Để công suất hao phí trên đường dây giảm a lần nhưng vẫn đảm bảo công suất truyền đến nơi ti

Bài toán
Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây tải điện một pha bằng n lần điện áp ở nơi truyền đi. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp. Để công suất hao phí trên đường dây giảm a lần nhưng vẫn đảm bảo công suất truyền đến nơi tiêu thụ không đổi, cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

Dạng này trên diễn đàn mình đã có nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thảo luận rồi mà:
Gọi $U_{1};\Delta _{U_{1}};I_{1}$ lần lượt là hiệu điện thế, độ giảm điện thế, cường độ dòng điện trong mạch
Gọi $U_{2};\Delta U_{2};I_{2}$ lần lượt là hiệu điện thế, độ giảm điện thế, cường độ dòng điện trong mạch sau khi tăng điện áp
Ta có:
$$\dfrac{\Delta _{P_{1}}}{\Delta_{P_{2}}}=(\dfrac{I_{1}}{I_{2}})^{2}\rightarrow \dfrac{I_{1}}{I_{2}}=\sqrt{a}$$
$$\Delta _{U_{1}}=nU_{1}\rightarrow U_{1}'=U_{1}-\Delta U_{1}=U_{1}(1-n)$$
$$\dfrac{\Delta U_{1}}{\Delta U_{2}}=\dfrac{I_{1}}{I_{2}}\leftrightarrow \Delta U_{2}=\dfrac{nU_{1}}{\sqrt{a}}\rightarrow U_{2}^{'}=U_{2}-\dfrac{nU_{1}}{\sqrt{a}}$$
Do công suất nơi tải tiêu thụ không đổi nên:
$$U_{1}^{'}I_{1}=U_{2}^{'}I_{2}\leftrightarrow \sqrt{n}=\dfrac{U_{2}-\dfrac{nU_{1}}{\sqrt{a}}}{U_{1}(1-n)}$$
$$\Rightarrow \dfrac{U_{2}}{U_{1}}=\dfrac{(1-n)a+n}{\sqrt{a}}$$
($U_{1}^{'};U_{2}^{'}$ là điện áp nơi tải tiêu tụ)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

