Độ sáng của tia khúc xạ yếu hơn độ sáng của tia tới?

Tại sao trong thực tế thì độ sáng của tia khúc xạ lại yếu hơn độ sáng của tia tới?
Giả sử tia sáng dùng trong thí nghiệm là tia laze đỏ khúc xạ từ nước sang không khí thì cương độ sáng của tia khúc xạ sẽ tăng lên nhé, vận dụng kiến thức lượng tử as để giải thích. Nên câu hỏi của bạn chưa đúng đâu
 
Last edited:

Quảng cáo

Top