Lệch pha Tính công suất tiêu thụ trên $X$.

Bài toán
Cuộn dây có điện trở thuần $R$ và độ tự cảm $L$ mắc vào điện áp xoay chiều $250\sqrt{2}\cos\left(100\pi t\right)$(V) thì thấy dòng điện qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng $5A$ và lệch pha $30°$ so với $u$ mạch. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ hiệu dụng qua mạch là $3A$ và điện áp 2 đầu cuộn dây vuông pha với điện áp 2 đầu $X$. Tính công suất tiêu thụ trên $X$.
 
Cuộn dây có điện trở thuần $R$ và độ tự cảm $L$ mắc vào điện áp xoay chiều $250\sqrt{2}\cos\left(100\pi t\right)$(V) thì thấy dòng điện qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng $5A$ và lệch pha $30°$ so với $u$ mạch. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ hiệu dụng qua mạch là $3A$ và điện áp 2 đầu cuộn dây vuông pha với điện áp 2 đầu $X$. Tính công suất tiêu thụ trên $X$.
Lời giải

X chứa R và C
Ban đầu khi chưa nối cuộn dây với mạch X
$$\rightarrow Z_{d}=\dfrac{U}{I}=50\left(\Omega \right)$$
Ta có:
$$\left\{\begin{matrix}
\varphi _{d}=\frac{\pi }{6} & & & \\
\varphi _{d}-\varphi _{x}=\frac{\pi }{2} & & & \\
U=\sqrt{U_{d}^{2}+U_{x}^{2}} & & &
\end{matrix}\right.$$
Khi nt cuộn dây với mạch X:
$$
\left\{\begin{matrix}
U_{d}=50.3=150(V) & & \\
\varphi _{X}=\frac{\pi }{6}-\frac{\pi }{2}=-\frac{\pi }{3} & &
\end{matrix}\right.$$
$$\rightarrow U_{x}=\sqrt{U^{2}-U_{d}^{2}}=200\left(V\right)\Rightarrow P=UI\cos\varphi _{X}=200.3.\cos\dfrac{\pi }{3}=300\left(W\right)$$
 
Lời giải

X chứa R và C
Ban đầu khi chưa nối cuộn dây với mạch X
$$\rightarrow Z_{d}=\dfrac{U}{I}=50\left(\Omega \right)$$
Ta có:
$$\left\{\begin{matrix}
\varphi _{d}=\frac{\pi }{6} & & & \\
\varphi _{d}-\varphi _{x}=\frac{\pi }{2} & & & \\
U=\sqrt{U_{d}^{2}+U_{x}^{2}} & & &
\end{matrix}\right.$$
Khi nt cuộn dây với mạch X:
$$
\left\{\begin{matrix}
U_{d}=50.3=150(V) & & \\
\varphi _{X}=\frac{\pi }{6}-\frac{\pi }{2}=-\frac{\pi }{3} & &
\end{matrix}\right.$$
$$\rightarrow U_{x}=\sqrt{U^{2}-U_{d}^{2}}=200\left(V\right)\Rightarrow P=UI\cos\varphi _{X}=\left[I\right]200\left[/I\right].3.\cos\dfrac{\pi }{3}=300\left(W\right)$$
phải là 250 chứ bạn nhỉ?
 
Bạn ơi cho mình hỏi 250V là điện áp hiệu dụng của đoạn dây lúc đầu nhưng sao lúc mắc thêm đoạn X thì điện áp hiệu dụng đoạn mạch vẫn là 250 vậy ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1: Bài tập Điện xoay chiều 8
please help Tính hệ số công suất sau? Bài tập Điện xoay chiều 6
PrinceX f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch tương ứng với $\omega_1$ và $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
Q Lệch pha Tính công suất Bài tập Điện xoay chiều 2
JDieen XNguyeen Tính điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C và công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
P Tính công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 7
A L biến thiên Công suất tỏa nhiệt cực đại, tính giá trị Pmax Bài tập Điện xoay chiều 1
BoythichFAP Tính hệ số công suất của AM khi xảy ra cộng hưởng? Bài tập Điện xoay chiều 6
C Tính công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X? Bài tập Điện xoay chiều 5
Trà My HVCS Tính công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable R biến thiên Tính giá trị công suất cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
litieulong96 Tính công suất cực đại của mạch khi R biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 4
minhdoan Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 3
chinhanh9 Tính điện áp và công suất nơi phát điện. Bài tập Điện xoay chiều 0
L Lệch pha Tính hệ số công suất của mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Muộn Tức thời Tính hệ số công suất của mạch AM khi cộng hưởng. Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable Tính công suất của các tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
Xiwang Tính công suất tiêu thụ của cuộn dây ? Bài tập Điện xoay chiều 1
hao.baobinh10 Tức thời Tính công suất trung bình của đèn Bài tập Điện xoay chiều 2
Cherry MBA Tính độ giảm thế năng trên đường dây và công suất truyền tải nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 1
hoangmac R biến thiên Tính công suất tiêu thụ trên cuộn dây khi đó Bài tập Điện xoay chiều 4
D Tính công suất cực đại của đoạn mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong R biến thiên Tính giá trị của R đề công suất tiêu thụ trên AB cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
Sky Fighter Tính công suất đoạn mạch chứa hộp Y ? Bài tập Điện xoay chiều 11
ferollsan Tính công suất Bài tập Điện xoay chiều 4
•One-HicF MBA Tính công suất mạch thứ cấp và cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp? Bài tập Điện xoay chiều 2
tramyvodoi Tính hệ số công suất của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
tramyvodoi Tính công suất của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Tính hệ số công suất của mạch. Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Tính $r$ khi biết công suất và các điện áp. Bài tập Điện xoay chiều 5
ngocnhat95 Lệch pha Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch X Bài tập Điện xoay chiều 14
superstar Tức thời Tính hệ số công suất của đọan mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 4
Sky Fighter f biến thiên Cho công suất tính theo công suất cực đại, $U_L$ max Bài tập Điện xoay chiều 14
kiemro721119 Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở. Bài tập Điện xoay chiều 6
Tăng Hải Tuân f biến thiên Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi $\omega$ thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 2
T Tức thời [ĐH 2011] Tính hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
dtdt95 C biến thiên Tính điện dung và giá trị cực đại của công suất tiêu thụ. Bài tập Điện xoay chiều 1
dreamhigh315 Máy phát điện tạo ra nguồn điện, mắc vào mạch. Tính công suất tiêu thụ của mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 1
C Lệch pha Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi nối tắt tụ $\ C$ Bài tập Điện xoay chiều 2
lvcat Mạch $R_1-L-R_2-C$. Tính công suất của đoạn mạch khi $R_1$ bị nối tắt Bài tập Điện xoay chiều 1
crazyfish2008 C biến thiên $C$ biến thiên liên quan đến công suất mạch. Tính $C_2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
H Dùng giãn đồ vectơ tính hệ số công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top