Tìm số cực đại giao thoa trong khoảng $S_1S_2$

Bài toán: Hai nguồn sóng $S_1$ & $S_2$ cách nhau $10(cm)$, có chu kì sóng là $0,2(s)$. Vận tốc truyền sóng trong môi trường là $25(cm/s)$. Số cực đại giao thoa trong khoảng $S_1S_2$ là ???(cùng pha)
 
Huyền Đức đã viết:
Bài toán: Hai nguồn sóng $S_1$ & $S_2$ cách nhau $10(cm)$, có chu kì sóng là $0,2(s)$. Vận tốc truyền sóng trong môi trường là $25(cm/s)$. Số cực đại giao thoa trong khoảng $S_1S_2$ là ???(cùng pha)
Lời giải:
Ta có: $ \lambda=v.T=25.0.2=5cm$​
\[ \dfrac{S_1S_2}{\lambda}=2\]​
Nên số cực đại $2.2-1=3$​
Vậy có 3 cực đại.​
Số cực đại cùng pha với nguồn là : $\dfrac{3+1}{2}=2$​
 
Mình đông ý. Công thức tính số cực đại khi 2 nguồn cùng pha là : $2m+1$ nếu n không nguyên, là $2m-1$ nếu $n$ nguyên, trong đó $m$ là kết quả của phép chia khoảng cách 2 nguồn cho bước sóng, $n$ là phần nguyên của $m$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
minhtangv Tìm số điểm dao động cực đại cùng pha 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 12
Tinh Hoang Tìm số điểm dao động cực đại trên CD Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
surynnd1 Tìm số điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 1
C Tìm số điểm dao dộng cực đại trên đoạn $AM$ Bài tập Sóng cơ 3
V Tìm số điểm cực tiểu trên s1s2 Bài tập Sóng cơ 0
N Tìm số điểm dao động cực đại cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
lvcat Tìm số dao động cực đại giữa hai nguồn Bài tập Sóng cơ 13
Đá Tảng Tìm số hyperbol cực đại cắt MN là: Bài tập Sóng cơ 12
T Tìm tỉ số giữa tốc độ cực đại của mổi phần tử môi trường và tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm số gợn sóng cực đại !!! Bài tập Sóng cơ 1
Snow_flower_9x Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
Tăng Hải Tuân Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trên elip nhận S1, S2 làm tiêu điểm. Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên $S_1S_2$ và cùng pha với nguồn. Bài tập Sóng cơ 2
Đá Tảng Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên $S_1S_2$ Bài tập Sóng cơ 2
lvcat Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
lkshooting Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 6
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
N Tìm tần số f của âm Bài tập Sóng cơ 2
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với A,B Bài tập Sóng cơ 5
minhtangv Tìm số điểm M trên (E) Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn A Bài tập Sóng cơ 11
Lãng Tử_Mưa Bụi Hãy tìm hệ số tắt dần của sóng âm Bài tập Sóng cơ 0
minhtangv Tìm số ca sĩ hát trong tốp ca Bài tập Sóng cơ 3
L Tìm số bụng sóng và số nút sóng Bài tập Sóng cơ 1
truongpham97 Tìm số nút trên dây Bài tập Sóng cơ 5
Enzan Tìm số điểm dao động ngược pha với hai nguồn trên đoạn CO Bài tập Sóng cơ 2
K Tìm số điểm dao động trên mặt chất lỏng Bài tập Sóng cơ 2
Change Tìm số điểm có dao động là $5 cm$ trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
minhdoan Tìm số điểm trên dây dao động ngược pha với nguồn ở thời điểm t=0,5 s Bài tập Sóng cơ 2
raudiep Tìm cường độ âm của sóng âm có cùng tần số nhưng khác biên độ Bài tập Sóng cơ 2
G Tìm số điểm giao động với biên độ giống biên độ giao động tại trung điểm Bài tập Sóng cơ 5
P Tìm số bụng sóng? Bài tập Sóng cơ 2
lam_vuong Tìm tần số âm phản xạ tại vách núi mà người lái xe hóng được Bài tập Sóng cơ 0
T Tìm số bụng sóng trên dây: Bài tập Sóng cơ 1
tisdadu Tìm tần số dao động của nguồn Bài tập Sóng cơ 3
Heavenpostman Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 8cm Bài tập Sóng cơ 9
triminhdovip137 Tìm tần số âm nhỏ nhất khi ống sáo phát ra âm to nhất Bài tập Sóng cơ 5
lvcat Tìm số điểm dao động với biên độ $5\sqrt{2}$ trên đoạn nối 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 15
T Tìm tần số của âm phát ra Bài tập Sóng cơ 3
triminhdovip137 Tìm tần số do âm cơ bản tạo ra Bài tập Sóng cơ 7
D Tìm số điểm dao động với biên độ a trên đoạn MM' Bài tập Sóng cơ 9
T Tìm số điểm dđ ngược pha với 2 nguồn trên đoạn MB : Bài tập Sóng cơ 7
T Tìm số dao động với biên độ bằng 1/2 biên độ của điểm bụng Bài tập Sóng cơ 8
C Tìm số điểm dao động với biên độ $\ 2 \sqrt{2} (cm)$ Bài tập Sóng cơ 1
lvcat Tìm số lần có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi Bài tập Sóng cơ 1
Snow_flower_9x Tìm số điểm thỏa điều kiện cho trước Bài tập Sóng cơ 8
Snow_flower_9x Tìm số nguồn âm cần đặt thêm tại O Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top