Có bao nhiêu điểm có li độ -1cm và dao động ngược pha với điểm O

Bài toán
Trong thí nghiệm về giao thoa sóng với 2 nguồn kết hợp, tại 2 điểm A và b cách nhau 20,6cm người ta đặt 2 nguồn dao động giống nhau. Sóng do 2 nguồn phát ra có bước sóng bằng 2cm. Gọi O là trung điểm của AB. Vào thời điểm t, điểm O có li độ 2cm thì trên đoạn thẳng AB có bao nhiêu điểm có li độ -1cm và dao động ngược pha với điểm O
A. 18.
B. 20.
C. 9.
D. 10.
 
Bài toán
Trong thí nghiệm về giao thoa sóng với 2 nguồn kết hợp, tại 2 điểm A và b cách nhau 20,6cm người ta đặt 2 nguồn dao động giống nhau. Sóng do 2 nguồn phát ra có bước sóng bằng 2cm. Gọi O là trung điểm của AB. Vào thời điểm t, điểm O có li độ 2cm thì trên đoạn thẳng AB có bao nhiêu điểm có li độ -1cm và dao động ngược pha với điểm O
A. 18.
B. 20.
C. 9.
D. 10.
Lời giải

PT dao động của 1 điểm trên AB và của điểm O là:
$$
\left\{\begin{matrix}
x_{M}=2acos[\frac{\pi }{\lambda }(d_{2}-d_{1})]cos[\omega t-\frac{\pi }{\lambda }(d_{1}+d_{2})] & & \\
x_{O}=2acos[\omega t-\frac{\pi }{\lambda }(d_{1}+d_{2})] & &
\end{matrix}\right.$$
Do O và M dao động ngược pha nên tại mọi thời điểm ta luôn có:
$$\dfrac{x_{O}}{x_{M}}=a\left(a<0\right)$$
Theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thì a=-2
$$
\rightarrow \frac{x_{O}}{x_{M}}=\frac{1}{cos[\frac{\pi }{\lambda }(d_{2}-d_{1})]}=-2\leftrightarrow \begin{matrix}
\frac{\pi }{\lambda }\left( d_{2}-d_{1} \right)=\frac{2\pi }{3}+k2\pi & & \\
\frac{\pi }{\lambda }\left( d_{2}-d_{1} \right)=-\frac{2\pi }{3}+n2\pi & &
\end{matrix}$$
$$
\leftrightarrow \begin{matrix}
d_{2}-d_{1}=(6k+2)\frac{\lambda }{3} & & \\
d_{2}-d_{1}=(6n-2)\frac{\lambda }{3} & &
\end{matrix}$$
Giải bpt $-AB<>
Ở đây ta tìm được 10 giá trị of K; 10 giá trị of n.
Vậy có 20 điểm
Đáp án B.
 
Bài toán
Trong thí nghiệm về giao thoa sóng với 2 nguồn kết hợp, tại 2 điểm A và b cách nhau 20,6cm người ta đặt 2 nguồn dao động giống nhau. Sóng do 2 nguồn phát ra có bước sóng bằng 2cm. Gọi O là trung điểm của AB. Vào thời điểm t, điểm O có li độ 2cm thì trên đoạn thẳng AB có bao nhiêu điểm có li độ -1cm và dao động ngược pha với điểm O
A. 18.
B. 20.
C. 9.
D. 10.
Giả sử $U_{A}=U_{B}=a\cos\left(\omega t\right)$
 
