Ảnh như thế nào?

Có vẻ chưa chính xác.
1. Có vật mà không có ảnh thì vô lý.
2. Theo công thức thì $d'=\dfrac{df}{d-f} = \dfrac{df}{0}=\infty $ nên ảnh ở vô cùng
3. Theo hình vẽ của bạn thì 2 đường song song sẽ cắt nhau tại vô cùng...

Ý t muốn hỏi các bạn là ảnh như thế nào? (thật or ảo, cao hay thấp, chiều ra sao....)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top