Tính biên độ sau đó:

Bài toán
Một con lắc lò xo nằm ngang.Vật dao động với chu kì T,biên độ 8cm,khi vật qua vị trí x=2cm thì người ta giữ cố định 1 điểm trên lò xo sao cho phần lò xo không tham gia vào sự dao động bằng 2/3 chiều dài ban đầu của lò xo.Tính biên độ sau đó:
A. $\dfrac{\sqrt{94}}{3}$cm
B. $\dfrac{\sqrt{184}}{3}$cm
C. 9.6 cm
D. 2 cm
 
Bài toán
Một con lắc lò xo nằm ngang.Vật dao động với chu kì T,biên độ 8cm,khi vật qua vị trí x=2cm thì người ta giữ cố định 1 điểm trên lò xo sao cho phần lò xo không tham gia vào sự dao động bằng 2/3 chiều dài ban đầu của lò xo.Tính biên độ sau đó:
A. $\dfrac{\sqrt{94}}{3}$cm
B. $\dfrac{\sqrt{184}}{3}$cm
C. 9.6 cm
D. 2 cm
Lời giải

$$\dfrac{k_{1}}{k_{2}}=\dfrac{l_{2}}{l_{1}}=\dfrac{1}{3}\leftrightarrow k_{2}=3k_{1}$$
Tại x=2(cm)
$$\leftrightarrow E_{d}=15E_{t}\left(E_{d}=nE_{t}\rightarrow x=\dfrac{A}{\sqrt{n+1}}\right)\rightarrow E_{t}=\dfrac{E}{16}$$
Sau khi giữ điểm cố định lò xo, năng lượng của vật bị mất là: $$E'=\dfrac{2}{3}E_{t}=\dfrac{E}{24}$$
Vật dao động với năng lượng mới:
$$E_{2}=E-\dfrac{E}{24}=\dfrac{23E}{24}$$
$$\rightarrow \dfrac{23}{24}\dfrac{1}{2}k_{1}A^{2}=\dfrac{1}{2}3k_{1}A'^{2}\leftrightarrow A'=\dfrac{A\sqrt{46}}{12}=\dfrac{\sqrt{184}}{3}\left(cm\right)$$
Đáp án B.
 
