Khi động năng của con lắc một cực đại là W thì động năng của con lắc hai là:

Bài toán
Có hai con lắc lò xo giống hệt nhau dao động điều hoà trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường thẳng song song cạnh nhau và song song với trục Ox. Biên độ của con lắc một là $A_{1}^{ }=4cm$, của con lắc hai là $A_{2}^{ }=4\sqrt{3}cm$ , con lắc hai dao động sớm pha hơn con lắc một. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật dọc treo trục Ox là a = 4cm. Khi động năng của con lắc một cực đại là W thì động năng của con lắc hai là:
A. $\dfrac{3W}{4}$
B. $\dfrac{2W}{3}$
C. $\dfrac{9W}{4}$
D. W
 
Bài toán
Có hai con lắc lò xo giống hệt nhau dao động điều hoà trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường thẳng song song cạnh nhau và song song với trục Ox. Biên độ của con lắc một là $A_{1}^{ }=4cm$, của con lắc hai là $A_{2}^{ }=4\sqrt{3}cm$ , con lắc hai dao động sớm pha hơn con lắc một. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật dọc treo trục Ox là a = 4cm. Khi động năng của con lắc một cực đại là W thì động năng của con lắc hai là:
A. $\dfrac{3W}{4}$
B. $\dfrac{2W}{3}$
C. $\dfrac{9W}{4}$
D. W
Lời giải

Khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật theo phương Ox:
$$d=\sqrt{A_{1}^{2}+A_{2}^{2}-2A_{1}A_{2}\cos \Delta \varphi }$$
$\Leftrightarrow \Delta \varphi =\dfrac{\pi }{6}$
$$\dfrac{E_{1}}{E_{2}}=\left(\dfrac{A_{1}}{A_{2}} \right)^{2}=\dfrac{1}{3}\Leftrightarrow E_{2}=3E_{1}$$
Khi con lắc 1, có động năng cực đại, con lắc 2 ở vị trí
$$x_{2}=\dfrac{A}{2}\Leftrightarrow E=\dfrac{3E_{2}}{4}=\dfrac{9}{4}E_{1}$$
Đáp án C.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Ve
Lời giải

Khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật theo phương Ox:
$$d=\sqrt{A_{1}^{2}+A_{2}^{2}-2A_{1}A_{2}\cos \Delta \varphi }$$
$\Leftrightarrow \Delta \varphi =\dfrac{\pi }{6}$
$$\dfrac{E_{1}}{E_{2}}=\left(\dfrac{A_{1}}{A_{2}} \right)^{2}=\dfrac{1}{3}\Leftrightarrow E_{2}=3E_{1}$$
Khi con lắc 1, có động năng cực đại, con lắc 2 ở vị trí
$$x_{2}=\dfrac{A}{2}\Leftrightarrow E=\dfrac{3E_{2}}{4}=\dfrac{9}{4}E_{1}$$
Đáp án C.
Vẽ 2 đường tròn bán kính là 4 và $4\sqrt 2$ khi đó d là khoảng cách $M_1M_2$ chứ nhỉ? Đâu phải là khoảng cách theo phương Ox!
 
