Viết phương trình dao động của vật (3)

Bài toán
Cho ba con lắc lò xo treo các vật (1),(2),(3) dao động theo phương thẳng đứng trong cùng một hệ trục tọa độ với
$x_{1}=12\cos\left(wt-\dfrac{\pi}{6}\right),x_{2}=3\cos\left(wt+\dfrac{\pi}{6}\right)$.
Biết con lắc (2) nằm giữa con lắc (1),(3),khoảng cách theo phương ngang từ lò xo (2) đến lò xo (1) bằng 3 lần khoảng cách tử lò xo (2) đến lò xo (2).Trong quá trình dao động ba vật luôn thẳng hàng.Phương trình dao động của vật (3) là
A. $x_{3}=6\cos\left(wt-\dfrac{\pi}{2}\right)$
B. $x_{3}=4\cos\left(wt+\dfrac{\pi}{2}\right)$
C. $x_{3}=9\cos\left(wt+\dfrac{\pi}{2}\right)$
D. $x_{3}=3\cos\left(wt-\dfrac{\pi}{2}\right)$
 
Bài toán
Cho ba con lắc lò xo treo các vật (1),(2),(3) dao động theo phương thẳng đứng trong cùng một hệ trục tọa độ với
$x_{1}=12\cos\left(wt-\dfrac{\pi}{6}\right),x_{2}=3\cos\left(wt+\dfrac{\pi}{6}\right)$.
Biết con lắc (2) nằm giữa con lắc (1),(3),khoảng cách theo phương ngang từ lò xo (2) đến lò xo (1) bằng 3 lần khoảng cách tử lò xo (2) đến lò xo (2).Trong quá trình dao động ba vật luôn thẳng hàng.Phương trình dao động của vật (3) là
A. $x_{3}=6\cos\left(wt-\dfrac{\pi}{2}\right)$
B. $x_{3}=4\cos\left(wt+\dfrac{\pi}{2}\right)$
C. $x_{3}=9\cos\left(wt+\dfrac{\pi}{2}\right)$
D. $x_{3}=3\cos\left(wt-\dfrac{\pi}{2}\right)$
Lời giải

Phần tìm mối liên hệ giữa $x_{1};x_{2};x_{3}$ bạn làm như trong này nhé!
http://vatliphothong.vn/t/5351/
Ta có:
$$x_{3}=\dfrac{4x_{2}-x_{1}}{3}=\dfrac{4.3\angle30+12\angle 150 }{3}=4\cos\left(\omega t-\dfrac{\pi }{2}\right)\left(cm\right)$$
Đáp án B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
Hữu Lợi Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 3
T Hãy viết phương trình dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 2
L Viết phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
H Viết phương trình dao động của vậta Bài tập Dao động cơ 3
F Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 5
F Hãy viết phương trình chuyển động của hệ hai vật m và m1 Bài tập Dao động cơ 1
D Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 6
Hải Quân Viết phương trình dao động của hệ? Bài tập Dao động cơ 2
N Viết phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
apple13197 Cách viết phương trình khoảng cách hai dao động? Bài tập Dao động cơ 10
thanhphong_dragon Viết phương trình dao động của hệ hai vật Bài tập Dao động cơ 2
San Bằng Tất Cả Viết phương trình dao động của vật nhỏ sau khi nó rời khỏi giá đỡ Bài tập Dao động cơ 2
thoheo Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
thoheo Viết phương trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
luxubuhl Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Viết phương trình dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Viết phương trình chuyển động của vật? Bài tập Dao động cơ 3
P Viết phương trình dao động của vật?? Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Viết phương trình dao động của hệ hai vật Bài tập Dao động cơ 2
O Chứng minh vật dao động điều hòa .viết ptdđ của vật Bài tập Dao động cơ 10
San Bằng Tất Cả Viết biểu thức tính $l$ theo $L_{1}$ và $A$ Bài tập Dao động cơ 0
thoheo Viết biểu thức tọa độ của vật theo thời gian Bài tập Dao động cơ 1
D Chu kì dao động và phương trình dao động của con lắc có thể là? Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Minh Cảnh Phương trình dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 6
L Phương trình dao động của quả cầu có dạng là Bài tập Dao động cơ 1
L Phương trình dao động của quả cầu có dạng là Bài tập Dao động cơ 1
L Phương trình li độ dài của vật là Bài tập Dao động cơ 3
Đạo_Cappj Vị trí cân bằng mới của vật lệch khỏi phương thẳng đứng một góc là? Bài tập Dao động cơ 3
kienduc_2000 Phương trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 6
Y Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 0
hientran Khoảng cách $m_{1}$ và $m_{3}$ theo phương thẳng đứng gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 10
My sky Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 0
My sky Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 0
P Tìm trạng thái quá khứ tương lai đối với Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán cho biết phương trình của x,v,a,f Bài tập Dao động cơ 2
F Phương trình dao động là ? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi thời gian để hai con lắc trùng phương lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 4
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
Nô BiTa Chọn phương án đúng ? Bài tập Dao động cơ 10
Mờ Rờ Light Em hãy trình bày phương án xác định gần đúng thể tích của một căn phòng? Bài tập Dao động cơ 0
F Thời gian ngắn nhất sao đó để khoảng cách 2 chất điểm bằng 8 cm theo phương 0x có giá trị là ? Bài tập Dao động cơ 1
P Gốc thời gian là lúc vận tốc $v=-\frac{v_{max}}{2}$ và đang tăng thì phương trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 2
P Phương trình dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 3
N Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 5
blackberry9320 Phương trình dao động tổng hợp của vật là Bài tập Dao động cơ 2
giolanh Biểu thức bình phương tần số góc có dạng Bài tập Dao động cơ 2
wrighty11 Phương trình dao động 2 vật là: Bài tập Dao động cơ 3
A Phương trình dao động của $x_2$ là. Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Ở thời điểm người thợ xây buông tay thì dây dọi lệch khỏi phương thẳng đứng một góc gần đúng bằng? Bài tập Dao động cơ 2
0 Tìm phương trình x3. Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top