Khi so sánh sự tương quan giữa DĐ điện từ tự do với DĐ cơ điều hòa của CLLX, điều nào sau đây đúng?

Bài toán
Khi so sánh sự tương quan giữa dao động điện từ tự do với dao động cơ điều hòa của con lắc lò xo, điều nào sau đây là đúng?
A. Năng lượng dao động trong mạch dao động điện từ tự do tương ứng với thế năng đàn hồi.
B. Điện dung $C$ tương ứng với độ cứng $k$ của lò xo.
C. Năng lượng điện tương ứng với động năng con lắc.
D. Độ tự cảm $L$ tương ứng với khối lượng vật nặng $m$ của con lắc.
 
Bài toán
Khi so sánh sự tương quan giữa dao động điện từ tự do với dao động cơ điều hòa của con lắc lò xo, điều nào sau đây là đúng?
A. Năng lượng dao động trong mạch dao động điện từ tự do tương ứng với thế năng đàn hồi.
B. Điện dung $C$ tương ứng với độ cứng $k$ của lò xo.
C. Năng lượng điện tương ứng với động năng con lắc.
D. Độ tự cảm $L$ tương ứng với khối lượng vật nặng $m$ của con lắc.
Lời giải

D.
$$\dfrac{1}{2}mv^{2}=\dfrac{1}{2}Li^{2} $$
$L=m$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
htthao1506 Biên độ của dao động tổng hợp là biên độ dao động mỗi thành phần khi nào Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Lực đàn hồi của lò xo đổi chiều khi Lí thuyết Dao động cơ 3
mai hoàn Khi thay đổi cách kích thích ban đầu thì đại lượng nào sau đây thay đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
L Khi con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ Lí thuyết Dao động cơ 2
kienduc_2000 Một con lắc lò xo dao động tắt dần theo phương ngang có lực ma sát nhỏ. Khi vật dao động dừng lại th Lí thuyết Dao động cơ 0
Nguyễn Minh Cảnh Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Lí thuyết Dao động cơ 4
L Trong dao động điều hoà khi vật đổi chiều chuyển động thì Lí thuyết Dao động cơ 5
V Sự biến động của chu kì khi cho con lắc đổi phương chuyển động! Lí thuyết Dao động cơ 4
L Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm trên đoạn thẳng nào đó? giải thích? Lí thuyết Dao động cơ 1
C Vật dao động điều hòa, tại thời điểm t mà tích giữa li độ và vận tốc của vật âm ( xv<0), khi đó Lí thuyết Dao động cơ 2
C Dao động cơ học đổi chiều khi lực kéo về tác dụng lên vật Lí thuyết Dao động cơ 1
C Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 3
A Dao động tự do của một con lắc đơn được xem là một dao động điều hòa khi và chỉ khi Lí thuyết Dao động cơ 4
A Tìm phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa? Lí thuyết Dao động cơ 1
tam01235 Khi nói về dao động điều hòa phát biểu nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động cơ 4
hao.baobinh10 Khi thang máy rơi tự do thì chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là Lí thuyết Dao động cơ 4
huynhcashin Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 5
X Hỏi sau đó trong qua trình dđ của clđ so vs khi không có điện trường, đại lượng nào k đổi? Lí thuyết Dao động cơ 2
huynhcashin Chọn đáp án Sai khi nói về dao động của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 2
R Khi vật có vận tốc cực đại thì Lí thuyết Dao động cơ 5
KSTN_BK_95 Cơ năng của vật có thay đổi khi hệ quy chiếu của vật thay đổi không? Lí thuyết Dao động cơ 4
H Năng lượng dao động điều hòa của một con lắc lò xo thay đổi như thế nào khi... Lí thuyết Dao động cơ 2
KSTN_BK_95 Tại sao nói khi cùng một môi trường , cùng lò xo thì vật nhẹ tắt dần nhanh hơn vật nặng Lí thuyết Dao động cơ 3
tkvatliphothong Trạng thái của lò xo khi vât dao động dừng lại Lí thuyết Dao động cơ 9
superstar Một vật thực hiện dao động điều hòa vận tốc sẽ cùng chiều với gia tốc khi vật Lí thuyết Dao động cơ 1
kiemro721119 Bài toán: Chọn đáp án đùng về dao động điều hòa của con lắc đơn: A. Khi đưa từ chân không vào không Lí thuyết Dao động cơ 2
Đá Tảng Khi vật đi đang đi từ VT biên dương về VTCB thì vận tốc tăng hay giảm ? Lí thuyết Dao động cơ 8
P Tốc độ đạt cực đại khi nào? Lí thuyết Dao động cơ 6
Đá Tảng Sau khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng nếu: Lí thuyết Dao động cơ 1
Huy Nguyễn So sánh chu kỳ CLĐ tại hai địa điểm Lí thuyết Dao động cơ 4
Hải Quân Chọn phát biểu sai về sự tương tự giữa dao động với góc lệch nhỏ của con lắc đơn với dao động điện Lí thuyết Dao động cơ 4
bixxi Sự phụ thuộc của biên độ dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 2
lvcat Sự thay đổi của chu kì con lắc Lí thuyết Dao động cơ 1
dreamhigh315 Sự thay đổi vị trí của vật trong quá trình chuyển động Lí thuyết Dao động cơ 1
J Sự thay đổi của biên độ con lắc lò xo trong thang máy Lí thuyết Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top