Khi đi qua vị trí có li độ – 4 cm, lực tác dụng lên vật có độ lớn

Bài toán
Một vật nhỏ có khối lượng 50 g dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang, cứ sau 0,3 s vật cách vị trí cân bằng 2,8 cm. Lấy $\pi ^{2}=10$. Khi đi qua vị trí có li độ – 4 cm, lực tác dụng lên vật có độ lớn
A. 0,50 N.
B. 0,86 N.
C. 0,07 N.
D. 0,33 N.

P/s: chế :))
 
Last edited:
Bài toán
Một vật nhỏ có khối lượng 50 g dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang, cứ sau 0,3 s vật cách vị trí cân bằng 2,8 cm. Lấy $\pi ^{2}=10$. Khi đi qua vị trí có li độ – 4 cm, lực tác dụng lên vật có độ lớn
A. 0,50 N.
B. 0,86 N.
C. 0,07 N.
D. 0,33 N.

P/s: chế :))
Lời giải

$$2\sqrt{2}=\dfrac{A}{\sqrt{2}}\Rightarrow A=4$$

$$\dfrac{T}{4}=0,3\Rightarrow T=1,2\Rightarrow \omega^{2} =\dfrac{250}{9} $$
$$\omega ^{2}=\dfrac{k}{m}\Rightarrow k=\dfrac{25}{18} $$
$$F=KA=\dfrac{25}{18}.0,04=0,555N $$
Hình như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 c chế có vấn đề thì phải
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

$$2\sqrt{2}=\dfrac{A}{\sqrt{2}}\Rightarrow A=4$$

$$\dfrac{T}{4}=0,3\Rightarrow T=1,2\Rightarrow \omega^{2} =\dfrac{250}{9} $$
$$\omega ^{2}=\dfrac{k}{m}\Rightarrow k=\dfrac{25}{18} $$
$$F=KA=\dfrac{25}{18}.0,04=0,555N $$
Hình như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 c chế có vấn đề thì phải
Bài này suy luận khác Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hôm bữa một chút c à :D Mình đưa đề mới là có chủ định cả! :)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

$$2\sqrt{2}=\dfrac{A}{\sqrt{2}}\Rightarrow A=4$$

$$\dfrac{T}{4}=0,3\Rightarrow T=1,2\Rightarrow \omega^{2} =\dfrac{250}{9} $$
$$\omega ^{2}=\dfrac{k}{m}\Rightarrow k=\dfrac{25}{18} $$
$$F=KA=\dfrac{25}{18}.0,04=0,555N $$
Hình như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 c chế có vấn đề thì phải
Ukm ,mình cung đoán là thế. Nhưng c thử xem lại đề tn?
Bài đợt trước khoảng thời gian là ngắn nhất, nhưng lần này là ở dạng tổng quát nên không dùng T/4 được. Bài này biện luận trường hợp và so đáp án. C thấy sao?
P/s: Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nhiều hơn 1 đáp án nên phải dựa vào đáp án! :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài đợt trước khoảng thời gian là ngắn nhất, nhưng lần này là ở dạng tổng quát nên không dùng T/4 được. Bài này biện luận trường hợp và so đáp án. C thấy sao?
P/s: Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nhiều hơn 1 đáp án nên phải dựa vào đáp án! :D
mình nghĩ vẫn dùng dc T/4 vì sau mỗi khoảng thời gian bằng nhau thì chuyển động quét dc 1 góc bằng nhau mà 1 chu kì có 4 lần vật cách vtcb 2.8cm nên vẫn dùng dc.
mình nghĩ thế.
 
mình nghĩ vẫn dùng dc T/4 vì sau mỗi khoảng thời gian bằng nhau thì chuyển động quét dc 1 góc bằng nhau mà 1 chu kì có 4 lần vật cách vtcb 2.8cm nên vẫn dùng dc.
mình nghĩ thế.
Đúng, mình đồng ý. Nhưng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này ý của mình là giải kết hợp với đáp án đã cho :D Bài này T/4, T/2, 3T/4, T đều nghiệm đúng cả. Với Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này mình sử dụng trường hợp 3T/4 $\rightarrow $ đáp án A.