Dạng này trên diễn đàn mình đã có nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thảo luận rồi mà:
Gọi $U_{1};\Delta _{U_{1}};I_{1}$ lần lượt là hiệu điện thế, độ giảm điện thế, cường độ dòng điện trong mạch
Gọi $U_{2};\Delta U_{2};I_{2}$ lần lượt là hiệu điện thế, độ giảm điện thế, cường độ dòng điện trong mạch sau khi tăng điện áp
Ta có:
$$\dfrac{\Delta _{P_{1}}}{\Delta_{P_{2}}}=\left(\dfrac{I_{1}}{I_{2}}\right)^{2}\rightarrow \dfrac{I_{1}}{I_{2}}=\sqrt{a}$$
$$\Delta _{U_{1}}=nU_{1}\rightarrow U_{1}'=U_{1}-\Delta U_{1}=U_{1}\left(1-n\right)$$
$$\dfrac{\Delta U_{1}}{\Delta U_{2}}=\dfrac{I_{1}}{I_{2}}\leftrightarrow \Delta U_{2}=\dfrac{nU_{1}}{\sqrt{a}}\rightarrow U_{2}^{'}=U_{2}-\dfrac{nU_{1}}{\sqrt{a}}$$
Do công suất nơi tải tiêu thụ không đổi nên:
$$U_{1}^{'}I_{1}=U_{2}^{'}I_{2}\leftrightarrow \sqrt{n}=\dfrac{U_{2}-\dfrac{nU_{1}}{\sqrt{a}}}{U_{1}\left(1-n\right)}$$
$$\Rightarrow \dfrac{U_{2}}{U_{1}}=\dfrac{\left(1-n\right)a+n}{\sqrt{a}}$$
($U_{1}^{'};U_{2}^{'}$ là điện áp nơi tải tiêu tụ)
Dòng gần cuối viết nhầm r bạn... là \sqrt{a}$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Công suất bình bổ sung để duy trì dao động con lắc đơn! Bài tập Dao động cơ 1
0 Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình là Bài tập Dao động cơ 3
pipi Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình Bài tập Dao động cơ 1
D Để con lắc dao động duy trì với biên độ góc ban đầu thì phải bổ sung năng lượng có công suất là? Bài tập Dao động cơ 8
GS.Xoăn Tính công nhỏ nhất cần phải thực hiện để làm cho vật chuyển động Bài tập Dao động cơ 2
tam01235 Tính công cần thiết để lên dây cót Bài tập Dao động cơ 0
091031103 Công cần thiết để lên dây cót là ? Bài tập Dao động cơ 1
N Công thức nào sau đây là không dùng để tính chu kì dao động điều hoà của chất điểm? Bài tập Dao động cơ 2
daodongco Công cần thiết để lên dây cót là? Bài tập Dao động cơ 6
phenol phenic Biết 80% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát bánh răng. Công cần thiết là: Bài tập Dao động cơ 5
C Công cần thiết để lên dây cót để duy trì dao động Bài tập Dao động cơ 1
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
P Thời gian để pin hết năng lượng Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
S Điều kiện biên độ để vật dao động Bài tập Dao động cơ 0
O Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ s= So/2 là Bài tập Dao động cơ 4
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
L Điều chỉnh con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ cực đại là Bài tập Dao động cơ 2
kienduc_2000 Thời gian min để đi từ vị trí F đàn hồi =5N đến F đàn hồi =15N? Bài tập Dao động cơ 0
T Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có thế năng bằng Bài tập Dao động cơ 4
lethisao Để $\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}$ = $\frac{2}{3}$ thì cần thay đổi khối lượng vật như thế nào Bài tập Dao động cơ 5
lethisao Cần tăng hay giảm biên độ như thế nào để thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực nén Bài tập Dao động cơ 1
D Xác định thời gian ngắn nhất để cả 2 vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 5
My sky Nếu lực căng dây tối đa của dây chịu được Tmax=2N. Tìm điều kiện của $v_0$ để dây không bị đứt Bài tập Dao động cơ 0
P Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 con lắc cùng qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Hỏi thời gian để hai con lắc trùng phương lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 4
L Tìm thời gian trong $\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu để toạ độ vật không vượt quá $-3,5cm$ Bài tập Dao động cơ 4
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
V Tìm A va $\varphi $ để 3 vật khi dao động chúng luôn nằm trên 1 đường thẳng Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Tìm điều kiện của lò xo 2 để vật m không bị trượt trên vật M Bài tập Dao động cơ 0
lethisao Thời gian ngắn nhất để vật đi hết quãng đường 8 $\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 3
F Thời gian ngắn nhất sao đó để khoảng cách 2 chất điểm bằng 8 cm theo phương 0x có giá trị là ? Bài tập Dao động cơ 1
Học Lý Khoảng thời gian bao nhiêu để vật đi được quãng đường là 99 cm Bài tập Dao động cơ 3
F Để $A_2$ max thì $\varphi_2$ = ? Bài tập Dao động cơ 2
K Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
lyphaiduoc9 Giá trị nhỏ nhất của t để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 2
N Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 1
K Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 3
NguyenMinhAnh Thời gian để quả cầu đi hết quãng đường 72 cm không thể là Bài tập Dao động cơ 3
P Khoảng thời gian ngắn nhất để hai chất điểm có cùng li độ Bài tập Dao động cơ 10
Hải Quân Để vật m luôn nằm yên trên vật M trong quá trình dao động thì biên độ dao động lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 6
wrighty11 Khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật có cùng một ly độ là: Bài tập Dao động cơ 8
wrighty11 Khoảng thời gian ngắn nhất để đi quãng đường đó là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
C Để A nhỏ nhất thì $\varphi $ và $A_{2}$ là: Bài tập Dao động cơ 2
N Giá trị nhỏ nhất của OI để vật nhỏ có thể tiếp tục chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng... Bài tập Dao động cơ 1
C Khi bấm phiếm đàn để dây đó phát ra âm La 4 (440 Hz) thì Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5cm là: Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top