Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là

Bài toán
Ba điểm O, M, N cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại M là 70 dB, tại N là 30dB. Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là
A. 36,1dB
B. 41,2dB
C. 33,4dB
D. 42,1dB
 
Bài toán
Ba điểm O, M, N cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại M là 70 dB, tại N là 30dB. Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là
A. 36,1dB
B. 41,2dB
C. 33,4dB
D. 42,1dB
Lời giải:
Gọi $R_M, R_N$ là khoảng cách từ M, N tới O
Ta có: $$log\left( \dfrac{R_N}{R_M} \right)^2=4\Rightarrow R_N=100R_M.$$
Gọi I là trung điểm MN ta có $$IM=\dfrac{R_N-R_M}{2}=\dfrac{99R_M}{2}.$$
Nếu đặt nguồn âm ở M thì khi đó cường độ âm tại O sẽ chính bằng 70 dB và $R_O=R_M$
Khi đó: $$L_O-L_I=10log\left( \dfrac{R_I}{R_O} \right)^2=10log\left( \dfrac{49,5R_M}{R_M} \right)^2\Rightarrow L_I=36,1 dB.$$
Vậy chọn A

P/s: Lâu lắm rồi mới lên giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 à :))
 
Bài toán
Ba điểm O, M, N cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại M là 70 dB, tại N là 30dB. Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là A. 36,1dB B. 41,2dB C. 33,4dB D. 42,1dB
Bài toán
Ba điểm O, M, N cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại M là 70 dB, tại N là 30dB. Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là A. 36,1dB B. 41,2dB C. 33,4dB D. 42,1dB
Lời giải: Gọi $R_M, R_N$ là khoảng cách từ M, N tới O Ta có: $$log\left( \dfrac{R_N}{R_M} \right)^2=4\Rightarrow R_N=100R_M.$$ Gọi I là trung điểm MN ta có $$IM=\dfrac{R_N-R_M}{2}=\dfrac{99R_M}{2}.$$ Nếu đặt nguồn âm ở M thì khi đó cường độ âm tại O sẽ chính bằng 70 dB và $R_O=R_M$ Khi đó: $$L_O-L_I=10log\left( \dfrac{R_I}{R_O} \right)^2=10log\left( \dfrac{49,5R_M}{R_M} \right)^2\Rightarrow L_I=36,1 dB.$$ Vậy chọn A P/s: Lâu lắm rồi mới lên giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 à :))
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Nếu tăng dần giá trị của tần số sẽ có bao nhiêu giá trị tạo sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
giolanh Nếu tăng dần tần số của hai nguồn lên hai lần thì biên độ tại $M$ lúc này là Bài tập Sóng cơ 4
A Nếu bật cả 3 dãy ghế đầu thì mức cường độ âm tại O là: Bài tập Sóng cơ 2
A Nếu dao động tại các nguồn ngược pha nhau thì biên độ dao động tại M dao cả 2 nguồn gây ra là Bài tập Sóng cơ 2
A Nếu biên độ dao động tổng hợp tại M có giá trị là 6 mm, thì biên độ dao động tổng hợp tại N có giá Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Nếu tính đường trung trực của AB là vân thứ nhất thì điểm M nằm trên vân cực đại thứ mấy? Bài tập Sóng cơ 5
A Nếu M và N là hai điểm gần nhau nhất dao động vuông pha với nhau và M cùng pha với O thì khoảng cách Bài tập Sóng cơ 1
Longdragon Nếu P thuộc đường cực tiểu thứ nhất thì góc POB bằng Bài tập Sóng cơ 2
091031103 Hãy tìm khoảng AB nếu biết rằng cứ nhiệt độ tăng thêm 1K thì vận tốc truyền âm tăng thêm 0,5m/s Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Nếu tăng độ lớn f lên hai lần thì giá trị biên độ của M là Bài tập Sóng cơ 1
X Nếu roto của máy quay đều vs tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của mạch AB là? Bài tập Sóng cơ 0
