Tìm điện áp trên tụ $C_2$ khi nối tắt tụ $C_1$

Bài toán: Mạch dao động gồm một cuộn cảm L và 2 tụ $C_1 , C_2$ mắc nối tiếp. Ta nạp cho bộ tụ điện đến điện áp $U_0=9 V$. Vào lúc dòng điện qua cuộn cảm L có $i=\dfrac{I_0}{\sqrt{3}}$ ta nối tắt $C_1$. Hỏi lúc đó điện áp trên tụ $C_2$ là bao nhiêu biết $3C_1=C_2$
 
lvcat đã viết:
Bài toán:Mạch dao động gồm một cuộn cảm L và 2 tụ $C_1 , C_2$ mắc nối tiếp. Ta nạp cho bộ tụ điện đến điện áp $U_0=9 V$. Vào lúc dòng điện qua cuộn cảm L có $i=\dfrac{I_0}{\sqrt{3}}$ ta nối tắt $C_1$. Hỏi lúc đó điện áp trên tụ $C_2$ là bao nhiêu biết $3C_1=C_2$
Giải:
$\dfrac{1}{{C}_{b}}=\dfrac{1}{{C}_{1}}+\dfrac{1}{{C}_{2}}=\dfrac{4}{{C}_{2}}
\Rightarrow {C}_{2}=4{C}_{b}$

$i=\dfrac{{I}_{0}}{\sqrt{3}}\Rightarrow {W}_{L}=\dfrac{1}{3}W\Rightarrow {W}_{C}=\dfrac{2}{3}W$
$\Rightarrow {C}_{2}{{U}_{2}}^{2}={C}_{b}{{U}_{0}}^{2}\Rightarrow {U}_{2}=\dfrac{9}{\sqrt{6}}$
 
dan_dhv đã viết:
lvcat đã viết:
Bài toán:Mạch dao động gồm một cuộn cảm L và 2 tụ $C_1 , C_2$ mắc nối tiếp. Ta nạp cho bộ tụ điện đến điện áp $U_0=9 V$. Vào lúc dòng điện qua cuộn cảm L có $i=\dfrac{I_0}{\sqrt{3}}$ ta nối tắt $C_1$. Hỏi lúc đó điện áp trên tụ $C_2$ là bao nhiêu biết $3C_1=C_2$
Giải:
$\dfrac{1}{{C}_{b}}=\dfrac{1}{{C}_{1}}+\dfrac{1}{{C}_{2}}=\dfrac{4}{{C}_{2}}
\Rightarrow {C}_{2}=4{C}_{b}$

$i=\dfrac{{I}_{0}}{\sqrt{3}}\Rightarrow {W}_{L}=\dfrac{1}{3}W\Rightarrow {W}_{C}=\dfrac{2}{3}W$
$\Rightarrow {C}_{2}{{U}_{2}}^{2}={C}_{b}{{U}_{0}}^{2}\Rightarrow {U}_{2}=\dfrac{9}{\sqrt{6}}$
Cậu xem lại Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 và nói chi tiết hơn dòng cuối cùng được không, kết quả của tớ là $U_0=\dfrac{9}{2\sqrt{2}}$.
Có cảm giác bạn quên chưa trừ đi độ mất mát năng lượng mà tụ $C_1$ mang đi, tại t không hiểu rõ dòng cuối lắm.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Tìm điện áp cực đại giữa 2 đầu cuộn dây! Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
EnzoCriska Tìm cường độ dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Dinhquangd41 Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần nguồn điện trong mạch bằng nhau Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
tu230596 Tìm quy luật biến thiên điện tích của tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
P Tìm giá trị của điện dung C? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
lam_vuong Mạch thực hiện dao động điện từ với biểu thức năng lượng từ trường $W_t$. Tìm C Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tkvatliphothong Tìm khoảng ngắn nhất từ lúc điện tích trên tụ đạt giá trị cực đại đến lúc còn nửa giá trị cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
lvcat Tìm bước sóng khi nhúng tụ vào điện môi có hằng số điện môi băng 2 Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
nguyenthiepww Sau đó đóng K, tìm cường độ dòng điện cực đại trong mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 11
shochia Tìm giá trị $C_{1}$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
minhtangv Tìm khoảng cách BC Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
K Tìm chu kì Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Tìm độ cao min Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
chinhanh9 Tìm giới hạn biến thiên của độ tự cảm trong mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
HuyGooner Tìm tần số riêng của mạch mắc L với C1 ghép nối tiếp C2 Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
lam_vuong TÌm $L$ trong các khung thời gian trên? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
lam_vuong TÌm $L$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
lvcat [ĐH 2012] Tìm góc quay của tụ xoay để mạch $LC$ có $f=1,5 MHz$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
lvcat Tìm tỉ số thời gian dao động và chu kì dao động trong mạch tắt dần Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
levietnghials Tìm giá trị lớn nhất của $t$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
pkokkoy Một mạch dao động điện từ có độ tự cảm L=1 mH tự điện được nạp bởi hiệu điện thế U=10 V Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Lê Quang Hưng Kể từ lúc bắt đầu chỉnh tụ thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 sau một khoảng thời gian là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Vớ Vẩn Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số của dòng điện đến giá trị bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
NhatHau Năng lượng điện trường trong mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
NhatHau Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
NhatHau Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng từ trường bằng 5 lần năng lượng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
Trung atom Mạch dao động: suất điện động có điện trở, tích điện cho tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
K Cách tích điện áp cực đại giữa hai bản tụ khi cuộn dây có R Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
B Khi $C_1= 1 \mu F$ thì suất điện động $E_1=4,5 \mu V$, khi $C_2= 9 \mu F$ thì $E_2$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
A Thời gian từ lúc nối tụ điện với cuộn cảm đến khi điện tích của bản N có giá trị bằng –10nC Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
H Khi cường độ dòng điện trong mạch là 0 A thì điện áp hai đầu tụ là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
m4u_hoahoctro Hỏi về mạch dao động với công suất có điện trở Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Điện trở R là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
V Điện trường cực đại trên tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
V Viết biểu thức điện tích tức thời q, u, i. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Điện tích cực đại trên tụ sau đó Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Điện áp cực đại trên tụ C2 Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Hải Quân Mạch sẽ phát ra sóng điện từ có bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó về cường độ dòng điện i qua cuộn cảm và điện tích q của một bản tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
K Hiệu điện thế cực đại trên tụ điện $C_{2}$ khi đó là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Tính L khi ghép 2 tụ điện nối tiếp Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
M Tỉ số điện tích $\frac{q_{2}}{q_{1}}$ của hai tụ bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Hải Quân Phương trình của điện tích trên tụ điện là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
manhtri Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
kyubi0310 Chiều dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
manhtri Độ lớn cường độ dòng điện lúc điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ bằng không? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Hải Quân Điện dung của các tụ có thể là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân Lần thứ hai điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích lúc đầu q=q_0/2 là ở thời điểm nào? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân Kể từ thời điểm t=0(s) cho đến khi năng lượng từ trường đạt cực đại lần đầu tiên thì tụ điện đã gi Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
hoankuty Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của điện dung là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top