Bài toán
Một con lắc lò xo nằm ngang.Vật dao động với chu kì T,biên độ 8cm,khi vật qua vị trí x=2cm thì người ta giữ cố định 1 điểm trên lò xo sao cho phần lò xo không tham gia vào sự dao động bằng 2/3 chiều dài ban đầu của lò xo.Tính biên độ sau đó:
A. $\dfrac{\sqrt{94}}{3}$cm
B. $\dfrac{\sqrt{184}}{3}$cm
C. 9.6 cm
D. 2 cm
Mình nghĩ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này phải nói là "khi vật qua vị trí x=2cm thì người ta giữ cố định 1 điểm trên lò xo sao cho phần lò xo không tham gia vào sự dao động bằng 2/3 chiều dài ngay tại thời điểm đó của lò xo" thì chính xác hơn vì việc giữ cố định một điểm trên lò xo xảy ra khi lò xo đang giãn.
Hơn nữa, ta thấy nếu như phần lò xo không tham gia vào sự dao động bằng 2/3 chiều dài ban đầu của lò xo thì $L'=\dfrac{1}{3}l$ (với $L'$ là chiều dài lò xo dao động (khi bị giữ), $l$ là chiều dài tự nhiên (ban đầu) của lò xo). $L'$ đã bao gồm $\dfrac{1}{3}l$ là chiều dài tự nhiên của lò xo dao động khi bị giữ, hơn nữa, vì lúc này lò xo giãn nên $L'$ còn có thêm một độ dài $x$ là độ giãn của lò xo. Do đó, $L'> \dfrac{1}{3}l$ (không thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365).
Mình sẽ giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với giả thiết: "khi vật qua vị trí x=2cm thì người ta giữ cố định 1 điểm trên lò xo sao cho phần lò xo không tham gia vào sự dao động bằng 2/3 chiều dài ngay tại thời điểm đó của lò xo"
Khi đi qua vị trí $x=2cm$ vật có \begin{cases} W_{d}=\dfrac{15}{16}W \\ W_{t}=\dfrac{1}{16}W \end{cases} với $W,W_{d},W_{t}$ lần lượt là cơ năng, động năng, thế năng của vật tại đó.
Theo đề: $L'=\dfrac{1}{3}L\Rightarrow \begin{cases} k'=3k \\ x'=\dfrac{1}{3}x \end{cases}$
(với $L',L,k',k,x',x$ lần lượt là chiều dài lò xo dao động khi lò xo bị giữ, chiều dài lò xo lúc nó giãn $2cm$, độ cứng của lò xo dao động lúc nó bị giữ, độ cứng ban đầu của lò xo, độ giãn của lò xo dao động lúc bị giữ, độ giãn của lò xo ban đầu ($2cm$)).
Khi lò xo bị giữ, thế năng của vật là $W_{tsau}=\dfrac{1}{2}k'x'^{2}=\dfrac{1}{48}W$ (động năng trong hai quá trình là như nhau $W_{d}$)
Cơ năng lúc sau là $W_{sau}=W_{tsau}+W_{d}=\dfrac{23}{24}W$.
Lập tỉ số $\dfrac{W_{tsau}}{W}=\dfrac{k'A'^{2}}{kA^{2}}=\dfrac{23}{24}$ suy ra biên độ lúc sau $A'=\dfrac{2\sqrt{46}}{3}cm\Rightarrow $ B.
------------------
Không biết có làm sai gì không nữa :3
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
honganle99 Tính biên độ góc $\alpha _0$? Bài tập Dao động cơ 2
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
K Tính biên độ dao động CLLX. Bài tập Dao động cơ 1
Nô BiTa Tính biên độ dao động của con lắc sau khi lò xo 2 đứt? Bài tập Dao động cơ 8
N Tính biên độ dao động của vật sau đó Bài tập Dao động cơ 3
M Tính biên độ dao động khi ngưng tác dụng lực Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Tính biên độ dao động mới của vật Bài tập Dao động cơ 2
phaidodaihoc1996 Xác định khoảng cách giữa vị trí cân bằng mới và vị trí cân bằng cũ. Tính biên độ mới Bài tập Dao động cơ 6
T Biên độ dao động A của vật nặng tính theo độ dãn $\Delta l_{0}$ của lò xo khi vật nặng ở VTCB là Bài tập Dao động cơ 1
hoangmac Tính biên độ góc của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 3
P Dao động tổng hợp.Tính biên độ A1? Bài tập Dao động cơ 2
tranladth Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
cuongk46t1 Tính công suất của một máy duy trì dao động của con lắc với biên độ ban đầu Bài tập Dao động cơ 3
To_Be_The_Best Tính biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 2
N Tính biên độ dao động mới của hệ. Bài tập Dao động cơ 6
Đá Tảng Xác định biên độ và chu kỳ dao động của vật còn lại sau đó tính khoảng cách giữa 2 vật khi vật Bài tập Dao động cơ 2
T Tính $\varphi _{2}$ để biên độ $A_{1}$ lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
To_Be_The_Best Tính biên độ dao động mới của vật Bài tập Dao động cơ 8
P Tính biên độ dao động cực đại của vật trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 1
P Tính biên độ dao động mới của con lắc. Bài tập Dao động cơ 10
To_Be_The_Best Tính biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 7
Sky Fighter Biên độ con lắc tính theo độ dãn $\Delta l$ tại VTCB là Bài tập Dao động cơ 3
thehiep Tính biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 1
thehiep Tính biên độ dao động khi đốt sợi dây nối hai vật Bài tập Dao động cơ 1
ferollsan Tính biên độ của dao động thứ nhất Bài tập Dao động cơ 3
D Vật đi tiếp 0,75s nữa thì quay lại M đúng một chu kì. Tính biên độ của dao động. Bài tập Dao động cơ 2
Spin9x Tính tỉ số biên độ sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
M Một vật thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ $T=3,14s$ và biên độ $A=4m.$ Tính vận tốc khi vật đi Bài tập Dao động cơ 1
M Biết năng lượng dao động của nó là $0,02J.$ Tính biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 1
D Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tính biên độ riêng cực đại của vật mà chưa làm lò xo đứt. Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Tính biên độ, chu kì và tần số góc Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Tính biên độ dao động của con lắc lò xo . Bài tập Dao động cơ 6
M Tính biên độ của con lắc. Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Sau $t=\dfrac{7T}{12}$ vật đi được quãng đường $10cm$.Tính biên độ dao động. Bài tập Dao động cơ 1
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
thẳng tiến tớ FTU Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m Bài tập Dao động cơ 8
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
H Tính Vo ? Bài tập Dao động cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top