MBA Số vòng dây ở cuộn thứ cấp lúc đầu là

Bài toán
Một máy biến áp lý tưởng có số vòng dây ở cuộn sơ cấp không đổi nhưng số vòng dây ở cuộn thứ cấp thay đổi được. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều không đổi. Nếu tăng số vòng dây ở cuộn thứ cấp thêm 100 vòng thì điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp thay đổi 20% so với lúc đầu. Số vòng dây ở cuộn thứ cấp lúc đầu là ?
 
Bài toán
Một máy biến áp lý tưởng có số vòng dây ở cuộn sơ cấp không đổi nhưng số vòng dây ở cuộn thứ cấp thay đổi được. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều không đổi. Nếu tăng số vòng dây ở cuộn thứ cấp thêm 100 vòng thì điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp thay đổi 20% so với lúc đầu. Số vòng dây ở cuộn thứ cấp lúc đầu là ?
Lời giải

Ta có: $\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{U_1}{U_2} $
$ \Leftrightarrow N_{1}U_{2}=N_{2}U_{1} (1)$
Lại có: $\dfrac{N_1}{N_2+100}=\dfrac{U_1}{U_2+0,2U_2}(2)$
Thế $(1)$ vào $(2)$:
Đ.Á: $N_2=500(vòng)$
 
Bài toán
Một máy biến áp lý tưởng có số vòng dây ở cuộn sơ cấp không đổi nhưng số vòng dây ở cuộn thứ cấp thay đổi được. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều không đổi. Nếu tăng số vòng dây ở cuộn thứ cấp thêm 100 vòng thì điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp thay đổi 20% so với lúc đầu. Số vòng dây ở cuộn thứ cấp lúc đầu là ?
Ta luôn có : $\dfrac{U_1}{N_1}=\dfrac{U_2}{N_2}=\dfrac{1,2U_2}{N_2+100}$
Suy ra $N_2=500$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Quan_Tham f biến thiên Số vòng dây của cuộn thứ cấp là? Bài tập Điện xoay chiều 0
M Mỗi cuộn dây của phần ứng có số vòng là Bài tập Điện xoay chiều 3
cuonghp96 MBA Số vòng dây bị cuốn ngược ở cuộn sơ cấp và thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong MBA Tỉ số vòng dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
N00ne MPĐ Tính số vòng dây mỗi cuộn trong phần ứng Bài tập Điện xoay chiều 2
thanh thương Số vòng dây ban đầu ở cuộn thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 3
huynhcashin MBA Số vòng dây của cuộn sơ cấp của mối máy là Bài tập Điện xoay chiều 1
hao.baobinh10 Số vòng dây cuộn thứ cấp là Bài tập Điện xoay chiều 3
$\pi^{2}$ MBA Số vòng dây cuộn thứ cấp bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
ThanhBook MBA Số vòng dây của cuộn sơ cấp của mỗi máy? Bài tập Điện xoay chiều 1
To_Be_The_Best MBA Tính số vòng dây của cuộn 2 Bài tập Điện xoay chiều 0
Heavenpostman MBA Số vòng dây đã quấn ban đầu Bài tập Điện xoay chiều 1
L Truyền tải điện Ở máy hạ thế tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp là: Bài tập Điện xoay chiều 3
ngocnhat95 Nếu tăng đồng thời ở cuộn sơ cấp và thứ cấp số vòng dây như nhau thì điện áp cuộn thứ cấp sẽ: Bài tập Điện xoay chiều 10
L Số vòng dây cuộn thứ cấp là : Bài tập Điện xoay chiều 1
S Tính số vòng dây của mỗi cuộn dây trong phần ứng? Bài tập Điện xoay chiều 1
N MPĐ Số vòng dây của mỗi cuộn dây là: Bài tập Điện xoay chiều 1
D MBA Nếu tỉ số vòng dây bằng $3k$ thì công suất tải nhận được là Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 MBA Thay đổi số vòng ở cuộn thứ cấp, tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu dây để hở cuộn thứ cấp. Bài tập Điện xoay chiều 1
T MBA Số vòng dây của cuộn sơ cấp bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
T MBA Xác định số vòng dây bị quấn ngược của máy biến thế. Bài tập Điện xoay chiều 3
GS.Xoăn MBA Số vòng cuộn sai là Bài tập Điện xoay chiều 2
0 Điện áp ở cuộn 2 (Có số vòng $N_{2}$) để hở là $U_{2}$. Tính $U_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
0 Số điểm dao động với biên độ cực đại trên vòng tròn ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu MBA Tỉ số giữa số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
$\pi^{2}$ MBA Số vòng quấn ngược ở cuộn thứ cấp là: Bài tập Điện xoay chiều 3
N Truyền tải điện Nếu thay rôto của máy phát điện bằng 18000 vòng. Số cặp cực của rôto lúc đầu là Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 MBA Số vòng bị nối tắt Bài tập Điện xoay chiều 1
T MBA Để được máy tăng thế lên $2$ lần thì phải quấn vào cuộn thứ cấp của máy biến áp ban đầu số vòng Bài tập Điện xoay chiều 4
H MPĐ Liên hệ tốc độ roto và số vòng Bài tập Điện xoay chiều 0
thanhphuocphan L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Y f biến thiên Hãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số? Bài tập Điện xoay chiều 0
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
nhungsnow C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi C=Co là: Bài tập Điện xoay chiều 7
D Tỷ số $\frac{U_L}{U_{Lmax}}$ là Bài tập Điện xoay chiều 6
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
T Tỉ số R/ZL gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
anhtran Giảm tần số dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
Phùng Tiến Hào Thay đổi f đến khi hệ số công suất mạch còn một nửa thì công suất của mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
ahehe Sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần của tần số là? Bài tập Điện xoay chiều 6
G Tức thời Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 14
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
D Xác định hệ số công suất khi $R=\sqrt{3}R_1$ Bài tập Điện xoay chiều 1
giolanh R biến thiên Tỷ số giữa $R_1$ và $R_2$ là Bài tập Điện xoay chiều 10
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top