Lời giải

PT dao động của 1 điểm trên AB và của điểm O là:
$$
\left\{\begin{matrix}
x_{M}=2acos[\frac{\pi }{\lambda }(d_{2}-d_{1})]cos[\omega t-\frac{\pi }{\lambda }(d_{1}+d_{2})] & & \\
x_{O}=2acos[\omega t-\frac{\pi }{\lambda }(d_{1}+d_{2})] & &
\end{matrix}\right.$$
Do O và M dao động ngược pha nên tại mọi thời điểm ta luôn có:
$$\dfrac{x_{O}}{x_{M}}=a\left(a<0\right)$$
Theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thì a=-2
$$
\rightarrow \frac{x_{O}}{x_{M}}=\frac{1}{cos[\frac{\pi }{\lambda }(d_{2}-d_{1})]}=-2\leftrightarrow \begin{matrix}
\frac{\pi }{\lambda }\left( d_{2}-d_{1} \right)=\frac{2\pi }{3}+k2\pi & & \\
\frac{\pi }{\lambda }\left( d_{2}-d_{1} \right)=-\frac{2\pi }{3}+n2\pi & &
\end{matrix}$$
$$
\leftrightarrow \begin{matrix}
d_{2}-d_{1}=(6k+2)\frac{\lambda }{3} & & \\
d_{2}-d_{1}=(6n-2)\frac{\lambda }{3} & &
\end{matrix}$$
Giải bpt $-AB<>
Ở đây ta tìm được 10 giá trị of K; 10 giá trị of n.
Vậy có 20 điểm
Đáp án B.
$d_2+d_1= 20,6$
$\Rightarrow$ $d2=\dfrac{2}{3}+2k+10,3$
và $d2=-\dfrac{2}{3}+2k+10,3$
mà $d_2<20,6$
-> có 9 điểm chứ nhỉ
-> đáp án C
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
L Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
manhktnd98 Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
UyenUK Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm Bài tập Sóng cơ 0
Tuyển 52LQ Trong khoảng O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha $\dfrac{\pi }{6}$ với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
N Nếu tăng dần giá trị của tần số sẽ có bao nhiêu giá trị tạo sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
V Quỹ tích các điểm có biên độ cực đai cực tiểu có bao nhiêu hyperbol mỗi loại Bài tập Sóng cơ 1
F Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với dao động tại O ? Bài tập Sóng cơ 3
F Có bao nhiêu điểm lệch pha một góc $\frac{\pi }{6}$ so với nguồn ? Bài tập Sóng cơ 2
Fờ Tu Trên đoạn AB có bao nhiêu cực đại giao thoa cùng pha với 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 5
A Điểm N dao động cùng pha với M gần M nhất cách M một đoạn có giá trị là bao nhiêu ? Biết AB = 16 cm Bài tập Sóng cơ 4
D Hỏi có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng acăn 2 Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Với tần số nằm trong khoảng từ 8 kHz đến 11 kHz, có bao nhiêu tần số tạo ra sóng dừng ? Bài tập Sóng cơ 2
P Trong thời gian t=2s kể từ lúc (P) có tọa độ x=0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao t Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Diện tích hình vuông ABCD có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
NAMDOAN Có bao nhiêu lần nghe được âm ở miệng ống là to nhất Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Hỏi bạn A nghe được âm có cường độ là bao nhiêu khi bạn ấy ném còn trúng cái bìa cứng? Bài tập Sóng cơ 4
C Tốc độ dao động của N vào thời điểm t, có giá trị là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Trên đường tròn tâm $S_{1}$ có bao nhiêu điểm cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 8
A Tốc độ truyền sóng trên dây là v= 4m/s, muốn có 8 bụng sóng thì tần số dao động phải là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 2
hoankuty Hỏi trên đoạn nối $2$ nguồn có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với 2 nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Hỏi có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn nối $2$ nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
T Đầu A giao động với tần số bao nhiêu để trên dây có 6 bó sóng Bài tập Sóng cơ 0
L Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với các phần tử ở vị trí hai nguồn? Bài tập Sóng cơ 7
hoankuty Hỏi trên đường tròn tâm $I$ bán kính $R=15(cm)$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 6
zkdcxoan Có thể thiết kế phòng để người hát chịu được loa có công suất lớn nhất là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 10
A Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động với biên độc cực tiểu Bài tập Sóng cơ 14
hoankuty Hỏi có bao nhiêu điểm M cực đại và ngược pha với $S_{2}$ ? Bài tập Sóng cơ 24
datanhlg Trên mặt nước có bao nhiêu cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giữa 2 vân liên tiếp cùng màu với vân trung tâm trên màn quan sát có bao nhiêu vân màu vàng? Bài tập Sóng cơ 0
chinhanh9 Trên đoạn MM' có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng a? Bài tập Sóng cơ 10
chinhanh9 Có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với A trên IM? Bài tập Sóng cơ 8
Change Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
huynhcashin Hỏi dây đàn đó có thể phát ra bao nhiêu hoạ âm có tần số trong khoảng 8 kHz -11kHz Bài tập Sóng cơ 6
dhdhn Hỏi trong khoảng giữa đoạn nối A và B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 9
inconsolable Hỏi trên đoạn nối 2 nguồn có bao nhiêu điểm cực đại cùng phau với $u_2$? Bài tập Sóng cơ 2
H Có bao nhiêu gợn sóng hình hyperbol Bài tập Sóng cơ 2
JDieen XNguyeen Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $CD$ có 5 điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Hỏi phải thay đổi tần số bằng bao nhiêu để trên dây có 8 bụng sóng? Bài tập Sóng cơ 3
missyou1946 Đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $S_3S_4$ có 5 điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 3
tranlehaiquan Có bao nhiêu điểm? Bài tập Sóng cơ 1
superstar Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ ,cùng pha với điểm M cách A một khoảng 1cm Bài tập Sóng cơ 1
• ßáñħ Ðä »¼« Tên cướp nghe được tiếng còi có tần số bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 4
Tungthanhphan Điểm M gần B nhất có phương trình sóng $u=asin(10 \pi t)$ cách B một khoảng là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
Tungthanhphan Trong khoảng $S_1S_2$ có bao nhiêu điểm dao dộng với biên đọ cực đại nhưng ngược pha với hai nguồn. Bài tập Sóng cơ 2
S MB có giá trị tối thiểu bằng bao nhiêu để Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Hỏi trên đoạn nối 2 nguồn có bao nhiêu điểm cực đại dao động cùng pha với S1 Bài tập Sóng cơ 3
tien dung Vật có kích thước cỡ bao nhiêu cm Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top