Hỏi sau đó bao lâu phải ném lên quả bóng thứ hai để nó gặp quả bóng thứ nhất ?

Bài toán
Ném một quả bóng theo phương thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu $v_0$. Hỏi sau đó bao lâu phải ném lên quả bóng thứ 2 để nó gặp quả bóng thứ nhất, sau một khoảng thời gian chuyển động ngắn nhất? Biết vận tốc ban đầu của quả bóng thứ hai bằng nửa $v_0$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Hỏi sau bao lâu chúng gặp nhau? Bài tập Động học chất điểm 3
Enzan Hỏi sau bao lâu (kể từ khi xuất phát), người đi xe máy sẽ cách người đi xe đạp một khoảng ngắn nhất? Bài tập Động học chất điểm 1
H Hỏi khi bóng bay qua lưới, bóng cách mép dưới của lưới một đoạn bao nhiêu? Bài tập Động học chất điểm 0
T Hỏi xe 2 phải đi với vận tốc bn để 2 xe tới B cùng lúc? Bài tập Động học chất điểm 1
Mã Mạnh Khởi Hỏi người ấy thấy đoàn xà lan qua trước mặt mình trong bao lâu Bài tập Động học chất điểm 2
kIỀU LONG Hỏi nếu anh ta đứng yên thì cứ mấy phút thì có một đầu tàu đi qua trước mặt???? Bài tập Động học chất điểm 2
N Hỏi vận tốc em bé so với bờ ? Bài tập Động học chất điểm 1
D Hỏi ô tô phải rời đường cái từ điểm C cách điểm D một đoạn là bao nhiêu? Bài tập Động học chất điểm 1
cuongk46t1 Hỏi tốc độ của thuyền là bao nhiêu nếu Bình ném : Bài tập Động học chất điểm 1
khang26102610 Xác định những thời điểm mà xe ở A, B và C trong những điều kiện sau Bài tập Động học chất điểm 3
Hải Quân Tìm khoảng cách giữa hai vật sau khoảng thời gian t=1,7s? Bài tập Động học chất điểm 2
G Sau bao lâu thì hòn sỏi rơi tới đất ? Bài tập Động học chất điểm 1
copekmuathu Tính vận tốc của xe sau hi hãm phanh đc 10s Bài tập Động học chất điểm 0
T Hãy xác định quãng đường mà vật đi đươc trong thời gian đó Bài tập Động học chất điểm 4
L Nếu người đó chạy với vận tốc v2=12km/h thì phải chạy theo hướng nào để gặp đúng lúc ô tô vừa tới? Bài tập Động học chất điểm 2
doanannguyen Tìm khoảng cách nhỏ nhất đó? Bài tập Động học chất điểm 1
Legendary light Người này phải chạy theo hướng nào để tới cùng lúc hoặc tới trước khi xe buýt tới đó Bài tập Động học chất điểm 2
Enzan Tìm vận tốc người đó ném viên đá? Bài tập Động học chất điểm 2
Enzan Nếu người đó đi trên thang đang hoạt động thì hết bao lâu? Bài tập Động học chất điểm 1
Q Tính vận tốc góc tại thời điểm t. Cho biết tính chất chuyển động tại thời điểm đó Bài tập Động học chất điểm 2
K Tính khoảng cách mà người đó có thể đi từ A mà vẫn giữ được cân bằng Bài tập Động học chất điểm 10
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top