Tỉ số a/b bằng

Bài toán
Tại 1 điểm trên mặt nước có 1 nguồn dao động tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng đó.Coi môi trường là tuyệt đối đàn hồi.M và N cách nguồn lần lượt các đoạn a và b.Biên độ dao động tại M gấp 4 lần tại N.tỉ số a/b bằng:
A. 1/2
B. 1/16
C. 1/6
D. 1/4
 
Bài toán
Tại 1 điểm trên mặt nước có 1 nguồn dao động tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng đó.Coi môi trường là tuyệt đối đàn hồi.M và N cách nguồn lần lượt các đoạn a và b.Biên độ dao động tại M gấp 4 lần tại N.tỉ số a/b bằng:
A. 1/2
B. 1/16
C. 1/6
D. 1/4
Lời giải

$$\dfrac{E_{M}}{E_{N}}=\dfrac{b}{a}=\left ( \dfrac{A_{M}}{A_{N}} \right )^{2}=16\rightarrow \dfrac{a}{b}=\dfrac{1}{16}$$
Đáp án B.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

$$\dfrac{E_{M}}{E_{N}}=\dfrac{b}{a}=\left ( \dfrac{A_{M}}{A_{N}} \right )^{2}=16\rightarrow \dfrac{a}{b}=\dfrac{1}{16}$$
Đáp án B.
Xem bạn trả lời mình thấy rất hiển nhiên, vậy mà mình không nghĩ ra. Haiz, học rồi áp dụng còn là 1 khoảng cách mà chẳng biết là bao xa. Hì
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
banana257 Xác định tỉ số $\dfrac{AC}{SA}$ biết cường độ âm tại B bằng 4 lần cường độ âm tại A Bài tập Sóng cơ 1
H Biết biên độ dao động của phần tử tại M gấp 4 lần tại N. Tỉ số $R_1/R_2$ bằng Bài tập Sóng cơ 2
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
V Tỉ số khoảng cách 2 điểm đến nguồn âm Bài tập Sóng cơ 1
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
A Tỉ số giữa vận tốc cực đại của M và vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số vận tốc của điểm P và Q Bài tập Sóng cơ 5
GS.Xoăn Tỉ số $\delta=\dfrac{d_{max}}{d_{min}}$ có giá trị gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau Bài tập Sóng cơ 8
Q Tỉ số khoảng cách Bài tập Sóng cơ 4
Nguyễn Thị Khánh Hà Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng và tốc độ cực đại của phần tử vật chất môi trường Bài tập Sóng cơ 3
highhigh Tỉ số tốc độ dao động cực đại của M và của N Bài tập Sóng cơ 3
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
inconsolable Tính tỉ số li độ của điểm M với li độ của điểm N Bài tập Sóng cơ 3
chinhanh9 Tỉ số nào sau đây đúng? Bài tập Sóng cơ 1
H Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử với tốc độ truyền sóng là? Bài tập Sóng cơ 2
L Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 5
N Tỉ số giữa li độ của $ M_{1}$ so với$ M_{2}$ là Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Tỉ số giữa li độ của $M_1$ so với $M_2$ là? Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm tỉ số giữa tốc độ cực đại của mổi phần tử môi trường và tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 2
kiemro721119 Tỉ số $\dfrac{\varphi _1}{\varphi _2}$ là: Bài tập Sóng cơ 1
C Tính tỉ số $\ \frac{R_1}{R_2}$ Bài tập Sóng cơ 1
dtdt95 Biết mức cường độ âm,tính tỉ số $\frac{OA}{OC}$ Bài tập Sóng cơ 2
huynhcashin Cường độ âm tỉ lệ với bình phương biên độ âm Bài tập Sóng cơ 3
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
ChienNguyen111 Tần số dao động của nguồn Bài tập Sóng cơ 0
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
K Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
Dando Nguyễn Tần số kích thích Bài tập Sóng cơ 1
P Trên $MS_1$ có số điểm cực đại giao thoa là Bài tập Sóng cơ 2
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
Đạt QH Số vân cực đại trong vùng giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 4
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
Băng Kì Tần số sóng trên dây khi đó bằng? Bài tập Sóng cơ 0
D Số điểm dao động cực đại và ngược pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 2
lethaopdf Số điểm nhiều nhất không dao động Bài tập Sóng cơ 0
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
tritanngo99 Bước sóng ứng với tần số âm cơ bản do dây phát ra bằng: Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Muốn dây rung thành một bó thì tần số dao động $f$ là Bài tập Sóng cơ 1
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
Nhật Hoa Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 1
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
T Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 4
V Số đường cực đại giao thoa quan sát được trên mặt nước là Bài tập Sóng cơ 1
N Trên chu vi hình chữ nhật $ABCD$, số điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
T Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top