P/s: :))
 
Lời giải

$$2\sqrt{2}=\dfrac{A}{\sqrt{2}}\Rightarrow A=4$$

$$\dfrac{T}{4}=0,3\Rightarrow T=1,2\Rightarrow \omega^{2} =\dfrac{250}{9} $$
$$\omega ^{2}=\dfrac{k}{m}\Rightarrow k=\dfrac{25}{18} $$
$$F=KA=\dfrac{25}{18}.0,04=0,555N $$
Hình như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 c chế có vấn đề thì phải
Bài này mình giả thiết 0,3 s ứng với 3T/4; nhưng mà có lẽ cần có câu "Trong một chu kỳ..." để giới hạn các trường hợp để biện luận :D Chắc là OK luôn.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một vật nhỏ có khối lượng 50 g dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang, cứ sau 0,3 s vật cách vị trí cân bằng 2,8 cm. Lấy $\pi ^{2}=10$. Khi đi qua vị trí có li độ – 4 cm, lực tác dụng lên vật có độ lớn
A. 0,50 N.
B. 0,86 N.
C. 0,07 N.
D. 0,33 N.

P/s: chế :))
Có nói liền đâu, 3T/4 sau thì khoảng cách cũng vậy mà :3
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 như vậy là chưa rõ ràng rồi, không ai ra đề như vậy đâu!
 
