Tỉ số giữa lực đàn hồi của lò xo và trọng lực khi vật 1 xuống thấp nhất là:

Bài toán
Một CLLX treo thẳng đứng có $k=50N/m$ vật nặng có khối lượng $m_{1}=300g$ dưới nó treo thêm vật nặng $m_{2}=200g$ bằng dây không dãn. Nâng hệ vật để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để hệ vật chuyển động. Khi hệ vật qua VTCB thì đốt dây nối giữa 2 vật . Tỉ số giữa lực đàn hồi của lò xo và trọng lực khi vật $m_{1}$ xuống thấp nhất có giá trị xấp xỉ bằng :
A. 2.45
B. 1.87
C. 2.92
D. 3.15
 
Bài toán
Một CLLX treo thẳng đứng có $k=50N/m$ vật nặng có khối lượng $m_{1}=300g$ dưới nó treo thêm vật nặng $m_{2}=200g$ bằng dây không dãn. Nâng hệ vật để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để hệ vật chuyển động. Khi hệ vật qua VTCB thì đốt dây nối giữa 2 vật . Tỉ số giữa lực đàn hồi của lò xo và trọng lực khi vật $m_{1}$ xuống thấp nhất có giá trị xấp xỉ bằng :
A. 2.45
B. 1.87
C. 2.92
D. 3.15
Lời giải

Untitled.png

$\omega _{truoc}^{ }=10$
$A=\dfrac{P}{K}=10cm.\Rightarrow Vmax=100cm$
Khi hệ chỉ còn $m_{1}^{ }$ thì VTCB O' bị dịch lên 1 đoạn $x=\dfrac{P_{2}^{ }}{K}=4cm$
$Ams=4^{2}+\dfrac{m_{1}^{ }100^{2}}{K} =2\sqrt{19}$
Độ dãn của lò xo là $10+2\sqrt{19}$
$$F_{dh}^{ }=50.\left ( 10+2\sqrt{19} \right )$$
$P_{1}^{ }=3N$
Tí số:
$$\dfrac{F_{dh}^{ }}{P_{1}^{ }}\approx 3,15$$
Không biết có đúng không:byebye:
 
Last edited:
Lời giải

$\omega _{truoc}^{ }=10$
$A=\dfrac{P}{K}=10cm.\Rightarrow Vmax=100cm$
Khi hệ chỉ còn $m_{1}^{ }$ thì VTCB O' bị dịch lên 1 đoạn $x=\dfrac{P_{2}^{ }}{K}=4cm$
$Ams=4^{2}+\dfrac{m_{1}^{ }100^{2}}{K} =2\sqrt{19}$
Độ dãn của lò xo là $10+2\sqrt{19}$
$$F_{dh}^{ }=50.\left ( 10+2\sqrt{19} \right )$$
$P_{1}^{ }=3N$
Tí số:
$$\dfrac{F_{dh}^{ }}{P_{1}^{ }}\approx 3,15$$
Không biết có đúng không:byebye:
Khi bạn tính A mới xong thì độ dãn lò xo chỉ cộng thêm 6cm thôi chứ k còn là 10cm như khi có 2 vật nữa.
Đáp án là A.
Mình nghĩ thế.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
M Tỉ số giữa gia tốc cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai là ? Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và thời gian lò xo nén trong một chu kì gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa khoảng thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về Bài tập Dao động cơ 2
T Tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất??? Bài tập Dao động cơ 1
Daylight Nguyễn Tỉ số giữa thời gian lò xo nén và lò xo giãn trong một chu kỳ gần với giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 2
lehuy2561997 Tỉ số giữa thế năng và động năng của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
B Tỉ số cơ năng giữa N và P là Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Tỉ số giữa b và a gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
D Tìm tỉ số vận tốc giữa $m_1$ và $m_2$ Bài tập Dao động cơ 1
H Tỉ số giữa ba quãng đường liên tiếp mà chất điểm đi được trong cùng một khoảng thời gian là Bài tập Dao động cơ 2
LeLinh Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì tỉ số giữa lực căng dây và trọng lượng bằng: Bài tập Dao động cơ 1
S Tỉ số giữa $A_1$ và $A_2$ là ? Bài tập Dao động cơ 3
D Tỉ số giữa $A_1$ và $A_2$ Bài tập Dao động cơ 1
H Tỉ số tốc độ giữa hai thời điểm gia tốc của vật triệt tiêu là Bài tập Dao động cơ 4
little_bobanh Tỉ số giữa lực căng dây và trọng lực tại vị trí cân bằng là: Bài tập Dao động cơ 2
N Kể từ thời điểm ban đầu t = 0, khoảng thời gian nhỏ nhất để tỉ số giữa động năng của vật và thế năn Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Tỉ số giữa độ lớn gia tốc cực đại và gia tốc cực tiểu là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
N Khi dây làm với phương thẳng đứng góc $30^{0}$ thì tỉ số giữa động năng và thế năng bằng Bài tập Dao động cơ 1
N Tỉ số giữa độ lớn gia tốc tiếp tuyến của vật tại vị trí biên và độ lớn gia tốc tiếp tuyến của vật tạ Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Tỉ số giữa lực căng dây và trọng lực? Bài tập Dao động cơ 1
ashin_xman Tỉ số giữa gia tốc của vật ở vị trí biên và vị trí cân bằng là : Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
L Tỉ số bằng Bài tập Dao động cơ 3
V Tỉ số gia tốc và gia tốc trọng trường của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
0 Tỉ số A'/A bằng Bài tập Dao động cơ 3
minhanhmia Tỉ số n/m xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Khi chúng có tốc độ là v1 và v2 với v2=3v1 thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng a1/a2 là? Bài tập Dao động cơ 2
Đậu Hoàng Anh Tỉ số A'/A là Bài tập Dao động cơ 1
C Tìm tỉ số $\dfrac{\triangle l}{l}$ Bài tập Dao động cơ 1
dungleducanh Tỉ số gia tốc của vật ở vị trí biên và vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
Mizu Aquarius Tỉ số lực đàn hồi cực đại Bài tập Dao động cơ 5
giolanh Tỉ số $\dfrac{\omega _1}{\omega _2}$ Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Hỏi tỉ số $\frac{{{A}_{1}}}{{{A}_{2}}}$gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 4
Quang Tuấn Tỉ số gia tốc Bài tập Dao động cơ 3
ghjcghj Tỉ số khối lượng hàng và khối lượng tàu Bài tập Dao động cơ 1
V Ở thời điểm tỉ số lực đàn hồi của lò xo L1 và L2 là 2 thì vật có li độ là ? Bài tập Dao động cơ 6
N Tỉ số n/m xấp xỉ Bài tập Dao động cơ 20
F Hãy tính tỉ số q1/q2 ? Bài tập Dao động cơ 3
Đ Tỉ số $\frac{b}{a}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 4
Đ Tỉ số $\frac{b}{a}$ gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Dao động cơ 16
A Tỉ số $\frac{\omega_1}{\omega_2}$ bằng. Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số $\frac{cos(\varphi_ 2-\varphi_1)_{max} }{cos(\varphi_2-\varphi_1)_{min}}$ bằng bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính tỉ số q1/q2?? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính tỉ số q1/q2 Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số $\frac{T_1}{T_2}$ là. Bài tập Dao động cơ 2
M Tỉ số cơ năng của con lắc khi có điện trường và khi không có điện trường là Bài tập Dao động cơ 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tỉ số t1/t2 là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top