Vận tốc của điểm N tại thời điểm (t-1,1125)

Bài toán
Cho sóng cơ chuyển động trên một sợi dây dài. Tốc độ truyền sóng là 2,4m/s, tần số sóng là 20Hz, biên độ là 4mm, Hai điểm MN cách nhau 37 cm, sóng truyền từ M $\Rightarrow$ N
Tại thời điểm t sóng tại M có li độ = -2mm và đang đi về VTCB, vận tốc của N tại thời điiểm (t-1,1125s)
 
Bài toán
Cho sóng cơ chuyển động trên một sợi dây dài. Tốc độ truyền sóng là 2,4m/s, tần số sóng là 20Hz, biên độ là 4mm, Hai điểm MN cách nhau 37 cm, sóng truyền từ M $\Rightarrow$ N
Tại thời điểm t sóng tại M có li độ = -2mm và đang đi về VTCB, vận tốc của N tại thời điiểm (t-1,1125s)
Lời giải

Capture.PNG

$V_{max}=\omega A=1,6\pi $
$$\lambda =12cm\Rightarrow 37=3T+\dfrac{T}{12}\Rightarrow \Delta _{\varphi }=30^{\circ} $$
$$V_{N}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}V_{max}=\dfrac{4\sqrt{3}}{5}\pi \dfrac{m}{s}$$
t=1,1125=22,5T,những thời điểm cách nhau bán nguyên là T thì vật ngược về tính chất
$V_{N'}=-V_{N}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Khi P qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc tương đối của P so với Q là ? Bài tập Sóng cơ 0
Tích Chu Tìm vận tốc cực đại của điểm A. Bài tập Sóng cơ 1
Q Vận tốc của sóng tại thời điểm t Bài tập Sóng cơ 5
doanannguyen Vận tốc của N là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 20
A Tỉ số giữa vận tốc cực đại của M và vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số vận tốc của điểm P và Q Bài tập Sóng cơ 5
A Vận tốc dao động cực đại của một bụng sóng bằng Bài tập Sóng cơ 3
A Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Tìm vận tốc truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 8
huynhcashin Giá trị của v và vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
missyou1946 Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là 12$\sqrt{3}$ cm/s thì vận tốc tại B là Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Vận tốc dao động của phần tử tại N Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Vận tốc của N là Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là $12\sqrt{3} cm/s$ thì vận tốc tại B là: Bài tập Sóng cơ 3
Đ Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu khi Bài tập Sóng cơ 4
D Khi độ cao của vật bằng $\dfrac{3}{4}$ độ cao cực đại tính từ vị trí thấp nhất thì vận tốc là? Bài tập Sóng cơ 2
V Vận tốc của điểm N là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm giá trị của vận tốc truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 2
H Xác định vận tốc của điểm C cách nguồn 5 cm Bài tập Sóng cơ 3
H Vận tốc của phần tử B là Bài tập Sóng cơ 3
D Thời gian mà vận tốc tức thời của phần tử tại I không nhỏ hơn vận tốc cực đại của pt tai M là: Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm vận tốc của sóng truyền từ N đến M . Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
DaNoTuKy Tìm vận tốc trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 9
doanannguyen Vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
N Xác định vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 4
Quan_Tham Tính vận tốc truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 3
Hải Quân Vận tốc truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
0 Tính vận tốc truyền sóng trên lò xo? Bài tập Sóng cơ 1
0 Tính vận tốc truyền sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
A Thì vận tốc dao động tại điểm B là Bài tập Sóng cơ 1
N Tính vận tốc truyền sóng, biết rằng vận tốc đó chỉ vào khoảng từ 0,8 m/s đến 1 m/s. Bài tập Sóng cơ 1
T Giữa $S_{1}S_{2}$ có 12 Hyperbol . Tìm vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
M Khi điểm N có gia tốc $30cm/s^2$ và đang chuyển động nhanh dần thì điểm M có vận tốc Bài tập Sóng cơ 1
LittlePrince97 Tốc độ với vận tốc Bài tập Sóng cơ 1
21653781 Vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
Mai Bò Vận tốc sóng tại N ở thời điểm.... Bài tập Sóng cơ 0
T Vận tốc dao động tại điểm B trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 8
H Vận tốc truyền sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 2
091031103 Hãy tìm khoảng AB nếu biết rằng cứ nhiệt độ tăng thêm 1K thì vận tốc truyền âm tăng thêm 0,5m/s Bài tập Sóng cơ 1
thanh thương Tìm vận tốc sóng : Bài tập Sóng cơ 7
inconsolable Trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng.Tính vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
C Tại thời điểm t, vận tốc dao động phần tử tại A là 12cm/s thì vận tốc dao động phần tử tại B là Bài tập Sóng cơ 1
P Vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 5
jeremy turner Tính vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 1
H Vận tốc truyền sóng có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 0
H Tìm vận tốc truyền sóng : Bài tập Sóng cơ 4
huynhcashin Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Vận tốc truyền sóng có thể là Bài tập Sóng cơ 1
little_bobanh Vận tốc truyền sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 3
liked Tại thời điểm vận tốc tại M là $-3\sqrt 3 \ cm/s$ thì vận tốc tại N là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top