C biến thiên Một trong số các giá trị công suất tiêu thụ của mạch có thể là

Bài toán
Đặt vào hai đầu mạch điện gồm điện trở thuần $R=100(\Omega )$ và tụ điện C mắc nối tiếp (C có giá trị hữu hạn và khác 0) một điện áp có biểu thức $u=100[1+\cos(100\pi t+\dfrac{\pi }{4})](V)$. Khi thay đổi C thì công suất tiêu thụ của cả đoạn mạch thay đổi. Một trong số các giá trị công suất tiêu thụ của mạch có thể là:
A. 200W
B. 50W
C. 150W
D. 25W
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Đặt vào hai đầu mạch điện gồm điện trở thuần $R=100(\Omega )$ và tụ điện C mắc nối tiếp (C có giá trị hữu hạn và khác 0) một điện áp có biểu thức $u=100[1+\cos(100\pi t+\dfrac{\pi }{4})](V)$. Khi thay đổi C thì công suất tiêu thụ của cả đoạn mạch thay đổi. Một trong số các giá trị công suất tiêu thụ của mạch có thể là:
A. 200W
B. 50W
C. 150W
D. 25W
Lời giải

$$u=100+100\cos\left ( \omega t+\dfrac{\pi }{4} \right ) $$
$$I_{1 chieu}=1A: I_{xc}=\dfrac{1}{\sqrt{2}} $$
$$I_{hd}=\sqrt{I_{1chieu}^{2}+I_{xc}^{2}}=\dfrac{\sqrt{6}}{2} $$
$$P=RI_{hd}^{2}=150W $$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

$$u=100+100\cos\left ( \omega t+\dfrac{\pi }{4} \right ) $$
$$I_{1 chieu}=1A: I_{xc}=\dfrac{1}{\sqrt{2}} $$
$$I_{hd}=\sqrt{I_{1chieu}^{2}+I_{xc}^{2}}=\dfrac{\sqrt{6}}{2} $$
$$P=RI_{hd}^{2}=150W $$
Vì mạch có tụ nên ta bỏ qua điện 1 chiều
$$P < I_{xc}^2.R =\dfrac{U^2.R}{R^2+Z_C^2} < \dfrac{U^2}{R} = 50 W$$
Nên $P = 25 W$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là? Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là? Bài tập Điện xoay chiều 2
haninso Tỉ số giữa thời gian sáng và tắt của đèn trong một chu kì dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
Heavenpostman MPĐ Trong máy phát điện xoay chiều một pha, suất điện động xoay chiều có tần số không phụ thuộc vào ? Bài tập Điện xoay chiều 4
H C biến thiên Một trong số các giá trị công suất tiêu thụ của mạch có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Trong một chu kì của dòng điện, công suất tức thời bằng 0 bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Trong một chu kì, thời gian mà mạch sinh công âm là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
highhigh Trong một chu kì, thời gian mà mạch sinh công âm là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 5
V Điện lượng qua mạch trong một chu kỳ và trong nửa chu kỳ lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 9
H R biến thiên Nhiệt lượng tỏa ra trên biến trở từ trong một đơn vị thời gian như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
vat_ly_oi Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây và nhiệt lượng tỏa ra trong một phút là: Bài tập Điện xoay chiều 5
Đ Giá trị trung bình của cường độ dòng điện xoay chiều $i=4cos(100\pi t)(A)$ trong một thời gian Bài tập Điện xoay chiều 8
Sao Mơ Trong một chu kỳ khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp cho mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 2
N MPĐ Khi cường độ dòng điện chạy qua một dây pha cực đại thì dòng điện chạy trong hai dây pha còn lại có Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tức thời Trong một phần tư chu kì đầu tiên, công suất tiêu thụ tức thời của đoạn mạch có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 5
NTH 52 Tính điện lượng qua bình theo một chiều trong thời gian 16 phút 5 giây? Bài tập Điện xoay chiều 3
__Black_Cat____! Trong cùng một điều kiện, dây chì chịu được dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng tối đa là? Bài tập Điện xoay chiều 1
hongmieu Thể tích khí (điều kiện chuẩn) thu được ở một điện cực trong một chu kỳ dòng điện xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 Trong một chu kì, khoảng thời gian điện áp giữa hai đầu đoạn mạch thực hiện công âm là: Bài tập Điện xoay chiều 6
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
Đàm Nam Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 0
Phùng Tiến Hào Thay đổi f đến khi hệ số công suất mạch còn một nửa thì công suất của mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
lethisao Nối hai đầu ra của một máy phát điện xoay chiều một pha có 1 cặp cực vào hai đầu đoạn mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 3
X Truyền tải điện Hỏi tại trạm phát người ta đã đặt một biến áp có hệ số là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
I L biến thiên Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều $u=U_{0}cos100\Pi t$ (V) Bài tập Điện xoay chiều 0
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
I C biến thiên Nối một ampe kế xoay chiều (lí tưởng) với hai đầu tụ điện thì số chỉ ampe kế là Bài tập Điện xoay chiều 6
I Một cuộn dây mắc vào dòng điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 3
T Truyền tải điện Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu điện thế hiệu d Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Véc tơ pháp tuyến n hợp với véc tơ B một góc là? Bài tập Điện xoay chiều 2
T Lệch pha Điện áp $u_{MN}$ lệch pha so với điện áp $u_{MP}$ một góc là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Rôto thay đổi một lượng (so với $n_3$) gần với lượng giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm một điện trở Ro với R: Bài tập Điện xoay chiều 10
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Nếu một bóng đèn bị cháy thì Bài tập Điện xoay chiều 3
I Một khung dây hình chữ nhật chiều dài 40cm chiều rộng 10cm quay đều Bài tập Điện xoay chiều 0
Thanh THĐ Truyền tải điện Khi một tổ máy ngừng hoạt động thì hiệu suất truyền tải vẫn trên đường dây đó là: Bài tập Điện xoay chiều 7
Trần Nhật Phong Truyền tải điện Một trạm hạ áp cấp điện cho nông trại Bài tập Điện xoay chiều 1
H Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
ThanhBook Truyền tải điện Hỏi khi chỉ còn một tổ máy thì hiệu suất H' bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 2
P Truyền tải điện Để giảm công suất hao tổn trên đường dây tải điện 100 lần thì điện áp giữa hai cực của một trạm phát Bài tập Điện xoay chiều 0
T Nếu khi chỉ còn một tổ máy với hiệu suất H'. Tính H' Bài tập Điện xoay chiều 9
ShiroPin MPĐ Một máy phát điện ba pha cần tạo ra điện áp pha tối thiểu là bao nhiêu để chạy động cơ trên Bài tập Điện xoay chiều 4
ShiroPin Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một tram phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần Bài tập Điện xoay chiều 8
leduong Vào thời điểm dòng điện ở một cuộn dây có cường độ Bài tập Điện xoay chiều 3
N Để điện áp giữa hai đầu cuộn dây thứ hai đạt giá trị lớn nhất thì phải mắc nối tiếp thêm một tụ ? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Phải cung cấp cho mạch một công suất 14,4mW, khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu tụ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Snow_flower_9x Truyền tải điện Khi cho một tổ máy ngừng hoạt động, máy còn lại hoạt động bình thường thì hiệu suất tài điện là Bài tập Điện xoay chiều 5
N Tức thời Tại một thời điểm nào đó, điện áp trên điện trở và trên cuộn dây có giá trị tức thời đều là 40V thì Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 MBA Khi mắc cuộn 2 vào một hiệu điện thế $U_2$, thì cuộn 1 để hở có hiệu điện thế là? Bài tập Điện xoay chiều 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top