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 như vậy là chưa rõ ràng rồi, không ai ra đề như vậy đâu!
Nếu giới hạn trong 1 chu kỳ và thêm cụm "có thể có" vào trước "có độ lớn" thì vẫn được mà, phải không ạ?
Cái mình bảo C sửa là như vậy,chỉ xét trong $\dfrac{T}{4},\dfrac{T}{2}$
$\dfrac{3T}{4},T$ thì không còn được phù hợp lắm
C để chỗ 2,8=$2\sqrt{2}$ thì sẽ hay bị nhầm hơn(giống mình)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Gia tốc chất điểm khi đi qua C Bài tập Dao động cơ 1
T Khi đi qua tâm điểm giữa của bán kính đường tròn thì động năng của vật bằng Bài tập Dao động cơ 7
Nguyễn Minh Hiền Tốc độ của chất điểm khi đi qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 5
c87777 Gia tốc của chất điểm khi đi qua C Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính động năng và tốc độ của con lắc khi nó đi qua vị trí có góc lệch $\alpha =30^0$ Bài tập Dao động cơ 3
Mai Bò Vận tốc của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 2
thanh thương Hỏi vật sẽ đi qua điểm M mấy lần nữa và hãy tính tốc độ của vật mỗi khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Vật sẽ đi qua E mấy lần nữa cho đến khi dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
hang49 Tốc độ của vật khi nó đi qua I lần thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Bài tập Dao động cơ 3
$\pi^{2}$ Tính độ lớn gia tốc của vật khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
H Lực căng của sợi dây khi quả cầu đi qua vị trí cân bằng mới của nó là Bài tập Dao động cơ 3
hongmieu Tốc độ mà vật nhỏ đạt khi đi qua vị trí lò xo không bị biến dạng lần thứ hai là Bài tập Dao động cơ 13
ShiroPin Tốc độ của vật khi đi qua vị trí O lần 2 Bài tập Dao động cơ 3
D Xác định độ lớn gia tốc của vật khi qua vị trí có li độ 8 cm Bài tập Dao động cơ 1
rainmeteror Sức căng dây khi vật đi qua O là: Bài tập Dao động cơ 3
N Thời gian ngắn nhất kể từ lúc vật đi từ thời điểm t=0 đến khi vật đi qua vị trí li độ x = -4 cm là? Bài tập Dao động cơ 2
N Độ lớn gia tốc khi nó đi qua vị trí có li độ 8cm là: Bài tập Dao động cơ 4
Tăng Hải Tuân Khi vật nhỏ đi qua vị trí có thế năng bằng một nửa động năng thì lực căng của dậy treo là Bài tập Dao động cơ 2
H Độ lớn gia tốc của vật khi nó đi qua vị trí có li độ $8cm$ là Bài tập Dao động cơ 2
__Black_Cat____! Khi đi qua vị trí cân bằng hệ $(m+m_0)$ có tốc độ là? Bài tập Dao động cơ 3
dtdt95 Tính tốc độ trung bình kể từ lúc vật bắt đầu dao động tới khi nó đi qua vị trí có li độ $x=\frac{-A} Bài tập Dao động cơ 2
Tăng Hải Tuân Quả cầu dao động, khi đi qua VTCB thì đứt dây. Bài tập Dao động cơ 1
M Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật đang đi lên với vận tốc v= 80 cm/s là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
NFS.Poseidon Tốc độ của vật khi nó đi được 13,75 cm kể từ lúc buông Bài tập Dao động cơ 1
kienduc_2000 Độ lớn vận tốc khi đi được 10 cm Bài tập Dao động cơ 0
M Quãng đường đi được cho đến khi tạm dừng lại Bài tập Dao động cơ 4
caybutbixanh Quãng đường mà vật $m_1$ đi được từ lúc va chạm đến khi vật $m_1$ đổi chiều chuyển động ? Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tính quãng đường vật $m_2$ đi được từ khi thả đế khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 5
caybutbixanh Tính quãng đường mà $m_1$ đi được sau $\frac{41}{60}$ giây kể từ khi thả Bài tập Dao động cơ 4
thienbinh98 Hỏi động năng của vật khi vật đi thêm quãng đg S nữa Bài tập Dao động cơ 3
N Khi đi được quãng đường 14 cm, vật có vận tốc là? Bài tập Dao động cơ 3
William Trần An M đi được quãng đường bao nhiêu cho đến khi nó dừng lại lần đầu ? Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
P Vật đạt vận tốc lớn nhất sau khi đi được quãng đường? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tốc độ của vật sau khi đi quãng đường s=2cm: Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Khi vật đi theo chiều âm, vận tốc của vật đạt giá trị 20pi (cm/s) ở những thời điểm là Bài tập Dao động cơ 2
C Quãng đường vật m đi được sau 41/60 s kể từ khi thả là Bài tập Dao động cơ 4
21653781 Tốc độ vật sau khi đi quãng đường S= 2 (cm) (kể từ lúc t =0) là Bài tập Dao động cơ 6
B Sau khi đi được 4cm, động năng của vật có giá trị ? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ trung bình của vật khi đi theo 1 chiều giữa 2 vị trí có cùng tốc độ là vo là 20cm/s. Tìm v0 Bài tập Dao động cơ 1
A Tũn Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
hang49 Quãng đường vật đi được trong 1/3 s kể từ khi thả bằng? Bài tập Dao động cơ 1
S Tốc độ của vật khi nó đi được 12 cm kể từ lúc thả là : Bài tập Dao động cơ 4
xuongrongnt Tốc độ của vật khi nó đi được 12cm kể từ lúc thả Bài tập Dao động cơ 7
hoankuty Tìm quãng đường vật đi được cho tới khi dừng hẳn? Bài tập Dao động cơ 3
tranlehaiquan Vật đạt tốc độ lớn nhất sau khi đi được quảng đường là? Bài tập Dao động cơ 0
inconsolable Quãng đường vật nặng đi được sau va chạm đến khi $m_1$ đổi chiều chuyển động là: Bài tập Dao động cơ 1
hoangmac Tính quãng đường vật đi được đến khi dừng lại. Bài tập Dao động cơ 20
NTH 52 Vận tốc trung bình của vật M khi đi từ lần va chạm đầu tiên đến lần va chạm tiếp theo gần giá trị nà Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top