Tức thời Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch có dạng

Bài toán
Khi đặt dòng điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp một tụ điện C thì biểu thức dòng điện có dạng: $i_{1}=I_{0}\cos(\omega t+\pi /6)$(A). Mắc nối tiếp thêm vào mạch điện cuộn dây thuần cảm L rồi mắc vào điện áp nói trên thì biểu thức dòng điện có dạng:$i_{2}=I_{0} \cos \left(\omega t- \dfrac{\pi}{3} \right)$(A). Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch có dạng
A. $u=U_{0}\cos \left(\omega t+ \dfrac{\pi}{12} \right)$
B. $u=U_{0}\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi}{4}\right)$
C. $u=U_{0}\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{12} \right)$
D. $u=U_{0}\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi}{4}\right)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Khi đặt dòng điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp một tụ điện C thì biểu thức dòng điện có dạng: $i_{1}=I_{0}\cos(\omega t+\pi /6)$(A). Mắc nối tiếp thêm vào mạch điện cuộn dây thuần cảm L rồi mắc vào điện áp nói trên thì biểu thức dòng điện có dạng:$i_{2}=I_{0}\cos(\omega t-\pi /3)$(A). Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch có dạng
A. $u=U_{0}\cos(\omega t+\pi /12)$
B. $u=U_{0}\cos(\omega t+\pi /4)$
C. $u=U_{0}\cos(\omega t-\pi /12)$
D. $u=U_{0}\cos(\omega t-\pi /4)$
Lời giải

Ta có:
$$
\left\{\begin{matrix}
Z_{1}=Z_{2} & & \\
\overrightarrow{I_{1}}\perp \overrightarrow{I_{2}} & &
\end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
\sqrt{R^{2}+Z_{c}^{2}}=\sqrt{R^{2}+(Z_{L}-Z_{c})^{2}} & & \\
\dfrac{Z_{c}}{R}\dfrac{(Z_{L}-Z_{c})}{R}=1& &
\end{matrix}\right.$$
$$
\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
Z_{L}=2Z_{c} & & \\
R=Z_{c} & &
\end{matrix}\right.
\rightarrow tan(\varphi _{U}-\varphi _{i_{1}})=\dfrac{-Z_{c}}{R}=-1$$
$$\Leftrightarrow \varphi _{U}=\varphi _{i_{1}}-\dfrac{\pi }{4}=\dfrac{-\pi }{12}$$
Đáp án C.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Biểu thức điện áp giữa 2 điểm A, M là Bài tập Điện xoay chiều 0
G Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Hương Ly Suất điện động cảm ứng trên khung dây có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
SHINE Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời Bài tập Điện xoay chiều 3
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
G Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
blackberry9320 Lệch pha Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch RL là Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Biểu thức cường độ điện áp toàn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 5
21653781 Với stato có 4 cuộn dây nối tiếp, mỗi cuộn có 25 vòng, biểu thức của suất điện động xuất hiện trong Bài tập Điện xoay chiều 1
A Khi đó dòng điện qua mạch có biểu thức: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 0
D Nếu nối tắt tụ C thì biểu thức điện áp tức thời hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
Quang Tuấn Tức thời Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biểu thức dòng điện lúc đó là. Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 0
JDieen XNguyeen Viết biểu thức điện áp $u_C$ trên tụ C Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty Viết biểu thức của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
A Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là Bài tập Điện xoay chiều 3
Đinh Phúc Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đinh Phúc Dòng điện trong mach có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
V Biểu thức cường độ dòng điện trước khi tăng điện dung là Bài tập Điện xoay chiều 7
thien than cua gio Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Biểu thức điện áp giữa hai bản tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 11
V Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 2
V Nếu không nối tắt cuộn cảm thì điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 2
highhigh Điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
Xuân Thành Lệch pha Biểu thức điện áp toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
Bo Valenca Biểu thức điện áp cực đại hai đầu điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 0
BackSpace Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 4
missyou1946 Viết biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
missyou1946 Viết biểu thức điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 5
Alitutu Tức thời Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Mink Pycee Hộp đen Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch X? Bài tập Điện xoay chiều 1
chinhanh9 Tức thời Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM là? Bài tập Điện xoay chiều 1
X Tức thời Biểu thức dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
T Biểu thức của điện áp giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 4
Mink Pycee C biến thiên Biểu thức điện áp trên đoạn MA khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 5
Phương Mai Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Biểu thức cường độ dòng điện? Bài tập Điện xoay chiều 3
Mai NTM Tức thời Biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 2
inconsolable Tức thời Viết biểu thức của cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable C biến thiên Cường độ dòng điện khi đó có biểu thức là: Bài tập Điện xoay chiều 4
huynhcashin Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
inconsolable Biểu thức hiệu điện thế ở 2 đầu đoạn mạch có dạng: Bài tập Điện xoay chiều 3
huynhcashin C biến thiên Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó có biểu thức Bài tập Điện xoay chiều 2
H Biểu thức suất điện động là : Bài tập Điện xoay chiều 5
huynhcashin Tức thời Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM là Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top