thichhocvatli Nếu tại thời điểm nào đó $P$ có ly độ $1cm$ thì li độ tại $Q$ là ? Bài tập Sóng cơ 3
H Nếu nguồn âm đó đặt tại M thì mức cường độ âm tại N là Bài tập Sóng cơ 1
L Biết $I_{0}=10^{-12}W/m^{2}$ nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là Bài tập Sóng cơ 1
S Nếu Q nằm trên vân cực đại thì x có giá trị lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 4
N Bây giờ nếu muốn trên dây có sóng dừng và có tất cả 11 nút thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
H Nếu nguồn âm đó đặt tại điểm $M$ thì cường độ âm tại $N$ là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 2
tkvatliphothong Cường độ âm tại điểm đó sẽ bằng bao nhiêu nếu tại đó biên độ âm bằng 0,36 mm Bài tập Sóng cơ 1
kiemro721119 Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng 6m là Bài tập Sóng cơ 3
crazyfish2008 Cho 2 nguồn A và B kết hợp, Nếu tăng tần số lên 3,5 lần thì số cực đại trên đoạn MN là? Bài tập Sóng cơ 0
V Bài toán giao thoa sóng cơ di chuyển nguồn Bài tập Sóng cơ 0
lethaopdf Quãng đường mà học sinh di chuyển được theo dốc nghiêng Bài tập Sóng cơ 1
T Sóng cơ có nguồn dịch chuyển Bài tập Sóng cơ 4
V Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Số điểm cực đại giữa AB khi chưa dịch chuyển nguồn là: Bài tập Sóng cơ 0
Nguyễn Đình Huynh Số lần phải dịch chuyển tối thiểu là: Bài tập Sóng cơ 1
M Khi điểm N có gia tốc $30cm/s^2$ và đang chuyển động nhanh dần thì điểm M có vận tốc Bài tập Sóng cơ 1
Hades Vào thời điểm đó hướng chuyển động của P và Q lần lượt sẽ là Bài tập Sóng cơ 4
tkvatliphothong Độ dịch chuyển của nguồn là Bài tập Sóng cơ 13
inconsolable Sau 0,725s thì một điểm M trên Ox cách O 1,3 m có trạng thái chuyển động là: Bài tập Sóng cơ 2
T Quãng đường dịch chuyển Bài tập Sóng cơ 3
L Tại một thời điểm nào đó P có li độ dương và đang chuyển động đi xuống,tại thời điểm đó Q sẽ có Bài tập Sóng cơ 10
H Dịch chuyển nguồn S_2 một khoảng nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 0
Spin9x Khi con lắc về đúng vị trí cân bằng thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên trên thì ? Bài tập Sóng cơ 6
H Muốn M nằm trên vân lõm thì phải dịch chuyển nguồn $S_{2}$ dọc theo đường nối $S_{1},S_{2}$....... Bài tập Sóng cơ 7
ShiroPin Điểm B cách S 2,1 m đang chuyển động như thế nào Bài tập Sóng cơ 10
Snow_flower_9x Giá trị độ dịch chuyển s Bài tập Sóng cơ 1
P Tại thời điểm t=0,5s điểm M trên dây cách A 15cm đang ở vị trí nào, chuyển động theo chiều nào? Bài tập Sóng cơ 1
Lại Nam Anh Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng... Bài tập Sóng cơ 0
ChienNguyen111 Tần số dao động của nguồn Bài tập Sóng cơ 0
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Hai nguồn sóng kết hợp Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Tìm $\lambda $ và hai nguồn là ngược pha hay cùng pha Bài tập Sóng cơ 1
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
N Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là? Bài tập Sóng cơ 6
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
D Số điểm dao động cực đại và ngược pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
V Tỉ số khoảng cách 2 điểm đến nguồn âm Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top