương của tất cả mọi người lúc đó ta đang làm phép tính cộng thật hoàn hảo mà không cần phải học.
2. Lớn một chút ta bắt đầu biết nói dối, nói tục, trốn học, chơi game… lúc đó vô tình. Ta đã thực hiện phép trừ đi những tình thương yêu của mọi người xung quanh mà không hề biết.
3. Đến tuổi trưởng thành, ta lấy vợ lấy chồng, sinh con, kiếm tiền… lúc đó ta đang thực hiện phép tính nhân.
4. Về cuối đời những thứ mà ta lao tâm khổ tứ nhặt nhạnh, tích cóp. Ta đem chia cho con cháu. Cuối cùng hoà với đời.

Cuộc đời thế đấy bạn ạ. Thế mà hằng ngày cả tôi và bạn hay lo sợ những vấn đề. Thật ra nếu suy nghĩ kỹ thì chúng cũng không ghê gớm và đáng sợ như ta tưởng.
Hãy quẳng gánh lo âu đi, sống cho vui vẻ. Hãy làm những gì mình thích, hãy tận hưởng hương vị cuộc sống.
Điều đó thật ý nghĩa phải không bạn. :smile:
Cuộc sống :sad: !!!
 
View attachment 557
Đã sinh ra kiếp trong trời đất phải biết nhân chia với cộng trừ. Đến tuổi trưởng thành bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia mỗi chúng ta đều đã thuộc nằm lòng. Để làm hành trang bước vào đời. Nhưng thật sự hiểu được ý nghĩa của chúng. đối với từng giai đoạn của cuộc đời chúng ta,không phải ai cũng hiểu.
1. Khi mới chào đời. Chúng ta luôn đón nhận được sự quan tâm, tình yêu thương của tất cả mọi người lúc đó ta đang làm phép tính cộng thật hoàn hảo mà không cần phải học.
2. Lớn một chút ta bắt đầu biết nói dối, nói tục, trốn học, chơi game… lúc đó vô tình. Ta đã thực hiện phép trừ đi những tình thương yêu của mọi người xung quanh mà không hề biết.
3. Đến tuổi trưởng thành, ta lấy vợ lấy chồng, sinh con, kiếm tiền… lúc đó ta đang thực hiện phép tính nhân.
4. Về cuối đời những thứ mà ta lao tâm khổ tứ nhặt nhạnh, tích cóp. Ta đem chia cho con cháu. Cuối cùng hoà với đời.

Cuộc đời thế đấy bạn ạ. Thế mà hằng ngày cả tôi và bạn hay lo sợ những vấn đề. Thật ra nếu suy nghĩ kỹ thì chúng cũng không ghê gớm và đáng sợ như ta tưởng.
Hãy quẳng gánh lo âu đi, sống cho vui vẻ. Hãy làm những gì mình thích, hãy tận hưởng hương vị cuộc sống.
Điều đó thật ý nghĩa phải không bạn. :smile:
khanhdi C viết hay lắm
 

Quảng cáo

Top