Số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O ?

Bài toán
Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng , không hấp thụ âm có hai nguồn âm điểm, giống nhau với công suất không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm $20dB$.Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm là $30dB $ thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O là :
A. 4
B. 3
C. 5
D. 7
 
Bài toán

Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng , không hấp thụ âm có hai nguồn âm điểm, giống nhau với công suất không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm $20dB$.Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm là $30dB $ thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O là :


A. 4
B. 3
C. 5
D. 7
Lời giải

Giả sử $OA=2\left(m\right);OM=1\left(m\right)$, Công suất mỗi nguồn là: $P=\pi \left(W\right)$
Như vậy công suất của nguồn tại O ban đầu và sau khi đặt thêm các nguồn âm là:
$$P_{1}=2\pi \left(W\right);P_{2}=\left(n+2\right)\pi \left(W\right)$$
$$
\left\{\begin{matrix}
I_{A}=\dfrac{2\pi }{4\pi 4}=\dfrac{1}{8}\left(\dfrac{W}{m^}{2}\right) & & \\
I_{B}=\dfrac{\left(n+2\right)\pi }{4\pi .1}=\dfrac{n+2}{4}\left(\dfrac{W}{m^}{2}\right) & &
\end{matrix}\right.$$
$$\rightarrow L_{A}-L_{B}=10log\dfrac{I_{A}}{I_{B}}\rightarrow \dfrac{1}{\left(n+2\right)2}=\dfrac{1}{10}\rightarrow n=3$$
Đáp án B.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tỉ số khoảng cách 2 điểm đến nguồn âm Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Cần phải đặt O số nguồn âm giống nguồn ban đầu là Bài tập Sóng cơ 2
hoankuty Khi tổng hợp chúng lại thành 1 nguồn âm thì có tần số là Bài tập Sóng cơ 15
Snow_flower_9x Tìm số nguồn âm cần đặt thêm tại O Bài tập Sóng cơ 3
lvcat Tìm số nguồn âm cần đặt thêm tại O thỏa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán Bài tập Sóng cơ 1
ChienNguyen111 Tần số dao động của nguồn Bài tập Sóng cơ 0
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
D Số điểm dao động cực đại và ngược pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 2
T Số điểm M trên xx ' dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 2
Văn Long Số điểm cực đại cực tiểu trên đường vuông góc với 2 nguồn tại I. Bài tập Sóng cơ 1
B Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN Bài tập Sóng cơ 3
shochia Tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Số điểm cực đại giữa AB khi chưa dịch chuyển nguồn là: Bài tập Sóng cơ 0
N Số điểm dao động vuông pha với hai nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 7
anhhudson Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A trên đường tròn là? Bài tập Sóng cơ 2
L Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD là Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Hương Ly Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn CO là? Bài tập Sóng cơ 6
Tinh Hoang Tần số dao động của nguồn là? Bài tập Sóng cơ 9
minhtangv Tìm số điểm dao động cực đại cùng pha 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 12
Tinh Hoang Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 9
minhtangv Số điểm dao động với biên độ cực đại cùng pha với hai nguồn Bài tập Sóng cơ 6
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn A Bài tập Sóng cơ 11
giolanh Nếu tăng dần tần số của hai nguồn lên hai lần thì biên độ tại $M$ lúc này là Bài tập Sóng cơ 4
Long Stoner Số điểm dao động với biên độ lớn nhất giữa hai nguồn Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
quan trang Tần số min của các nguồn Bài tập Sóng cơ 1
T Trên đoạn MN , số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O Bài tập Sóng cơ 0
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
P Số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O là Bài tập Sóng cơ 2
21653781 Tần số dao động của hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
A Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 1
B Số điểm tối đa trên đoạn AC dao động vuông pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 6
lannhi Tần số của nguồn nhỏ nhất để bắt đầu có sóng dừng Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Số nguồn cần đặt thêm là? Bài tập Sóng cơ 6
A Số điểm giao động cực đại đồng pha, ngược pha với nguồn là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 8
cuonghp96 Tần số dao động của hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
Enzan Tìm số điểm dao động ngược pha với hai nguồn trên đoạn CO Bài tập Sóng cơ 2
T Số các điểm có biên độ 3mm trên đoạn nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 3
luxubuhl Xác định số điểm cực đại, cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn AB Bài tập Sóng cơ 6
inconsolable Trên khoảng AB,số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với 2 nguồn (không kể 2 nguồ Bài tập Sóng cơ 4
minhdoan Tìm số điểm trên dây dao động ngược pha với nguồn ở thời điểm t=0,5 s Bài tập Sóng cơ 2
skylinehermes Tính số điểm trên chu vi hình vuông ABCD dao động cùng pha với nguồn O Bài tập Sóng cơ 4
P Số điểm M trên δ dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là. Bài tập Sóng cơ 1
A Tần số dao động nhỏ nhất mà các nguồn phát ra có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 2
huynhcashin Trên đường nối hai nguồn, số điểm dao động với biên độ cực đại cùng pha với nhau Bài tập Sóng cơ 2
G Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha vs 2 nguồn là Bài tập Sóng cơ 8
Gem Số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn ( không kể 2 nguồn) là Bài tập Sóng cơ 2
tien dung Đường cao CH vuông góc với AB tại H. Trên đoạn CH có số điểm dao động cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top