Lời giải

Khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật theo phương Ox:
$$d=\sqrt{A_{1}^{2}+A_{2}^{2}-2A_{1}A_{2}\cos \Delta \varphi }$$
$\Leftrightarrow \Delta \varphi =\dfrac{\pi }{6}$
$$\dfrac{E_{1}}{E_{2}}=\left(\dfrac{A_{1}}{A_{2}} \right)^{2}=\dfrac{1}{3}\Leftrightarrow E_{2}=3E_{1}$$
Khi con lắc 1, có động năng cực đại, con lắc 2 ở vị trí
$$x_{2}=\dfrac{A}{2}\Leftrightarrow E=\dfrac{3E_{2}}{4}=\dfrac{9}{4}E_{1}$$
Đáp án C.
Bạn ơi sao mà E = 3 E2/4 vậy, bạn giải thích hộ mình với
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
mai hoàn Động năng của vật ngay khi cách vị trí cân bằng 2cm là Bài tập Dao động cơ 5
O Khi vật nặng cách vị trí biên 4cm có động năng là Bài tập Dao động cơ 1
O Động năng của vật nặng khi nó lệch khỏi VTCB một đoạn 3cm là ? Bài tập Dao động cơ 0
T Khi đi qua tâm điểm giữa của bán kính đường tròn thì động năng của vật bằng Bài tập Dao động cơ 7
ĐỗĐạiHọc2015 Năng lượng cực đại của vật khi thực hiện đồng thời hai dao động trên là Bài tập Dao động cơ 1
thienbinh98 Hỏi động năng của vật khi vật đi thêm quãng đg S nữa Bài tập Dao động cơ 3
CrapWolf Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 lần thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
K Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi động năng bằng thế năng đến khi động năng đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
Mờ Rờ Light Khi tham gia đồng thời hai dao động trên thì cơ năng W của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
K Lực căng dây treo con lắc khi vật nhỏ qua vị trí thế năng bằng một nửa động năng là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 lần thế năng là? Bài tập Dao động cơ 5
T Cơ năng của con lắc khi dao động bằng Bài tập Dao động cơ 6
T Khi động năng của con lắc thứ nhất cực đại bằng W thì động năng của con lắc thứ hai là Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính động năng và tốc độ của con lắc khi nó đi qua vị trí có góc lệch $\alpha =30^0$ Bài tập Dao động cơ 3
A Tìm tỉ số động năng của vật khi tốc độ cực đại và động năng vật khi lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
BackSpace Khi năng lượng dao động tổng hợp là 4W thì độ lệch pha giữa 2 dao động thành phần gần giá trị Bài tập Dao động cơ 1
B Sau khi đi được 4cm, động năng của vật có giá trị ? Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Biên độ dao động và động năng cực đại của con lắc khi xe chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
apple13197 Cơ năng của con lắc sau khi xe chuyển động bằng Bài tập Dao động cơ 1
H Tính động năng của con lắc 2 khi biết thế năng con lắc 1 Bài tập Dao động cơ 2
cuonghp96 Động năng của vật khi nó ở M là Bài tập Dao động cơ 2
BackSpace Tính lực tác dụng lên điểm treo LX khi động năng = 3 lần thế năng. Bài tập Dao động cơ 1
Dark_Angel Động năng khi đó là: Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Động năng của con lắc đơn khi li độ góc 4,5° là Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Khi năng lượng dao động của vật đạt cực đại thì $A_2$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
phaidodaihoc1996 Khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0.4J thì động năng của con lắc thứ 2 là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
dako29 Độ lớn điện tích của vật nặng bằng bao nhiêu để khi tắt điện trường thì năng lượng dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
phatthientai Khi động năng con lắc 1 là W thi con lắc 2 có động năng là bao nhiêu (tính theo W)? Bài tập Dao động cơ 3
T Xác định li độ góc khi động năng bằng 3 lần thế năng Bài tập Dao động cơ 1
T Khi vận tốc tịnh tiến khối trụ có giá trị là V thì động năng toàn phần của hình trụ là Bài tập Dao động cơ 0
duong tho Biên độ và động năng cực đại của con lắc khi xe chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
cựL nễyugN Khi gặp nhau, tỉ số động năng của con lắc thứ hai và của con lắc thứ nhất là Bài tập Dao động cơ 15
anzaiii Động năng của quả cầu khi qua li độ x = $\dfrac{A}{2}$ là ? Bài tập Dao động cơ 1
LeLinh Hỏi khi dao động 1 có động năng $W_{đ 1}=0.08J$ thì dao động 2 có thế năng là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
D Khi động năng của con lắc 1 là cực đại bằng W thì động năng của con lắc 2 là? Bài tập Dao động cơ 10
X Khi tham gia đồng thời 2 dao dộng thì năng lượng dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
N Khi dây làm với phương thẳng đứng góc $30^{0}$ thì tỉ số giữa động năng và thế năng bằng Bài tập Dao động cơ 1
H Biên độ dao động và động năng cực đại của con lắc khi xe chuyển dộng (xét hệ quy chiếu gắn với xe)là Bài tập Dao động cơ 4
N Hỏi năng lượng dao động của hệ sau khi gắn thêm vật là Bài tập Dao động cơ 0
N Động năng mà vật đạt được khi vật ở vị trí lò xo không biến dạng lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 8
T Khi con lắc qua vị trí có thế năng bằng động năng thì dây treo lệch phương thẳng đứng góc . Bài tập Dao động cơ 3
T Khi con lắc qua vị trí $\alpha = 37$ độ (cos37 =0.8)thì động năng bằng bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 5
Tăng Hải Tuân Khi vật nhỏ đi qua vị trí có thế năng bằng một nửa động năng thì lực căng của dậy treo là Bài tập Dao động cơ 2
H Khi thế năng con lắc một là $0,4$ J thì động năng con lắc hai là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Vật thực hiện đồng thời 2 dao động. Tìm biên độ $A_2$ khi năng lượng vật cực đại Bài tập Dao động cơ 7
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
P Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
H Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
Geni Nguyễn Biên độ giao động B có giá trị cực đại khi A bằng? Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top