Li độ của D cách vị trí cân bằng là

Bài toán
Một sóng cơ lan truyền với chu kì T, biên độ A. Ở thời điểm $t_o$ li độ các phần tử tại B và C tương ứng là -24cm và 24cm; các phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm $t_1$, li độ các phần tử tại B,C cùng là +10cm thì phần tử ở D cách vị trí cân bằng là:
A. 26cm
B. 28cm
C. 34cm
D. 17cm
 
Bài toán
Một sóng cơ lan truyền với chu kì T, biên độ A. Ở thời điểm $t_o$ li độ các phần tử tại B và C tương ứng là -24cm và 24cm; các phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm $t_1$, li độ các phần tử tại B,C cùng là +10cm thì phần tử ở D cách vị trí cân bằng là:
A. 26cm
B. 28cm
C. 34cm
D. 17cm
Lời giải

Capture.PNG

$$\left ( \dfrac{24}{A} \right )^{2}+\left ( \dfrac{10}{A} \right )^{2}=1 $$
$$sin^{2}+\cos^{2}=1 $$
A=26
Bài này hình như đã thảo luận rồi,lần sau b tìm kiếm trước rồi hẵn đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
K Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5 cm tại thời điểm 2,125s là: Bài tập Sóng cơ 8
A Li độ của điểm $M$ trên dây cách $O$ 2,5 m tại thời điểm 2 s là Bài tập Sóng cơ 6
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
nguyễn thành Biên độ dao động của môi trường tại điểm cách tâm phát sóng cầu 5cm là? Bài tập Sóng cơ 9
inconsolable 2 điểm gần B nhất có biên độ dao động bằng 1 nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng cách nhau 1 Bài tập Sóng cơ 3
inconsolable Trên đoạn AB điểm M dao động với biên độ 1cm cách trung điểm của AB 1 đoạn gần nhất là : Bài tập Sóng cơ 2
T Ở thời điểm $t_{1}$,li độ các phần tử tại B và C cùng là +10mm thì phần tử ở D cách VTCB của nó Bài tập Sóng cơ 4
Math_IneRap Tính li độ của M cách O $60cm$ tại thời điểm $t=12,125$? Bài tập Sóng cơ 1
K Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách trung trực của AB gần nhất một khoảng? Bài tập Sóng cơ 7
S Điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của AB 1 đoạn là? Bài tập Sóng cơ 4
V Xác định li độ của điểm N cách một điểm bụng 51cm ở thời điểm trên? Bài tập Sóng cơ 1
D Điểm dao động với biên độ 1 cm cách trung điểm của đoạn AB một đoạn gần nhất là? Bài tập Sóng cơ 0
N Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại thời điểm 2,125 s là: Bài tập Sóng cơ 1
P Li độ của điểm M cách O 1 khoảng 2m tại thời điểm 2s là? Bài tập Sóng cơ 1
To_Be_The_Best Tính li độ sóng của điểm M cách nguồn 8 cm Bài tập Sóng cơ 1
levietnghials Tốc độ dao động cực đại của một phần tử $M$ cách $A$ 16cm là: Bài tập Sóng cơ 3
T Biên độ dao động của tại một điểm có khoảng cách xác định. Bài tập Sóng cơ 1
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
Đạt QH Tốc độ của một điểm Bài tập Sóng cơ 8
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
tritanngo99 Độ lớn gia tốc của phần tử N Bài tập Sóng cơ 1
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
M Khi P qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc tương đối của P so với Q là ? Bài tập Sóng cơ 0
N Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là? Bài tập Sóng cơ 6
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
lethisao Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là Bài tập Sóng cơ 1
L Tại thời điểm phần tử C có li độ $3cm$ và đang hướng ra xa vị trí cân bằng thì li độ của phần tử $D$ Bài tập Sóng cơ 4
Mến Xem biên độ của sóng không đổi khi truyền đi thì biên độ của sóng bằng Bài tập Sóng cơ 1
V Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 7
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
P Li độ dao động của phần tử tại M ở thời điểm t+T/8 là Bài tập Sóng cơ 1
H Li độ dao động của M vào thời điểm $t_2=\left(t_1+2,01\right)$ s bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
L Biên độ dao động của 1 điểm Bài tập Sóng cơ 5
N Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và ngược pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 3
Fờ Tu Lúc đó tốc độ dao động của điểm N sẽ là Bài tập Sóng cơ 14
phanha11a1 Biên độ của 1 điểm trên đường trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 4
giolanh Nếu tăng dần tần số của hai nguồn lên hai lần thì biên độ tại $M$ lúc này là Bài tập Sóng cơ 4
A Tại thời điểm mà li độ của M là 3 mm thì li độ của N có giá trị bằng: Bài tập Sóng cơ 4
c87777 Biên độ cực đại của trận động đất Bài tập Sóng cơ 4
C Mức cường độ âm tại trung điểm C của AB là Bài tập Sóng cơ 6
Hải Quân Để trên đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang là Bài tập Sóng cơ 2
A Xác định li độ của phầntử tại điểm C vào thời điểm $t_2 = t_1 + 9/40 s$ Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tại thời điểm khi li độ dao động của phần tử tại I là 2 cm thì li độ dao động của phần tử tại M là? Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Tốc độ dao động cực đại của điểm M là? Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tại thời điểm li độ của C là - 2 cm thì li độ của D là Bài tập Sóng cơ 2
T M, N cùng nằm trên một hình elip . Tại thời điểm $t_{1}$ li độ của M là $\sqrt{3}$ thì của N là Bài tập Sóng cơ 0
please help Tốc độ của phần tử tại N là? Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top