Tỉ số biên độ góc hai con lắc

Bài toán:

Hai con lắc đơn thực hiện dao động điều hòa tại cùng một địa điểm trên mặt đất. Hai con lắc có cùng khối lượng quả nặng và dao động với cùng năng lượng. Con lắc đơn thứ nhất có chiều dây treo là $l_1 = 1 m$ và biên độ góc là $\alpha_{01}$. Con lắc đơn thứ hai có chiều dây treo là $l_2 = 1,44 m$ và biên độ góc $\alpha_{02}$. Tỉ số biên độ góc hai con lắc là:

A. $\dfrac{ \alpha_{01}}{ \alpha_{02}} = 1,2$

B. $\dfrac{ \alpha_{01}}{ \alpha_{02}} = 1,44$


C. $\dfrac{ \alpha_{01}}{ \alpha_{02}} = 0,96$


D. $\dfrac{ \alpha_{01}}{ \alpha_{02}} = 0,83$
 
Bài làm
Ta có
$W=\dfrac{1}{2}mgl{\alpha }^{2}$


Do dao động cùng năng lượng nên

W[sub]01[/sub]=W[sub]02[/sub] nên ta có:

$\dfrac{1}{2}mgl{{\alpha }_{01}}^{2}=\dfrac{1}{2}mgl{{\alpha }_{02}}^{2}$

$\Leftrightarrow \dfrac{{\alpha }_{01}}{{\alpha }_{02}}=\sqrt{\dfrac{{l}_{2}}{{l}_{1}}}=1,2$

Đáp án A
Mất bảng trả lời nhanh rồi.Ảo thật

MOD: Bạn chú ý cách trình bày nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
ashin_xman đã viết:
Bài làm
Ta có
$W=\dfrac{1}{2}mgl{\alpha }^{2}$


Do dao động cùng năng lượng nên

W[sub]01[/sub]=W[sub]02[/sub] nên ta có:

$\dfrac{1}{2}mgl{{\alpha }_{01}}^{2}=\dfrac{1}{2}mgl{{\alpha }_{02}}^{2}$

$\Leftrightarrow \dfrac{{\alpha }_{01}}{{\alpha }_{02}}=\sqrt{\dfrac{{l}_{2}}{{l}_{1}}}=1,2$

Đáp án A
Mất bảng trả lời nhanh rồi.Ảo thật

MOD: Bạn chú ý cách trình bày nhé.
Bạn hãy chỉnh sửa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 làm của mình nhé ,phải viết latext nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mình không hiểu cách trình bày cho lắm.Nhờ Mod,smod dẫn đường link cho mình về cách trình bày trên diễn đàn với
Sao mình bị lỡi thì phải.Online bằng điện thoại thì thấy biểu tượng viết công thức.Còn online bằng máy tính thì không thấy
 
ashin_xman đã viết:
Mình không hiểu cách trình bày cho lắm.Nhờ Mod,smod dẫn đường link cho mình về cách trình bày trên diễn đàn với
Sao mình bị lỡi thì phải.Online bằng điện thoại thì thấy biểu tượng viết công thức.Còn online bằng máy tính thì không thấy

Về cách trình bày bạn có thể xem các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 mà MOD , SMOD đã chỉnh sửa giúp bạn (nếu kĩ hơn có thế ấn quote ) và xem Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 post của Admin , MOD, SMOD .
Mà thực ra theo mình thì việc trình bày cũng chỉ đơn giản như bạn trình bày một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thi thôi. Bạn cố gắng nhé. :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
dungleducanh Tỉ số gia tốc của vật ở vị trí biên và vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
L Tỉ số các biên độ góc Bài tập Dao động cơ 3
phatthientai Tỉ số biên độ dao động của vật ngay trước và sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
thichhocvatli Tìm tỉ số biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
L Tỉ số biên độ của hai dao động là Bài tập Dao động cơ 2
P Tỉ số các biên độ góc của 2 con lắc? Bài tập Dao động cơ 3
N Tỉ số giữa độ lớn gia tốc tiếp tuyến của vật tại vị trí biên và độ lớn gia tốc tiếp tuyến của vật tạ Bài tập Dao động cơ 1
H Tỉ số gia tốc của vật ở vị trí biên và vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 3
Spin9x Tính tỉ số biên độ sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
P Tỉ số biên độ $A$ và $A'$ Bài tập Dao động cơ 5
ashin_xman Tỉ số giữa gia tốc của vật ở vị trí biên và vị trí cân bằng là : Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Tỉ số biên độ dao động của vật trước và sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
L Tỉ số bằng Bài tập Dao động cơ 3
M Tỉ số giữa gia tốc cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai là ? Bài tập Dao động cơ 1
V Tỉ số gia tốc và gia tốc trọng trường của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
0 Tỉ số A'/A bằng Bài tập Dao động cơ 3
minhanhmia Tỉ số n/m xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Khi chúng có tốc độ là v1 và v2 với v2=3v1 thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng a1/a2 là? Bài tập Dao động cơ 2
Đậu Hoàng Anh Tỉ số A'/A là Bài tập Dao động cơ 1
C Tìm tỉ số $\dfrac{\triangle l}{l}$ Bài tập Dao động cơ 1
Mizu Aquarius Tỉ số lực đàn hồi cực đại Bài tập Dao động cơ 5
giolanh Tỉ số $\dfrac{\omega _1}{\omega _2}$ Bài tập Dao động cơ 5
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Hỏi tỉ số $\frac{{{A}_{1}}}{{{A}_{2}}}$gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 4
Quang Tuấn Tỉ số gia tốc Bài tập Dao động cơ 3
ghjcghj Tỉ số khối lượng hàng và khối lượng tàu Bài tập Dao động cơ 1
V Ở thời điểm tỉ số lực đàn hồi của lò xo L1 và L2 là 2 thì vật có li độ là ? Bài tập Dao động cơ 6
N Tỉ số n/m xấp xỉ Bài tập Dao động cơ 20
F Hãy tính tỉ số q1/q2 ? Bài tập Dao động cơ 3
Đ Tỉ số $\frac{b}{a}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 4
Đ Tỉ số $\frac{b}{a}$ gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Dao động cơ 16
A Tỉ số $\frac{\omega_1}{\omega_2}$ bằng. Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và thời gian lò xo nén trong một chu kì gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số $\frac{cos(\varphi_ 2-\varphi_1)_{max} }{cos(\varphi_2-\varphi_1)_{min}}$ bằng bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính tỉ số q1/q2?? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính tỉ số q1/q2 Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số $\frac{T_1}{T_2}$ là. Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa khoảng thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về Bài tập Dao động cơ 2
T Tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất??? Bài tập Dao động cơ 1
M Tỉ số cơ năng của con lắc khi có điện trường và khi không có điện trường là Bài tập Dao động cơ 1
Daylight Nguyễn Tỉ số giữa thời gian lò xo nén và lò xo giãn trong một chu kỳ gần với giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 2
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tỉ số t1/t2 là Bài tập Dao động cơ 1
M Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
lehuy2561997 Tỉ số giữa thế năng và động năng của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số $\frac{\omega_1}{\omega_2}$ Bài tập Dao động cơ 5
B Tỉ số cơ năng giữa N và P là Bài tập Dao động cơ 4
C Tỉ số $\frac{q_{1}}{q_{2}}$ là Bài tập Dao động cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top