Điện tích của vật là

Bài toán

Một con lắc đơn có khối lượng 50 g đặt trong một điện trường đều có vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ hướng thẳng đứng lên trên và có độ lớn $5.10^{3}$ $V/m$. Khi chưa tích điện cho vật, chu kì dao động của con lắc là 2 s. Khi tích điện cho vật, chu kì dao động của con lắc là $\dfrac{\pi }{2}$ s. Lấy gia tốc rơi tự do $g=10$ $m/s^{2}$ và $\pi ^{2}=10$. Điện tích của vật là
A. $-4.10^{-5}$ $C$.
B. $4.10^{-5}$ $C$.
C. $-6.10^{-5}$ $C$.
D. $6.10^{-5}$ $C$.
 
Bài toán

Một con lắc đơn có khối lượng 50 g đặt trong một điện trường đều có vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ hướng thẳng đứng lên trên và có độ lớn $5.10^{3}$ $V/m$. Khi chưa tích điện cho vật, chu kì dao động của con lắc là 2 s. Khi tích điện cho vật, chu kì dao động của con lắc là $\dfrac{\pi }{2}$ s. Lấy gia tốc rơi tự do $g=10$ $m/s^{2}$ và $\pi ^{2}=10$. Điện tích của vật là
A. $-4.10^{-5}$ $C$.
B. $4.10^{-5}$ $C$.
C. $-6.10^{-5}$ $C$.
D. $6.10^{-5}$ $C$.
Lời giải

$$\left ( \dfrac{T_{1}^{ }}{T_{2}^{ }} \right )^{2}=\dfrac{g_{2}^{ }}{g_{1}^{ }} $$
$g_{2}^{ }=16$
Ơ đây g đã tăng thêm $6m/s^{2}$,vecto E hướng lên$\Rightarrow q$ âm
$$F=ma=0,05.6=0,3$$
$$F=qE\Rightarrow q=-6.10^{-5}$$
 
Bài toán

Một con lắc đơn có khối lượng 50 g đặt trong một điện trường đều có vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ hướng thẳng đứng lên trên và có độ lớn $5.10^{3}$ $V/m$. Khi chưa tích điện cho vật, chu kì dao động của con lắc là 2 s. Khi tích điện cho vật, chu kì dao động của con lắc là $\dfrac{\pi }{2}$ s. Lấy gia tốc rơi tự do $g=10$ $m/s^{2}$ và $\pi ^{2}=10$. Điện tích của vật là
A. $-4.10^{-5}$ $C$.
B. $4.10^{-5}$ $C$.
C. $-6.10^{-5}$ $C$.
D. $6.10^{-5}$ $C$.
Lời giải

$$\left ( \dfrac{T_{1}^{ }}{T_{2}^{ }} \right )^{2}=\dfrac{g_{2}^{ }}{g_{1}^{ }} $$
$g_{2}^{ }=16$
Ơ đây g đã tăng thêm $6m/s^{2}$,vecto E hướng lên$\Rightarrow q$ âm
$$F=ma=0,05.6=0,3$$
OK, nhưng mà suy ra q chứ và q<0 :D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Xác định độ lớn của điện tích q? Bài tập Dao động cơ 1
dako29 Độ lớn điện tích của vật nặng bằng bao nhiêu để khi tắt điện trường thì năng lượng dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Tìm điện tích của quả cầu? Bài tập Dao động cơ 2
T Để điện tích cực đại trên bản tụ điện đạt giá trị lớn nhất thì điện dung C của tụ điện là Bài tập Dao động cơ 3
sparkling_star Tính tỉ số điện tích của con lắc đơn trong điện trường Bài tập Dao động cơ 2
T Một con lắc đơn có vật nhỏ mang điện tích q Bài tập Dao động cơ 0
hoankuty Hỏi có thể đặt một điện tích $q_{2}$ ở vị trí nào? Bài tập Dao động cơ 1
H Pin có điện tích ban đầu là $Qo=10^3 C$ . Hỏi đồng hồ chạy khoảng bao lâu thì hết pin Bài tập Dao động cơ 15
T Chứng minh điện tích điểm dao động điều hòa. Bài tập Dao động cơ 2
091031103 Gọi q và m điện tích và khối lượng vật nặng, g là gia tốc trọng trường. hệ thức đúng là ? Bài tập Dao động cơ 2
N Khi không tích điện cho quả cầu thì con lắc dao động với chu kỳ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
To_Be_The_Best Tính điện tích q con lắc đặt trong điện trường Bài tập Dao động cơ 10
levietnghials Một con lắc đơn có chu kì dao động nhỏ là $T$. Tích điện cho con lắc tới điện tích $q$ và đặt nó vào Bài tập Dao động cơ 2
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
H Con lắc đơn trong điện trường Bài tập Dao động cơ 0
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
V Tím vecto cường độ điện trường Bài tập Dao động cơ 1
My sky Độ lớn của cường độ điện trường: Bài tập Dao động cơ 3
vtinhkp Nếu đảo chiều điện trường mà vẫn giữ nguyên cường độ thì con lắc sẽ dao động nhỏ với chu kỳ Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Khoảng thời gian từ lúc bật điện trường đến thời điểm con lắc dừng lại lần thứ hai Bài tập Dao động cơ 3
K Tìm thời gian từ lúc bật điện trường đến khi con lắc dừng lại lần đầu tiên. Bài tập Dao động cơ 5
blackberry9320 Tính suất điện động cực đại xuất hiện trên thanh treo con lắc Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Chu kì dao động điện từ trong mạch là? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi tăng dần tốc độ quay của phần ứng từ giá trị rất nhỏ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạ Bài tập Dao động cơ 4
c87777 Độ lớn cường độ điện trường và lực căng dây treo của con lắc tại VTCB đó có giá trị là Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Xác định hướng và độ lớn cường độ điện trường. Bài tập Dao động cơ 2
M Tỉ số cơ năng của con lắc khi có điện trường và khi không có điện trường là Bài tập Dao động cơ 1
L Vecto cường độ điện trường được thiết lập có Bài tập Dao động cơ 4
GS.Xoăn Điện trường ở trong hang hướng lên hay hướng xuống và có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
boyvodanh97 Khi đặt con lắc trên vào trong điện đều có $E = 5.106 V/m$ nằm ngang thì vị trí cân bằng mới của vật Bài tập Dao động cơ 1
Lê Nguyễn Duy Phong Tìm biên dao động lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 9
Nguyễn Thị Khánh Hà Chu kỳ T dao động điều hòa của con lắc khi không có điện trường là Bài tập Dao động cơ 3
Lê Nguyễn Duy Phong Tìm biên dao động lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Pin có điện lượng ban đầu là $Q_0=10^{4}$(C).Hỏi đồng hồ chạy dc bao lâu thì phải thay pin Bài tập Dao động cơ 1
Huy Nguyễn Nếu đột ngột đổi chiều điện trường ( phương vẫn nằm ngang) thì tốc độ cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 3
superstar Bỏ qua mọi ma sát thì biên độ dao động của con lắc sau khi tắt điện trường có giá trị gần đúng nhất Bài tập Dao động cơ 3
kt1996 Đến thời điểm $t_{2}=t_{1}+0,005 (s)$ thì cường độ dòng điện bằng Bài tập Dao động cơ 27
Hoàng Phong Khi quả nặng của con lắc đơn không mang điện thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
chinhanh9 Tìm độ lớn cường độ điện trường? Bài tập Dao động cơ 8
S Sau khoảng thời gian bao lâu cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây dẫn đến giá trị 5 A Bài tập Dao động cơ 0
huynhcashin Độ lớn cường độ điện trường là Bài tập Dao động cơ 2
tu230596 Vectơ cường độ điện trường được thiết lập có Bài tập Dao động cơ 1
H Tính chu kì dao động của con lắc lò xo trong điện trường Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Để vật dao động với biên độ mạch nhất thì tần số của dòng điện là Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Cường độ điện trường là: Bài tập Dao động cơ 1
tien dung Độ lớn cường độ điện trường E là Bài tập Dao động cơ 1
T Khi con lắc bắt đầu dao động thì điện trường được loại bỏ tức thời. Biên độ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 5
G Tìm cường độ điện trường E Bài tập Dao động cơ 2
tramyvodoi Sau khi ngắt điện trường vật dao động điều hòa với biên độ bằng: Bài tập Dao động cơ 4
Y Chu kì dao động của con lắc khi không có điện trường? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top